__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Enligt Göran Persson är vi nöjda?

måndag, maj 01, 2006

Enligt Göran Persson är vi nöjda?


Svenska medborgare bryr sig tydligen inte om ifall regeringens Arbetsförmedling har hög aktualitet eller inte. Det som görs av arbetsförmedlarna och de övriga medarbetarna når inte ut. Såväl rekryterings-, som arbetssöknings- former har förändrats över tid såväl inom det privata näringslivet som inom offentlig sektor, men regeringens AMS, LAN och Af:s styrfunktioner anpassas inte till omvärldens nya krav.


Funktioner som förväntades vara en resurs och tillgång för arbetsgivare och arbetslösa inbegriper idag mer nackdelar än fördelar för alla parter. Funktionerna hjälper varken arbetsgivare att finna för honom/henne rätt arbetstagare eller arbetslösa att finna för honom/henne rätt arbetsgivare. Konsekvensen av det dåliga underhållet blir att arbetslösheten växer och frodas. Fristående projekt med köpta tjänster från olika marknadsaktörer prövas på olika håll inom verksamheten. Flera av dessa lyckas uppnå sina ”rörlighetskrav” och coachar arbetslösa så att de når sina individuellt anpassade mål. Även om de enskilda projekten har stor framgång görs ingenting från regeringshåll för att ta vara på det bäst fungerande och utveckla det i större skala.

Regeringens ansvar för de övergripande styrfunktionerna förpliktigar. Ta bara en sån sak som att grundlagen säger att alla medborgare har rätt till ett arbete.

Marknadsengagemang och förmåga att hantera expertrollen kännetecknar en verksamhet med nytänk, men Arbetsförmedlingarna har slutat bilda nätverk med företagare och beslutsfattare.

AMS och Arbetsförmedlingen har successivt tappat sina värdefulla marknadskontakter.


E EklundAndra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Klockan torsdag, 04 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Konflikträdda politiker

Politikerna törs inte beröra området "arbetslöshet". Alla partierna undviker frågorna i möjligaste mån.
Varför?

Förr hade arbetslösheten ett ansikte.
Ett ansikte med arbetarklassnuna.
Idag har arbetslöshetens fejs lika gärna en akademikers plyte som en tjänstemans.
Partipolitikerna vet inte vilja väljarna är. De vet inte vilken lösning som skulle tilltala alla.
De har inte fattat hur företagsledare resonerar.
Titta på Ericsson, Volvo, Astra, Telia och alla de andra jättarna! De har förstått hur man kan erbjuda den lilla människan kunskaper om hur man faktiskt når arbete.

Vad katten håller politikerna på med?
Jagar de sin egen svans för att beundra den?
Möss är också människor!

 
Klockan tisdag, 09 maj, 2006 , Anonymous Fire sa...

Aldrig att de tar upp det som en valfråga. Den är brännhet.

De befarar splittring bland anhängarna för de vet mycket väl att alla känner nån som förlorat jobbet och mött motstånd.


//Fire

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida