__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Högre tillväxt vid valseger?

tisdag, september 12, 2006

Högre tillväxt vid valseger?


Tillväxt eller igenväxt?Tillväxt låter väl bra? Javisst. För med den kommer ju de nya jobben. Det säger de ju på TV och det kan vi läsa om. Men hur är det med den där omdiskuterade tillväxten?

Kontrollerad tillväxt funkar. Men utan förberedelser och planering kan det snart bli problem för arbetsgivarna att hitta rätt resurser, även där sådana finns. Vi måste göra annorlunda nu.
Det hänger inte bara på arbetsgivarna att lösa sina anställningsbehov. Blivande arbetstagare måste få veta hur de ska nå de oannonserade jobben. Det krävs mer av samhället än att garantera att jobben kommer. Det krävs information om kontaktvägar som inte syns, men som likafullt finns. Låt var och en förstå hur man når de informella kontaktvägarna och hur man kan nå jobben.

Ökad tillväxt är bra. Och det är bra att tillväxten i sin tur innebär nya jobb. Men ökade kunskaper om hur var och en kan finna egna lösningar är snäppet ännu bättre. Problem kommer att uppstå om tillväxten ökar samtidigt som nya arbetsmarknadsresurser förblir dolda och tillflödet på nya förmågor hämmas. Vi får nya problem p.g.a. okunskap om hur man bygger bryggor mellan arbetsmarknaden och de som befinner sig utanför.

Rörlighet och tillväxt inom den befintliga arbetsmarknaden där nya krafter stängs ute ger oss inget bättre än en stillastående utveckling. En arbetsmarknadssituation av det slaget är en grogrund för tillväxt av allmänt missnöje. Missnöjda arbetsgivare som inte finner den arbetskraft de anser sig behöva. Och missnöjda arbetssökande som upplever att de inte får något jobb trots att alla pratar om att det går så himla bra för Sverige.

Tillväxt kan betyda rikligt tillflöde och friskt vatten om vi väljer att förse människor med rätt redskap. Men då måste vi förhålla oss till den verklighet vi omges av. Idag är Sveriges arbetslösa generellt sett dåligt informerade om de möjliga vägarna till jobb. Och det är inget bra underlag för fortsatt tillväxt.Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,


E Eklund

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida