__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Arbetslösa kvävs - förnyelse krävs

måndag, maj 22, 2006

Arbetslösa kvävs - förnyelse krävs


Att söka jobb via annons är oskäligt betungande för en arbetssökande.

Man väntar och väntar på inträdet till arbetsgivarna på arbetsmarknaden och nej efter nej leder till upptrappning av ilska. Beklagligt nog hänvisas arbetssökande fortfarande till ”matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare”.

Regeringen beordrar Af att rutinmässigt lära ut hur man skriver sitt CV och söker annonserade jobb, trots att det är en nedbrytande metod.

Arbetssökande hänvisas på Af:s inrådan uteslutande till ”matchning”. Det tyder på att uppfattningen fortfarande är att traditionella ansökningshandlingar med CV och brev till arbetsgivare ska leda till arbete.

Men det gör det ju inte. Bara ett par procent av alla anställningar sker på det viset idag. Ändå hotas arbetslösa att få a-kasseersättningen slopad om de inte söker de utannonserade jobben.

Ingen bryr sig om att kräva en förändring från regeringshåll…

Ju längre arbetssökande försöker utan att lyckas nå ett arbete, desto mer frustrerade blir de.

Och ju mer de retar sig på att arbetsmarknaden inte erbjuder dem någon plats, desto fler anledningar finner man som arbetssökande att känna bitterhet och ilska.

- Som arbetslös tycker jag att jag har min fulla rätt att känna mig arg. säger man.

Och människor i allmänhet instämmer. För det är ju bedrövligt at det ser ut som det gör.

Men att älta samhällsorättvisorna och omständigheterna kring uteblivet arbete ger inget annat än näring åt bitterheten.

Däremot att pröva att se situationen ur ett annat perspektiv kan ge nya förutsättningar att lyckas.

Om de som stöttade hjälpte arbetssökande att omformulera sin situation och hejda den negativa utvecklingen skulle vi kunna vända den negativa utvecklingen.

Det mest effektiva sättet att få slut på kampen mot arbetslösheten är att ge arbetssökande förutsättningarna att själva lyckas.

Vi behöver inte vidmakthålla arbetslösheten.

Ett mer konstruktivt sätt att förbättra för arbetssökande är att bryta det stillestånd som Af uppmuntrar.


E Eklund

12 kommentarer:

Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Sven Alm sa...

100 vd:ar, HR-direktörer och styrelseledamöter har svarat på frågan: ''Vilka är de ­viktigaste bedömningskriterierna när du ska rekrytera högre chefer till ditt företag''.

Intervjupersonerna har poängsatt egenskapernas betydelse på en skala 1-10.

1. Operativ förmåga (8,7).

2. Personlig mognad/insikt (8,6)

3. God moralisk kompass (8,6)

4. Beslutskraft (8,5)

5. Kommunikativ förmåga (8,5)

6. Social kompetens (8,2)

7. Dokumenterad erfarenhet av att nå uppsatta mål (8,2)

8. Utvecklingsbar (8,2)

9. Strategisk förmåga (8,1)

10. Dokumenterad framgångsrik ledarerfarenhet (8,1)

11. Tåla hög arbetsbelastning (8,0)

12. Förståelse för företags­kulturen (8,0)

13. Intellektuell spänst (7,8)

14. Ledarskapserfarenhet i både medgång och motgång (7,8)

15. Erfarenhet från förändringsarbete (7,7)

16. Personkemi med blivande chefskollegor (7,7)

17. Examen från högskola (7,4)

18. Stabilt privatliv (7,2)

19. Språkkunskaper (6,9)

20. Internationell erfarenhet (6,8)

21. Livserfarenhet vid sidan av yrkesrollen (6,7)

22. Branscherfarenhet (6,5)

23. Erfarenhet från andra ­branscher (6,3)

24. Ålder (5,0)

25. Studier vid internationell affärsskola (4,9)

26. Kön (2,9)

Källa: Amrop


Se http://www.affarsvarlden.se/art/135658

 
Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Jag har läst och gått igenon det du skrivit Eklund. Och jag är mäkta förundrad över din klokskap.
Att en stor andel av arbetskraften behöver,kan bli (och förbli) det den socialdemokratiska regeringen valt att kalla "anställningsbar" är en central fråga för att arbetsmarknaden ska fungera. Jag håller med dig. Vi måste koncentrera insatserna till individen själv. Det är den enda långsiktigt bestående lösningen.

Vi behöver lyfta fram erfarenheterna från de lösningar som redan finns. Vi måste informera och träna människor som inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden.

 
Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Square sa...

Konjunkturläget.

Mars 2006: Stark arbetsmarknad lyfter svensk ekonomi
I det här läget är det konjunkturpolitiskt olämpligt med ofinansierade reformer och omfattande AMS-åtgärder.

http://www.konj.se/
publikationer/konjunkturlaget.106.
7d810b7d109c065097980001259.html

”Svensk ekonomi i en positiv spiral
Exporten, hushållens konsumtion, den offentliga konsumtionen och investeringarna ökar snabbt. Viktiga drivkrafter bakom denna utveckling är hög global tillväxt, expansiv penningpolitik som också har resulterat i en svag krona och höga tillgångspriser, , expansiv finanspolitik, starka balansräkningar hos hushåll och företag samt en stark investeringskonjunktur. Tillväxten drivs också av att den svenska ekonomin är inne i en positiv spiral där bland annat arbetsmarknaden och hushållens konsumtion ömsesidigt förstärker varandra.”

Så skriver Konjunkturinstitutet i sin presentation publicerad: 2006-03-20

 
Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Sigge sa...

För att arbetsmarknadspolitiken skall fungera optimalt är det viktigt att bättre anpassa insatserna i enlighet med de varierande behoven hos de arbetslösa.

Resultat visar nämligen att hårda arbetsmarknadspolitiska metoder (t.ex ekonomiska sanktioner, sänkt a-kasseersättning) har klart negativ inverkan på de "svagare" grupperna av arbetslösa. Både i förhållande till den mentala hälsan och i förhållande till sannolikheten att få arbete.
Samtidigt har motsvarande åtgärder positiva sysselsättningseffekter och fungerar som en morot för de s.k. "resursstarkare" grupperna av arbetslösa.

Vi har olika perspektiv.

 
Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

http://www.svensktnaringsliv.se/
index.asp?pn=2325776

"Många fler skulle vilja jobba."

Såklart!

 
Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Söka jobb - en ensam syssla

http://www.fastighets.se/home/
fast2/tidn/home.nsf/unid/
D79260C109461CDAC1257101004C4F19

 
Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Du skrev i en tidigare bloggflip: Tjänster tillsätts huvudsakligen genom och inom informella kontaktnät, men få människor lägger någon kraft på att bygga upp egna kontaktnät. Inte förrän man behöver dem. Om man ens gör det då. Och det handlar sällan om bristande sociala färdigheter. Det beror snarare på att man inte känner till hur människor får jobb.

Låter logiskt. Var katten utbildar man sig i det där ^bygga upp egna kontaktnät^? Verkar vara nåt som inte helt går i stil med CV-kurserna som dom har på förmedlingen. Rätt eller fel?

 
Klockan tisdag, 23 maj, 2006 , Blogger E Eklund info@teame2.se sa...

En undersökning från Arbetsmarknadsstyrelsen visar att 43 procent av arbetsgivarna använder informella kontakter när de söker personal.

I en annan studie där ett representativt urval av arbetsgivare undersöktes var resultaten ännu mer slående. Där svarade 57 procent av arbetsgivarna inom offentlig sektor att den senaste rekryteringen hade skett genom anställdas egna nätverk och kontakter.

Inom industri- och byggsektorn var motsvarande andel 66 procent och inom tjänstesektorn hela 70 procent.

När ska regeringen förstå att man måste uppmuntra arbetslösa att radikalt ändra sökstrategi.

Vi måste sluta söka jobben i annonser.

Vi måste sluta förlita oss på matchning och övergå till de metoder som behärskas av verksamheter som TRR, outplacementföretag och andra nationella omställningsprojekt?


E Eklund

 
Klockan onsdag, 24 maj, 2006 , Anonymous Dennis S sa...

Hej E Eklund, och tack för din blogg.

Man blir så förbannad rent ut sagt. Utan egen förskyllan hamnar en grymt stor del av den svenska befolkningen utanför arbetslivet. De hamnar i ett mer eller mindre permanent utanförskap. Eller som ”bäst” under långa tider. Vi beklagar oss och får samtidigt höra att nu äntligen är jobben på väg. Jobben kommer! Jobben kommer! Avundsjukt ser de arbetslösa hur näringslivet växer och frodas. Men näringslivet är medförlorare. De går miste om uppfräschningen av den generella yrkeskompetensen. Den del av befolkningen som står utanför kommer inte att kunna ge sitt bidrag till vår utveckling. Om vi inte gör något åt det…
Hoppas du når fram med ditt budskap.
Vi är många som delar din uppfattning.

-Dennis-

 
Klockan onsdag, 24 maj, 2006 , Anonymous K sa...

Ja, kan bara hålla med föregående "talare".
För fy f-n. Vi har en gigantisk mängd oanvänd kompetens i Sverige. I runda slängar går totalt 1,5 miljoner människor arbetslösa eller långtidssjukskrivna.
Och 100.000 av dem är invandrare som aldrig har haft ett svenskt jobb, inte har ett jobb nu, eller som har fått ett jobb som inte alls motsvarar deras kompetens.
Vad kan man göra?

Kicki

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous I L sa...

http://www.arbetslos.nu/links.htm

En blog om arbetslöshet av E. Eklund, där hon på ett mångsidigt vis tar upp den viktiga frågan om det personliga nätverkets betydelse för den arbetslöse. Dessutom framhåller hon informella sökvägar som den rätta vägen till ett nytt jobb.

Tack Klas.
Jag fick jobbet!

/Ingvar L

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Blogger E Eklund info@teame2.se sa...

Statistisk

Även om arbetsförmedlingen redovisar fler annonser än aldrig förr och "monster-sajterna" fylls med fler annonser än tidigare så passar den sökmetoden en skara utvalda.

Endast var tionde arbetslös når jobb genom annons, så den statistiken över ökningar är inget värd för alla dem som inte tillhör "de utvalda" som matchar arbetsgivarnas annonser = kravspecifikationer.

E Eklund

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida