__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Frige de fängslade svenskarna

onsdag, januari 18, 2006

Frige de fängslade svenskarna


Med detta blogginlägg till hjälp strävar jag efter att skildra begreppen ”ledigt jobb” och ”ledig tjänst” neutralt. Många är nämligen vansinnigt fästa vid föreställningen att det är sådana man ska leta efter när man befinner sig i en yrkeslivsförändring.

Jag har funnit det lämpligt att klargöra innebörden i den för alla (utom för Af?) självklart hopplösa jakten på ”lediga tjänster” som den sittande regeringen och Arbetsmarknadsstyrelsen envist manar arbetssökande att finna. Detta är mitt försök att på ett objektivt sätt beskriva rådande arbetsmarknadssituation i syfte att frige de fängslade svenskarna som envist letar efter "lediga jobb".

Arbetsgivare som står i begrepp att rekrytera kan läsa i NUTEK:s företagarguide:

”Enligt lag är du skyldig att anmäla den lediga tjänsten till arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan anvisa sökande som stämmer in på din sökprofil, men det finns även andra sökmöjligheter. Sprid kännedom om tjänsten till personer med stor kontaktyta. Annonsering i lokalpress och/eller fackpress är andra alternativ. Att annonsera efter personal är också ett sätt att marknadsföra ditt företag.” Arbetsgivaren är enligt lag informationsskyldig och ska anmäla den lediga tjänsten till arbetsförmedlingen. Alla förutsätter förstås att de allmänna direktiven i lagen efterlevs?

Om jag skulle definiera ”ett ledigt jobb” genom att säga att det är ledigt först när en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering, skulle många reagera. Andra skulle säga att det är väl självklart att det finns lediga jobb trots att man inte påbörjat någon rekrytering externt eller internt.

Innebär det att ”jobbet är ledigt” så snart arbetsgivaren har ett behov av någon som utför en uppgift, men arbetsgivaren bara ännu inte tillsatt jobbet? Förmodligen skulle inte alla hålla med heller, eftersom man kan peka på ett otal exempel där arbetsgivaren ”borde” anställa fler. Arbetsgivaren kan ha uppenbara behov av fler personella resurser, men istället åläggs det övriga (redan anställda) medarbetare att dela upp ansvaret för uppgifterna sinsemellan och successivt tar andra anställda bördan för uppgifterna på sina axlar. De som har jobb arbetar mer än avtalat för att kompensera frånfället tills de kanske en dag inser att de inte orkar hålla ett sådant högt tempo. Arbetsgivaren löser situationen, på något sätt, men inte nödvändigtvis genom att anmäla ledigt jobb på arbetsförmedlingen!

Så hur definieras ”ledigt jobb” eller ”ledig tjänst”?

Enligt arbetsmarknadsstyrelsen anses ett jobb ledigt så snart den lediga tjänsten har anmälts till arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Statistiska Centralbyrån (SCB) menar att rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Man menar således att ett ledigt jobb upphör att vara ledigt när jobbet tillsätts.

Inom offentlig sektor, stat, kommun och landsting anmäls alla lediga jobb heter det. I realiteten anmäls långtifrån alla lediga tjänster till arbetsförmedlingen. Men eftersom offentligheten sätts i ett annat ljus finns det kanske först och främst ett stort mörkertal avseende lediga tjänster inom den privata arbetsmarknadssektorn. Arbetsgivare anmäler inte alltid obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Hur ofta hör vi talas om vakanser? Och inom vilka yrkesområden eller branscher återfinns otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft?

Hur många arbetsgivare väljer NUTEK:s rekommendation att sprida kännedom om tjänsten till personer med stor kontaktyta? Hur många arbetssökande slår inte ut med armarna eftersom det enligt deras uppfattning inte finns några "lediga jobb" att söka?

Begriper ni nu bättre vad det skulle kunna innebära att diskutera möjligheten att finna jobb på den s.k. dolda arbetsmarknaden? Underförstått den ständiga rörlighet som förekommer på arbetsmarknaden, men som regeringen, AMS och i förlängningen Arbetsförmedlingen hävdar inte existerar. De tvångsomhändertar arbetssökande i åtgärder och säger övertygande att de "lediga jobben" inte finns, eftersom jobben inte anmälts "lediga" till Arbetsförmedlingen!

E EklundAndra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentarer:

Klockan torsdag, 19 januari, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Förled icke människorna att avvika från det föreskrivna mönstret.


(Ted)

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida