__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Arbetsbrist ? - När det finns så mycket att göra!

söndag, januari 22, 2006

Arbetsbrist ? - När det finns så mycket att göra!


Ordet arbetsbrist är inte synonymt med brist på arbete.

Arbetsbrist är snarare det samma som en situation eller omständighet som orsakar att uppsägningar sker. Uppsagda reagerar ofta på ordet arbetsbrist och säger: "Hur kan de säga att man är uppsagd för att det är arbetsbrist, när det är så förbannat mycket att göra."Det har inget med arbetsbrist i ordets bemärkelse att göra egentligen. Skälen är förändringar av olika slag och inte p.g.a. arvetstagarna. Orsakerna är inte alltid helt tydliga men här följer några exempel:
Myndigheter kanske måste säga upp medarbetare p.g.a. uteblivna anslag. Arbetsgivare inom den privata sektorn kanske lägger ner ett affärsområde eller en verksamhetsgren. Helt eller delvis minskar arbetsgivaren även sin personal i samband med teknisk utveckling, rationaliseringar, fusioner och förvärv som gör att gamla arbetsuppgifter blir överflödiga.

Vid omstruktureringar förändras företag snabbt. Arbetsgivaren har själv rätt att bestämma omfattningen av sin verksamhet och behöver inte följa några föreskrifter för att anmäla antal nyutvecklade platser i samband med dessa förändringar. Nya roller skapas i olika processer och oförutsedda skeenden innebär att arbetsuppgifterna förändras och följaktligen även benämningarna på dessa. Den som inte håller sig uppdaterad inom sitt eget yrkesfack eller yrkesområde möter på sätt och vis en ny omvärld i varje aktuellt fall.

Tjänster och befattningar som det är ”vattentäta skott” emellan på ett håll kan saxa i varandra på ett annat. Företagsinterna maktspel, osynliga beslutsvägar och relationer som inte överrensstämmer med organisationsschemat påverkar enskilda bolags fördelning av arbetsuppgifter och roller. Allt detta sammantaget innebär att det ställs större krav på arbetssökande vars uppfattning om verkligheten på varierande sätt kan skilja sig från densamma.

I en tid som nu när benämningar och titlar inte längre säger lika mycket som förr, blir det allt viktigare att förstå personlig marknadsföring. Krafterna ute på den ständigt rörliga marknaden kan vi inte rå på. Däremot kan vi förse arbetssökande med information som kan hjälpa människor att tolka sin egen omvärld. Det är nödvändigt att samla egna kunskaper, göra personliga undersökningar och i viss mån försöka inse vad rörligheten kan leda till i förlängningen.

E Eklund

Andra bloggar om:

Andra bloggar om:

1 kommentarer:

Klockan torsdag, 26 januari, 2006 , Anonymous Anonym sa...

God förmiddag.


Omvärldsinflytande är vad enskilda borde kräva av staten.

I mitt arbete har jag suttit som en länk mellan affärsvärld och myndighet i många herrans år. Inlägget talade om det jag sett dagligdags. Kan bara stryka under att det är sådär. Många ropar efter kompetens men hinner inte sätta sig in i det. Deadlines och månadsbryt tar allt från den tid som sk läggas på nyrekrytering. Kommer någon där då, och visar sig foglig nog att hoppa in i farten är anställningen räddad.
(Gerd)

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida