__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Den nya folkrörelsen

lördag, januari 21, 2006

Den nya folkrörelsen


I dag är det svårt att blunda för det faktum att väldigt många arbetslösa är missnöjda med Af:s service.


Bakgrund: Af:s regler är speciella till sin karaktär så till vida att de bär en icke-social prägel och att de avser att skydda regeringen och AMS möjligheter att kontrollera inflödet. Regeringen har därför inte tillåtit total individanpassning och valfrihet utan de flesta reglerna är tvingande till AMS och Af:s förmån. Det har fått som konsekvens att den arbetslösa individen anses vara den svagare parten i samarbetsförhållandet med Af.

Möjligheter: Konkreta yrkesval tillhör förmodligen några av de största och mest levnadspåverkande besluten en människas tar i sitt privatliv. Den arbetslösa individen är naturligtvis till viss del begränsad till omfånget av den information Af lämnar. Åtskilliga tjänster tillsätts utanför Af:s räckvidd, men det tycks inte påverka förhållningssättet till jobbsökning det minsta.

Handling: Antalet arbetslösa ökar till viss del som en följd av regeringens obenägenhet att inse att arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag, jämfört med för tjugo år sedan. Arbetslösa finner egna vägar vidare. Den nya folkrörelsen bygger, för den oinvigde osynliga, kontaktnät som innebär att 97,2 procent av alla arbetslösa får jobb andra vägar än genom Af. Regeringen AMS och Af står fast vid sin ståndpunkt att det råder brist på ”lediga jobb” att söka.

Resultat: De som agerade på eget bevåg och gick vidare utan Af:s hjälp kommenterade:

- Strunt samma om det inte fanns några lediga jobb att söka och att handläggarna på Af sa att det inte skulle gå. Det ordnade sig ju ändå och det var väl det viktigaste?

E Eklund

1 kommentarer:

Klockan lördag, 21 januari, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Tänk om de upptäcker hur många det är som kan säga:
Jag visste inte att det inte skulle gå så jag klarade det !

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida