__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Haveri

måndag, mars 13, 2006

Haveri


Den traditionella jobbsökningen genom ansökningar till annonser och färdiga rekryteringsstrukturer har havererat! Matchning och förmedling ur ett beslutsfattande överläge är inte längre aktuellt.

Vi kan beklaga oss över haveri å ena sidan men vi måste samtidigt glädja oss över lysande resultat å den andra. Fler behöver få kännedom bara...

Jobbsökning på 2000-talet som ger dig ett arbete är inte genom att leta efter lediga platser som syns i en annons. Arbetsgivarna annonserar inte om tjänster i samma utsräckning längre även om man fortsatt anställer. Nio av tio personer får arbete genom nätverk och kontakter. Det krävs därför helt andra metoder att förmå arbetssökande att finna egna vägar till sin bästa jobblösning.

Jobbsökning måste ske på lika villkor. Lär alla arbetslösa hur man når jobben efter sin egen förmåga.

E Eklund

2 kommentarer:

Klockan måndag, 13 mars, 2006 , Anonymous F Tidlöf sa...

Akademiker totalsågar arbetsförmedlingen
2005-03-21: Cecilia Aronsson i Dagens Industri
"Det var det sämsta mötet jag varit på i mitt liv. De är lite rädda för mig." Så ser arbetslösa akademiker på arbetsförmedlingen. Fackförbundet Saco blottlägger en djup besvikelse över samhällets oförmåga att förmedla jobb.

"Krånglig byråkrati blir ofta ett hinder för fungerande arbetsförmedling. Akademikerna suckar över onödiga blanketter, tidiga stängningstider och volymtänkande i bemötandet."

http://di.se/Nyheter/?page=%
2fAvdelningar%2fArtikel.
aspx%3fO%3dIndex%26Article
Id%3d200
5%5c03%5c21%5c137671

(Fia)

 
Klockan måndag, 13 mars, 2006 , Anonymous - - - - - - - - - - - - - sa...

http://www.ams.se/Arbetsmarknaden/
artikelmall.asp?
ArticleID=63391&Category
ID=31673

`Kommun misstror arbetsförmedling´
2005-12-05
Kommunchefen Solveig Andersson:

- Ja, vi skulle kunna ha en mycket bättre planering och jobba mer individuellt med otraditionella insatser. Ryckigheten i den statliga arbetsmarknadspolitiken omöjliggör att ta ett helhetsgrepp om arbetslösheten, säger hon.

Superfanny

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida