__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Ge alla rätten att påverka sitt yrkesliv

torsdag, december 01, 2005

Ge alla rätten att påverka sitt yrkesliv

Så länge vi är anställda är vi skyddade av Medbestämmandelagen (MBL)
ta mig till lagtexten

MBL gäller för alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare på hela arbetsmarknaden.

Som anställd har du tillgång till information och möjlighet att påverka verksamheten eftersom arbetsgivare ska, på eget initiativ ge de anställda i organisationen fortlöpande information om verksamhetens ekonomi,försäljning, produktion och personalpolitik. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att ge de fackliga organisationerna all den information som de behöver för att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen gentemot arbetsgivaren. Men så snart du är arbetslös och inskriven hos AMS saknar du tillgången till information vill jag påstå.

Borde man inte upplysa arbetslösa om att det finns fungerande metoder att tillgå. Metoder som leder till permanenta lösningar. Borde vi inte tillsammans med facken kräva att AMS uppdateras till 2000-tal? Ge alla människor tillgång till förmågan att påverka sitt eget yrkesliv.

E Eklund


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida