__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Ett tåligt och modernt näringsliv

söndag, januari 22, 2006

Ett tåligt och modernt näringsliv


Ingen kan planera sitt liv så bra som individen själv.
Vi behöver rusta människor att möta arbetsmarknadens tvära kast. Den mer marknadskunnige individen kan själv undersöka vilka branscher han eller hon vill, kan och bör investera sin framtid i. Han/hon kan själv värdera sina möjligheter... i alla avseenden.

Varje människa måste äga rätten att själv fatta livsavgörande beslut. Yrkes-, och karriärval räknas väl ändå till sådana? Då behövs ett alternativ till den miserabla offentliga hantering av mänskliga resurser som samhället=vi erbjuder idag. För att skapa spänst och uthållighet i arbetsmarknadens dyrbara resurs: den arbetande människan, behövs en organisation som är inriktad på att arbeta diversifierat. En organisation som bistår den enskilda människan i hans eller hennes val. Han eller hon måste bemötas med respekt och berättigas eget inflytande på sin yrkeslivssituation. Först då åstadkommer vi ett moderniserat näringsliv som håller på sikt. Ett näringsliv vars medlemmar stärkts att bättre möta alla slags förändringar.

En organisation som ska lotsa människor i en yrkeslivsförändring vidare måste göra det på ett respektfullt sätt. Utgångspunkten måste ligga i övertygelsen att under förutsättning att varje person får det individuella stöd, den feedback och det ansvar och handlingsutrymme de behöver, borgar det för en möjlighet för de enskilda individerna att lättare uppnå ett självförverkligande. På så vis får vi engagerade näringslivsmedlemmar som under sitt fortsatta yrkesliv har förmågan att fungera som sina egna marknadsanalytiker. Var och en inom sitt eget unika kompetensområde.

Organisationens samverkan med dem måste vara tänkt att stimulera varje enskild persons behov av utveckling och förverkligande av sina inneboende resurser.


E EklundAndra bloggar om: , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida