__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Regeringen har sagt sitt

måndag, oktober 03, 2005

Regeringen har sagt sitt


Rusta de enskilda medborgarna att klara sig i konkurrensen.
Kunskap om hur man söker jobb på dagens arbetsmarknad innebär handlingskraft.
Handlingskraft ger jobb!


Regeringen har sagt att den viktigaste uppgiften är att pressa ner arbetslösheten.
Vi borde säga att den viktigaste uppgiften är att enskilda människor möjliggörs eget inflytande och tillgång till inspirerande arbetssätt att söka jobb utifrån sin exceptionella förmåga att nå arbete.

AMS budskap var att antalet lediga platser i augusti var 33 000, en uppgång med 8 000 jämfört med augusti i fjol.
Jag menar att det säger ingenting! 97% av alla jobb som tillsätts sker utanför denna statistik. Många gånger har de redovisade tusentalet tjänster redan tillsatts och är inte alls lediga. Det finns företag som vill och behöver anställa men inte har tid och råd att prioritera sådana processer. Det finns företag som ser att verksamheten står inför fusioner eller förvärv som inte visas offentligt och det finns förändringar som AMS inte har kännedom om.

Över hela arbetsmarknaden märks att antalet varsel minskar menar regeringen. Ledningsgrupprepresentanter, fackliga representanter och många fler vet hur varsel fungerar idag. Vanligtvis sker bara 25% av den nedskärning som varslen pekat på och det är en högst psykologisk och ekonomisk aspekt att lägga varsel i samband med intressebevakning inför förvärv och bolagsförändringar. Vilka är man på AMS som upplever sig ha koll på aktiemarknadens oanade vändningar?

Utmaningen för regeringen sägs vara att antalet öppet arbetslösa och arbetslösa i program uppgår till 373 000 personer, vilket är 15 000 fler än samma tid i fjol. De berörda är främst kvinnor, ungdomar och långtidsarbetslösa som har fått det svårare på arbetsmarknaden.Jämfört med valåret 2002 har antalet ökat med 60 000 personer. De gångna årens ekonomiska tillväxt har trots allt inneburit att arbetslösheten ökat med 15 000 - 25 000 personer per år.
Är det inte märkvärdigare än att man puttar in arbetslösa i AMS-skapade sysselsättningsfållor och där blir de kvar? AMS lyckas inte få något flöde i processerna utan låser fast arbetslösa i projekt där man helt felaktigt bara försöker efterlikna strukturerna på bemanningsföretagen.
Man ”mutar” arbetsgivare att ta in resurser över viss tid mor ersättning.

"Den intressanta slutsatsen man kan dra av statistiken är att ökningen av arbetslösheten och obalanstalet har upphört", sa Tord Strannefors, statistikchef på Ams.
Nya Ams-chefen Bo Bylund "ser svaga tecken på en förbättring".
Inga kommentarer!

Problemen med ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har ökat och nu står en av tio (9 765) utanför ordinarie arbetsmarknaden.
Träna individer i personlig marknadsföring och hur man når jobb redan under studietiden. Hur många lärare och forskare på institutionerna känner till hur kunskaperna kan översättas till allmängiltig eller bärbar yrkeskompetens? Hur många forskare har kännedom om arbetsgivarkriterier eller hur man bygger nätverk och etablerar marknadskontakter? Vad gör oss förvånade?


Andra bloggar om:

1 kommentarer:

Klockan torsdag, 13 oktober, 2005 , Anonymous Anonym sa...

Helt rätt!

Läste igenom nästan alla inkast på bloggen. Fräckt. Vill se vad sossarna skulle säga. Lära folket tala om sig själva är väl inget dom gillar. För Amerikanskt va?
Ta för dig och tänk inte på andra. Så får man inte göra. Revolutionen underifrån är det enda som kan rädda Sveriga när förändringen går för långsamt. Som nu.
Det här handlar om människor från barndomen till ålderdomen och det finns skäl att anta att regeringen gör fel.
/Louise

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida