__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Ökad konkurrens om jobben

måndag, oktober 10, 2005

Ökad konkurrens om jobben

Var vi helt oförberedda på ökad konkurrens om jobben?


Vi kunde ju se ett tydligt se en arbetsmarknadsutveckling och en tillväxttrend som innebar nya förutsättningar.

Nu kommer rörligheten och konkurrensen om de arbetsmarknadsresurser vi tillhör inte bara att vara lokala och nationella utan även internationella eller globala. Tidigare har den huvudsakligen berört medarbetare men på senare tid har vi hört såväl läkemedels-, som IT –företag framföra att även dessa numera nationellt konkurrensutsätts p.g.a. tillflöde på effektiv och lägre avlönad Asienkompetens.

Är vi rustade på individnivå att möta den nya konkurrensen?
Vilket är vårt gemensamma förhållningssätt?

Förändringarna på arbetsmarknaden tycks ha haft måttlig inverkan på AF, och man undrar av vilka skäl regeringen nekar oss medborgare inflytande.
Betraktar man arbetsmarknaden och jobbsökningsfenomenet över tid så ser man att pendeln slagit över från att ha legat en stor tyngdpunkt på annonser till att ligga en stor och allt större del på nätverk och egna personliga marknadsföringsaktiviteter d.v.s. direktkontakt med arbetsgivare.

En önskad vision är att i framtiden bistå de arbetslösa med verktyg att själva klara detta bättre, men det tycks oss nödvändigt att först belysa vad media och regering idag mörkar.

Vi måste hjälpa upp en samhällsförändring som gör det lättare för arbetsgivare att hantera rekryteringsprocesserna och rusta våra arbetsmarknadsresurser att bli individer som klarar att möta den ökande konkurrensen. En uppdaterad och modern variant på det som förr var AF måste först och främst bidra med frågor för att skapa en plattform, så att den arbetssökande enklare kan öppna och underhålla en dialog med för honom eller henne värdefulla kontakter på marknaden.
Idag skickas människor ut i arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan sådan kunskap, eftersom handläggarna på AF själva inte behärskar området. Alla som har tagit in människor i sin verksamhet som delvis bekostats av AF vet att det lika gärna kan vara ett lyckokast som en katastrof.

Regeringen vill öka andelen arbetsgivarbidrag för dylika åtgärder.

Men hur motiverar regeringen att det är rätt väg att gå?

Vad hindrar makthavarna att se fördelarna med att kombinera olika ekonomiska insatser med utbildning eller träning i personlig marknadsföring?

Vi måste kräva att människor ska rustas att bättre presentera sig själva och tränas i att inhämta information då deras potentiella arbetsgivare och nätverkskontakter samtyckt till enskilda möten.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida