__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Avanmäldes från arbetsförmedlingen

fredag, maj 19, 2006

Avanmäldes från arbetsförmedlingen

En man
registrerades
som avanmäld
från Af efter
att han inte
svarat på en
skrivelse.
Han valde
att gå vidare
med frågan...Nu har han vunnit i kampen mot AMS/Af.
Kammarrätten konstaterade att åtgärden skedde utan skäl och att det var felaktigt att vägra honom arbetslöshetsersättning
. Mannens uteblivna svar bedömdes inte vara giltligt skäl för avanmälan.


E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Läst på Aftonbladets TyckTillsida:

CITAT:
Varför blir unga inte anställda trots att det finns arbeten?
Har ungdomarna fel utbildning?
Är det fel på arbetsrättslagarna, som industrin hävdar?
Är regeringens plusjobb är lösningen?

Nästan tre av tio ungdomar saknar jobb. Den officiella statistiken väljer att "missa" alla de som studerar, alla i så kallade arbetsmarknadsåtgärder och alla icke aktiva arbetssökande, de förtidspensionerade och sjukskrivna.
SLUT CITAT

 
Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Är 2002 deltog 12 % i en jobbsökarkurs.

Andelen minskade sedan successivt.
56 % uppgav att de aldrig gått någon jobbsökarkurs.

 
Klockan måndag, 22 maj, 2006 , Anonymous Nilsson sa...

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av 5 kap. 4 § och 7 kap. 3 § i lagen om
offentlig arbetskraftsservice samt 2 kap. 20 § och 7 kap.
5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I denna proposition föreslås att lagen om
offentlig arbetskraftsservice och lagen om
utkomstskydd för arbetslösa ändras.
Ett före-
tag kan beviljas lönesubvention för anstäl-
lande av en arbetslös arbetssökande om den
som anställs med subventionen har varit ar-
betslös minst sex månader.
För att stödja den regionala rörligheten kan man
fortsätta betala arbetsmarknadsstöd i form av
resebidrag under tiden för ett heltidsarbete
som mottagits utanför pendlingsregionen.

Det föreslås att de förutsättningar för
beviljande av resebidrag som gäller arbetets
minimilängd utvidgas.
Med resebidrag kan man även ersätta kostnader
som föranleds av mottagandet av arbete
som stöds med lönesubvention om den som
har anställts med hjälp av lönesubventionen
har varit arbetslös minst sex månader.

Den samarbetsskyldighet som hänför sig
till erhållandet av arbetslöshetsförmån och
arbetsansökans giltighet ändras så, att det
förutsätts att arbetssökanden under arbetslös-
hetstiden självständigt följer sin jobbsökar-
plan, aktiveringsplan, integrationsplan eller
sysselsättningsplan genast när en sådan har
gjorts upp med honom eller henne. För när-
varande börjar samarbetsskyldigheten först
efter fem månaders arbetslöshet utan avbrott.

Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti
2006.

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida