__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Arbetslöshetsfrågor betraktat ur min "glugg"

måndag, mars 13, 2006

Arbetslöshetsfrågor betraktat ur min "glugg"

Vi betraktar omvärlden ur olika perspektiv och tar del av arbetslöshetsfrågorna i en betraktelse från varsitt nyckelhål eller ur en mindre förnsterglugg. Det här är min:Grunden i min yrkesbana inom karriärutveckling,- och outplacement-tjänster lades när jag själv blev uppsagd tillsammans med 17 andra medarbetare inom en globalt erkänd försäljningsorganisation. Då vi erbjöds de konsulttjänster som vår arbetsgivare köpt och som kallades outplacement var det något alldeles nytt och okänt för mig. Konsulten vi erbjöds samarbete med var Anders Kinding. Äldre tjänstemän hade god inblick i konceptet outplacement. Själv hade jag aldrig hört talas om den typen av insatser för uppsagda. Möjligen kände jag till Trygghetsrådet, men det var något diffust och jag visste inte vad stöttningen som jag mer uppfattat som en slags skyddsnät eller ”fallskärm”.

Under mitt yrkesliv dittills hade jag en yrkesutvecklingsbakgrund med start i produktionsledet, därefter butiksförsäljning inom det dåvarande Gulins AB följt av grossistledet i.o.m en mindre agenturfirma, vidare till Lindex/Gulins inköp och därefter flera års nyetablerings och personalansvar inom handels. Jag hade huvudsakligen arbetat med människor inom marknadsföring, inköp och försäljnings- organisationer och förstod att det där med att coacha individer att sträva mot egna mål det ville jag själv arbeta med. Mitt första uppdrag inom uppdrag rubricerade outplacement blev sedermera utbilda ca.150 personer av de 700-900 medarbetare som lämnade en större verksamhet i finansvärlden med utbildning i personlig marknadsföring och arbetssökning via nätverk. Företaget jag fick förtroendet att arbeta inom hette Antenn Samarbetspartner AB som då ägdes och leddes av pionjärerna inom branschen, Tomas Tjajkovski och Matthias Kjellberg. En kollega från den tiden vars publicitet gjort henne till en profil i branschen är Eva Gotthardson excecutive konsult och känd för allmänheten genom DN.

Idag har jag snart tio år bakom mig i förändringsbranschen personlig marknadsföring och har under dessa år drivit projekt inom övertalighet, personalrörlighet och arbetsmarknad för över hundra arbetsgivare i privat och offentlig sektor. Jag har arbetat som anställd, i allians med eller som underkonsut till sammantaget ett tiotal olika outplacementföretag och karriärutvecklingsbolag. Jag har fungerat som stöttepelare, coach och rådgivare under många år och har bland annat bidragit till tusentals övertaligas förmåga att finna nya arbeten, inom eller utom deras egen organisation. Och jag har med tiden utrustats med god kännedom om ca tolv olika former av processinriktningar och metodmaterial efter att ha arbetat i omedelbar närhet till andra privata outplacementaktörer i gemensamma projekt vid t.ex. större omställningsarbeten. Det har gett mig förståelse för applicerbara förmågor och hur man kan översätta yrkeskunskaper till andra roller än de invanda efter 25-30 år i ett och samma företag.

På senare år har jag samarbetat i ett företagsfinansierat projekt med stöd åt långtidsarbetslösa och arbetslösa rehabiliterade att komma ut i arbetslivet och jag har tidigare arbetat som konsult åt excecutives och högre tjänstemän. Mina lärdomar är att metoderna fungerar för alla och envar. Enda skillnaden är samarbetsmiljö, som interiör i lokalerna och klass på möblerna och stilen på arbetsmaterialet. Det praktiserade arbetssättet och metodiken för processerna skiljer sig åt en aning men är snarlik till sin karaktär. Paketeringen skiljer sig åt helt enkelt men det gör inte framgångsfaktorerna med arbetssättet. Alla kan nå sina mål. Det tar bara olika lång tid!

Mina erfarenheter inrymmer även delaktighet i ett initialt skede vid tre av landets stora fackförbunds introduktion i metodutveckling inom främst verkstadsindustri och teknikorienterade företag. Under mitt arbete genom åren har jag periodvis samverkat med såväl Trygghetesrådet som Trygghetsstiftelsen och Arbetslivstjänster. Dessutom har jag introducerat och medverkat i interna kärriärväxlingsprogram och själv ansvarat för metodutveckling vid några sådana stora insatser t.ex. i statliga energiföretag under en turbulent bolagiseringsperiod och inom kommunala enheter med långtidsrehabiliterade. Jag ansvarade för att metodutbilda och coacha interna handledare och jobbfinnare och fanns på plats under projekttiden för vart och ett av dessa och har faktiskt lärt mig mest genom insikter om vad som inte fungerar.

Bäst fungerande har branschkunniga funnit att den sorts metodmaterial är som helt och hållet fungerar som ett verktyg där individen själv är huvudpersonen. Jag har sett flera sådana i sin ursprungsform med erfarenheter och historik från ca. tjugo års tid bakåt och förstått hur det skapat en metodgrund för otaliga outplacementföretag. Därtill sker metodutveckling och uppdatering löpande förstås.

Outplacement, karriärvägledning och yrkesrådgivning av det slag jag lärt mig genom åren är fungerande i 80 - 90 procent av fallen. Därmed kan man inte säga "alla" men betydligt fler än vad Af kan skryta med eftersom AMS och Af svarar för max 3 procent. Övriga femton tillfaller bemanningsföretagen att glänsa med.

E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Klockan måndag, 13 mars, 2006 , Anonymous Lundberg sa...

Avveckling är en sak. Uppsägning stinker. Hade ett h-ete. Uppsagd för 4½ år sen. Chefen var en idiot och det sa jag till honom oxo. En anlitad konsult ville släta ut uppsägningen med nånting han kallade för outplacement. Sånt där placera
rätt person på rätt plats är bara skit. Har inte haft med dom att göra sen.

Lundberg, Jönköping

 
Klockan måndag, 13 mars, 2006 , Anonymous oviss framtid sa...

Håller med dig.
Vi skulle samarbeta med ett personaluthyrningsföretag som hade outplacementkonsulter och annat löst folk. Än så länge råder lugn men snart ska vi vara igång med det där. Vet inte riktigt vad det kommer att ge.
Har en kompis som går på Af och inte tackade ja till sån outplacement. Han sades upp från arbetet och erbjöds ett annat, med lägre lön, vilket han vägrade ta och de frös dom ut honom kan man säga. Så jag håller i det jag får. Och så får man se vad det ger sen.

Oviss framtid

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida