__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Problem i paradiset Persson?

lördag, oktober 01, 2005

Problem i paradiset Persson?

Problem i paradiset Persson?

Ur PR-synpunkt kan det väl ändå tyckas fantastiskt att vi har en regering som är mån om att presentera vårt lands tillväxt på ett tjusigt sätt för de övriga EU-länderna? Man har låtit trycka broschyrer som visar hur många som har jobb och hur mycket vi producerar. Utskicket visar att Sverige är bland de bästa. Jodå, och Bosse Ringholm sa att vi kallas ”Lissabonstrategins hjältar”. Det var tydligen omdömet av den svenska modellen vid det Europeiska toppmötet i mars 2005. En svensk välfärdsmodell sa han, men korrigerade sig - den var nordisk. Han påtalade vikten av att: ”hålla en god och tät position i Lissabonprocessen” och sådan PR är väl toppen? Okej, vad känner vi för falsk marknadsföring då? Jo, Göran Perssons ord ”Vi har den lägsta arbetslösheten i Sverige” är en ren lögn enligt Stefan Fölster (chefsekonom Svenskt Näringsliv) som vittnade om hur det faktiskt förhåller sig: Sysselsättningen i Sverige de senaste fyra åren har ökat 2,5% medan EU-ländernas snitt ligger på 15%. Därtill har vårt lands sjukskrivna ökat berättade Fölster som förtydligade att det regeringen beskrivit lyckosamt i själva verket var exceptionellt dåligt. Han avslöjade att broschyren visade andra siffror över BNP än de SCB redovisar och hävdade att real-BNP i presentationen var påhittade. Man har använt ett annat BNP-mått baserat på helt andra variabler. Därmed stämde inte det Ringholm tidigare sagt om att vi var ledande. Egentligen ligger vi konstant med de andra femton EU-länderna och är inte ett dugg bättre. Vad är detta? Skryta och stila med att: ”vi ligger bland de främsta länderna”.
På vad? Man kan hålla sig för skratt. Ringholm påtalade att ”Lissabonprocessen inte är något misslyckat arbete som många hävdar”. Okej? Han hade gjort en intressant observation också: ”Vi har en alltmer tjänstedrivande arbetsmarknadsstruktur”. I samma veva erkände att ”Man kanske har kört i de gamla nationella hjulspåren lite väl mycket” så man kan ju undra… Har han varit på fältsafari i det svenska paradisets tillväxtområden eller har han studerat AMS igenvuxna vildmark? Kanske även han liksom Vanja utforskade den svarta sektorn? Ja, för Vanja Lundby Wedin hade färdats i taxi och lärt sig hur det går till i verkliga livet. Förlåt, jag menar i det civila samhället såklart. Det är ju så det benämns i deras värld, det här vanliga ökenlivet. Den beresta predikade ”varje arbetad timma är en timma till vår delade välfärd”. För att åstadkomma tillväxt i landet efterlyste hon delaktighet och sa att: ”annars får vi svårt att få med det övriga civila samhället” Är det möjligen delaktighet regeringen kallar det att applådera Göran Perssons PR av detta välfärdsland?
Göm och glöm problemen i fantasiernas rosenröda paradis.
- Joina regeringen vettja.
- Känn er delaktiga dårrå!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Klockan måndag, 10 oktober, 2005 , Blogger E Eklund info@teame2.se sa...

Hur kan politiker i omedelbar närhet till röran slå ut med armarna och mena att de inte vet några bättre sätt att lösa arbetsmarknadsproblematiken än att se till att ge bidrag till arbetsgivare för att öka sysselsättningsgraden?
Om vi utgår ifrån den förändring vår svenska skola genomgår och hur vi där ser till att forma självständiga individer som tillskänks resurser att inhämta kunskap utifrån sin egen nivå etc. är väl detta tänkt att motsvara det samhälle man ser att de går till mötes ändå?
Varför resonerar man då inte på samma vis med vuxna individer i fråga om arbete, yrkesval och karriärfrågor? Varför tillskänker vi inte resurser till dem att förvalta efter eget huvud på samma sätt?
Kan man inte kräva att staten skapar en arbetsmarknadspolitik som ger individuella förutsättningar att själva få utvecklas? Nej, då fråntas möjligheten att placera människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Då hade man ju inte kunnat granska Moder Svea i TV- rutan med mer puder och i programmet Studio 24 kunnat använda vårt fosterland som ett skrytobjekt i jämförelse med de andra EU- länderna. Mer puder ger oss bilden av att den nationella arbetslöshetssituationen ser bättre ut än det i själva verket är, men för stora lager döljande smink har gjort att det nu håller på att krackelera. Man undrar ju om det är den arbetsmarknadspolitiska rörans svärson som ska ta tag i och ansvara för Moder Sveas rehabilitering, eller om han föredrar att listigt dra sig ur och överlåta det åt efterkommande?


Vi d.v.s. svenska folket kommer att, och har börjat uppleva en ny förväntan på de fram till dags dato icke existerande samhällsinsatserna med hjälp till självhjälp. Sedan millennieskiftet erbjuds individer anställningsstöd och man menar att syftet med anställningsstöd är att underlätta för arbetslösa med långa inskrivningstider på arbetsförmedlingen att få en anställning. Jag upprepar frågan: Vad hindrar AMS att istället erbjuda individer beprövade och framgångsrika metoder när det gäller att rusta enskild individ? Än en gång:
Vad hindrar dem att utveckla Af på ett erfarenhetsbaserat lyckosamt sätt att träna individer i eget aktivt agerande så att han eller hon bättre själv kan klara av och agera självständigt i sina arbetsprocesser mot egna yrkesmål?

Vi kan alla se en tydlig arbetsmarknadsförändring här under de senare åren. Ansvaret för individens kompetensutveckling och/eller karriär kan omöjligen ses enbart som statens och myndigheternas som sittande regering vill framhärda. Ansvaret måste betraktas som ett delat ansvar med individen själv, men när finansministern intervjuades i Studio 24 och sa:
”Vi vill ha människor i åtgärder istället för öppet arbetslösa.”
Funderar man över vilka han avsåg. Vilka är vi?
Till gagn för vem eller vilka? Förstår han konsekvenserna av det han säger? Förstår han hur detta påverkar den enskilde individen som är utan arbete?
Vi föredrar att ha människor i egeninsatser efter att ha fått hjälp med att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi behöver insatser som lyfter vår kunskapsnivå när det gäller jobbsökning eftersom vi alla behöver vara bättre rustade att på ett solidariskt sätt marknadsföra oss själva.

 
Klockan torsdag, 13 oktober, 2005 , Anonymous Anonym sa...

Varför skakar alla människor på huvudet? Å såna kallas förtroendevalda? Inte undra på allt politikerförakt. Men jag måste ha missat detta. När sa man detta? -CJ-

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida