__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Jobb och sånt trAMS

söndag, oktober 02, 2005

Jobb och sånt trAMS

Sånt trAMS !

Verkligheten ser annorlunda ut än vad politiker och media tycks tro.
Vi som befinner oss ute på arbetsmarknaden i eller utanför olika yrkesroller vet det som dessa inte tycks förstå. Riskkapitalbolag, investmentbolag och arbetsgivare har förstått att man måste rusta medarbetare med verktyg och metoder att själva kunna styra med fria händer mot egna yrkesmål.
Stora svenska moderbolag som investerat i omställningsprogram där målet är att komma så nära den enskilde individens erfarenheter, drivkrafter och personliga förutsättningar och möjligheter som möjligt. De av landets stora bolag som under det senaste decenniet har investerat tid och resurser på att metodutbilda medarbetare i förändring att personligen marknadsföra sig själva för att finna arbete har begripit. De har förstått att ett framgångsrikt arbete ger pengar tillbaka och det finns inga färdiga mallar när det gäller att bedöma om en person ska anställas eller ej. Anställningar sker i dialog mellan människor och för att arbeta med fungerande jobbsökningsprocesser krävs särskilda fackkunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper hos handläggaren eller handledaren. Hur många av landets myndigheter och statliga verk som bolagiserats har inte funnit det nödvändigt att se över servicegraden och anpassningen till ett nytt arbetssätt bland medarbetarna? Har AMS någon uttalad strategi att förändra på motsvarande sätt? Har AMS sett över landets Af-enheter och höjt servicegraden till en nivå som motsvarar kundens, d.v.s. den arbetssökandes behov? Insatserna behöver inte mångdimensioneras men däremot måste man ha ett arbetssätt som innebär insikt om att människor idag är det och ha ett bemötande och en metodik som svarar upp mot varje individs säregna behov, motivation och önskemål.De främsta svårigheterna med att söka jobb är att processen kantas av tvära vändningar, överraskningar och utmaningar. Svårigheter som AMS som det ser ut idag skulle kunna hantera annorlunda. AMS har förmodligen få hängivna fans i det avseendet. Idéerna jag har förefaller måhända vansinniga men den av de hundratusentals människor som har erfarit arbetslöshet och tagit del av fungerande arbetssätt som garanterat leder till arbete har en annan åsikt. Det finns ju beprövade och väl fungerande metoder att tillgå så varför ska vi fortsätta vara så trångsynta att vi uppehåller oss vid begrepp som matchning och att ordna arbetstillfällen? Då har vi fastnat i vårt synsätt där AMS har fastnade.

Andra bloggar om:

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida