__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Bli expert inom just ditt yrkesområde

onsdag, december 07, 2005

Bli expert inom just ditt yrkesområde


Snacka går ju...men det kan vara oerhört svårt och märkligt att närma sig ett intresseområde inom en viss yrkesinriktning om man inte begriper vad de egentligen menar...

En sån till synes naturlig sak som hur man talar eller uttrycker sig inom olika företag kan förvirra till en början. Terminologin eller språkbruket kan ha stora variationer inom olika organisationer. Därtill förekommer förmodligen lokala skillnader i hur man kommunicerar arbetsinnehåll. Arbetsnamn, titlar och befattningsbeskrivningar kan variera avsevärt även inom en och samma bransch, vilket kan vilseleda den oinvigde som ska söka jobb. Facktermer och förkortningar förvirrar även de till en början, innan man känner till dem. Även inom en och samma verksamhet kan det förekomma skillnader. Bara mellan två enhetskontor, eller åtskilda avdelningar, kan det te sig som olika verbala och företagskulturella världar, beroende på företagshistorik eller den prägel medarbetarna har satt på verksamheten över tid. Som arbetssökande kan det naturligtvis stöka till föreställningarna om tjänsteinnehåll och arbetsuppgifter. Benämningen på en tjänst eller yrkesroll kan ha en innebörd på ett företag medan den har en helt annan på nästa. Som arbetssökande kan det därför vara värdefullt att skapa ett eget mentalt lexicon inom sitt sökområde. Fråga. Ta reda på hur man resonerar på olika företag. Jämför företagspresentationer, ring och fråga, ja var nyfiken, lyssna och lär. Dels för att själv få förståelse för hur de egna allmängiltiga förmågorna kan komma till användning och dels för att bättra på den egna uppfattningen om vad arbetsgivare har för behov. Finns det något som hindrar att du utforskar ditt eget yrkesområde?
Många arbetssökande gör misstaget att uteslutande profilera sig med hjälp av en titel eller en yrkesroll. Man betonar sin befattning eller tjänst i sitt CV och man beskriver även dessa i ord då man presenterar sin yrkeshistoria. I och med det begränsar man sina möjligheter att marknadsföra sig. Däremot skapar man en tydlig profil genom att beskriva innehåll och uppgifter genom att klargöra de allmängiltiga yrkesförmågor som krävts för att utföra arbetet. Att marknadsföra sig själv genom att presentera sina erfarenheter underlättar jobbsökningen, eftersom såväl kontakter som nya arbetsgivare lättare förstår vad just han eller hon tillför en organisation. En titel säger knappast något om vad man egentligen gjorde, eller hur man gjorde det, och vad det innebar, eller hur? Det är förmodligen inte heller titeln på ditt förra arbete eller det du utbildat dig till som avgör varför man ska välja att anställa dig hellre än någon annan, eller vad tror du?

E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida