__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Vänta dig inga instruktioner

lördag, maj 13, 2006

Vänta dig inga instruktionerFramtiden är redan här.

Arbetsmarknadsutvecklingen går mot en framtid där merparten av den svenska arbetskraften består av människor med kunskapsrelaterade arbeten. Vi befinner oss delvis redan i den framtid då medarbetare som bär på specialistkunskaper arbetar och kommer att arbeta som ”experter” inom specifika områden.


Tjänster tillsätts huvudsakligen genom och inom informella kontaktnät, men få människor lägger någon kraft på att bygga upp egna kontaktnät. Inte förrän man behöver dem. Om man ens gör det då. Och det handlar sällan om bristande sociala färdigheter. Det beror snarare på att man inte känner till hur människor får jobb.

Nästan alla arbetssökande som klarar sig dåligt d.v.s. som inte lyckas få något arbete trots enträgna försök och idogt sökarbete för att få jobb gör fel.

Huruvida arbetssökande lär sig söka jobb rätt eller ej beror i hög grad på hans eller hennes omgivning och om släkt, vänner och bekanta har kontakter att hänvisa vidare till. Men det beror först och främst på de tjänster AMS, Af och LAN har bidragit med, och om de har tillfört de faktakunskaper och praktiska råd om nätverksbyggande som ger arbetssökande ett försprång. Men vänta dig inga instruktioner från regeringens håll. De har tydligen ännu inte förstått den nödvändiga grunden i jobbsökningens ABC-bok.

De förmågor som en arbetssökande förvärvar under sin tid som arbetslös bygger på hur de lärt sig det under den första perioden som arbetslösa även om arbetslöshetstiden sedan kantas av olika punktinsatser.

Regeringens AMS gör i grunden fundamentalt fel och det utgör ett stort samhällsproblem. Resultatet blir att medarbetare på landets alla arbetsförmedlingar uppfattar arbetssökande som alltmer motsträviga, uppgivna, förbittrade och kanske i vissa fall t.o.m. störande.

Ledde den initiala kontakten med Arbetsförmedlingen till ett inspirerande möte?
Ett möte där verksamhetens medarbetare hjälpte till att skapa den tillit, och det engagemang som behövs för att marknadsföra sig själv och finna en möjlig yrkesutvecklingsväg?


E EklundAndra bloggar om: , , , , , , , , ,

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida