__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Karriär förr och nu

torsdag, december 08, 2005

Karriär förr och nu


Vad innebär ordet karriär för dig?


Stora delar av den generation som kom ut på arbetsmarknaden i slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet önskar inte längre stanna kvar hos en och samma arbetsgivare hela livet. Allt fler vill i högre grad utforska sina kompetenser på flera olika arbetsplatser under sitt sammantagna arbetsliv.

Deras medvetna eller omedvetna önskan om personlig utveckling och förnyelse kan uppfattas negativt hos de äldre. Kanske särskilt om utrymmet för interna förändringar begränsats enligt ett mer traditionellt synsätt som t.ex. att den anställdes närmste chef varit ansvarig för vägledningsprocessen.

Ju mer en verksamhets karriärkultur understiger medarbetarnas karriärinriktningar och drivkrafter, desto mindre effektiv, välfungerande och relevant anser man att företagets strategi, struktur och utvärderingssystem är. Det kan i förlängningen leda till att medarbetarna känner sig allt mindre motiverade och tillsist väljer att lämna företaget.

Att kunna marknadsföra sig själv och sina kompetenser blir allt viktigare för både anställda och arbetslösa arbetssökande i framtiden. Det är upp till varje enskild individ att ta och bära ansvaret för vilken slags yrkeskompetens och personlig utveckling och karriär denne vill ha. Allt fler företag har uppmärksammat de nya och skiftande kraven hos individer och anpassar personalstrategierna efter dessa.

Man börjar överge äldre, mer trångsynta definitioner på karriär, och förespråkar en bredare definition som tillåter mer flexibla angreppssätt. Dessa flexibla angreppssätt innebär att karriärer kan se olika ut, framförallt beträffande anpassning till yrkesroll samt tiden inom ett arbetsområde.

Många förknippar ordet karriär med ett ständigt klättrande uppåt, medan erfarenhet visat ytterligare många andra att det i själva verket kan vara vilken annan riktning som helst. Uppåt, fördjupning, breddning o.s.v.

Definitionen på karriär skiljer sig åt från individ till individ. I samband med insatser som berör yrkesmässiga förändringar behövs metodik och arbetssätt baserade på beprövade sätt att bemöta var och en av dessa föreställningar.

E Eklund

1 kommentarer:

Klockan onsdag, 14 december, 2005 , Anonymous df sa...

men vi svenskar tycker att det är så förbannat fult att stoltsera med våra begåvningar. Vi låter hellre bli.

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida