__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Hushållsnära björntjänster

onsdag, oktober 12, 2005

Hushållsnära björntjänster

Hushållsnära björntjänster
KORT VERSION AV ARTIKELN

Sänkt a-kassa mot bakgrund av allas vår skeva verklighetsbild avseende arbetslöshetsfrågan och utan erbjudande om metoder att garanterat nå arbete? Det kan (miss)uppfattas som ett sätt att styra arbetslösa mot låglönejobb.
Alliansen gör sig själva en björntjänst även om intentionerna är goda. Risken finns att det uppfattas som om man önskar få ut folk i arbete mot sin vilja. Iaktta företag/makthavare kontra människor enligt Stan Slate, citat: ”Människor litar inte på företag – de litar på människor. De litar heller inte på strategier, hur välformulerade de än är, utan på de ledare som ger dem strategier.” Sänkt ersättning kombinerat med s.k. hushållsnära tjänster kan tolkas som ett överklassgrepp mot dem som redan berövats handlingsfrihet i något av AMS projekt för att höja sysselsättningsgraden. Då skrämmer budskapet om sänkt ersättning. Alla upplever oro, hinder och problem att söka arbete ur sitt eget perspektiv. Vi behöver strategier för hur man själv kan påverka sin yrkeslivssituation och ta del av den välgrundade uppfattningen om att jobb främst tillsätts via nätverk och kontakter. Af hänger inte med i utvecklingen. Vår oupphörligen rörliga arbetsmarknad innebär att rekryteringar görs i det fördolda. Jobb via annons har ersatts av snack i fikarum, tips via bloggen eller hänvisningar i andras eller egna kontaktnät. Tjänster tillsätts i dialog människor emellan på de mest fantastiska sätt. 97% av alla jobb som tillsätts i landet sker så. Den dolda arbetsmarknaden dominerar men Af koncentrerar sig ännu på att leta lediga tjänster. Nätverksbyggande och relationsmarknadsföring är inget nytt men AMS och Af bidrar knappt till att lära ut metoderna. Inget parti har heller föreslagit det som en lösning trots att storföretag köpt motsvarande tjänster sen femton år tillbaka. Problemet är säger man, att press/media och politiker inte förstår problematiken. Vad hindrar oss att uppmärksamma alla de hundratusentals människor som genom årtionden tagit del av metoder och arbetssätt som innebär att själv skapa förutsättningar att nå sina mål? Varför envisas regeringen med att tala om att pressa ner arbetslösheten när AMS har så stor förbättringspotential? Är vi nöjda med att AMS och Af leder till 3% av landets alla rekryteringar? Ambitionen att sänka a-kassan är god, men bara om vi erbjuder arbetslössökande erforderliga metoder och kunskap om hur man garanterat når jobb. Makthavare och medarbetare inom såväl offentlig sektor som privat näringsliv kan vittna om det. Utgångspunkten i strategin bör vara att alla är olika samt att var och en innehar en exceptionell förmåga att lyckas.
E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Klockan torsdag, 13 oktober, 2005 , Anonymous Marianne sa...

Citerar Sveriges handelsminister Leif Pagrotsky: "All erfarenhet visar att inget land har uppnått stabil ekonomisk tillväxt utan att öppna sina marknader."

 
Klockan söndag, 30 oktober, 2005 , Anonymous Anonym sa...

Skisser bör ligga klara för att göra just så när det är dags att byta ut regeringen.
WELL DONE E !

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida