__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Hur vägleds man idag på AF?

söndag, oktober 02, 2005

Hur vägleds man idag på AF?


Hur vägleds man idag på AF?

De som är nöjda med den befintliga verksamhetens syn på vad eget ansvar innebär är svåra att finna. Man hänvisas ju att klara sig själv och det är väl helt i sin ordning, men vägledning saknas. Eget ansvar i handlingen framkallas av individens upplevda behov, hinder och problem men det är inte alla som vet hur man kan överbrygga de vanligast förekommande hindren.

I arbetslöshetssituationen kan man känna ett utanförskap och en angelägenhet att komma in i ett nytt sammanhang men var i samhället erbjuds detta när vi är öppet arbetslösa. Är arbetsmarknadspolitiska projekt det bästa sättet att erbjuda ett socialt samanhang? Hur mår individen efter det att perioden är över? Vilken är upplevelsen om den inget gav? Påverkas individen av nekad fortsättning kan motivation och vilja ta stryk, det vet vi. Människan påverkas av alla situationer som kan tänkas uppstå, men var i omgivningen kan vi hitta stöttepelare och hjälp? Hänvisas vi till släktingar och vänner? De är till tröst, men vad kan de om jobbsökning? Våra samlade förmågor har en historik, ett nu och en framtid eller ett ändamål. Beroende på hur arbetsmarknadens verklighet eller vilka delar av den vi får inblick i, kan förutsättningarna förändras radikalt för en individs jobbsökning och handlingsutrymme. Förbättrad tillgång till information är en förutsättning för såväl individuell som kollektiv och samhällelig utveckling.

Vad skulle hända om arbetssökande hjälptes åt att själva ta kontroll över sitt handlingsutrymme? Då det uppenbarligen finns skillnader idag, mellan mångas vårt upplevda handlingsutrymme och det faktiska, finns det anledning att ta fasta på det. En individ kan väl enbart anses medvetet kunna påverka sin situation och omgivning då hon har någon form av kontroll? Egenkontroll är ett av de grundläggande mänskliga behoven, som innebörden av fiskeredskap för den Indonesiske fiskaren på ön som drabbades av 100%-ig arbetslöshet. Vi föredrar många gånger underlag att klara oss själva hellre än att passivt ta emot föda och kläder. Med ”rätt” verktyg, som för individen leder till mer kontroll, större handlingsutrymme och fler möjligheter till påverkan och utveckling av såväl individen som kollektivet. Vi har lärt oss att möjligheten till kontroll ibland är tillräcklig för att tillgodose det mänskligt inneboende behovet av detsamma. Var och en av oss är unik på sitt sätt och om man vågar se möjligheterna i det unika hos var och en och låta det styra riktningen är chansen mycket större att lyckas än om man ger direktiv utifrån en schablonbild eller mall. /E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida