__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Högskolorna saknar kunskaper om arbetsmarknaden

tisdag, november 08, 2005

Högskolorna saknar kunskaper om arbetsmarknaden

Om du studerar och förutsätter att din utbildning och dina färska studiemeriter kommer att fungera som en inträdesbiljett till jobben så kommer du kanske att bli besviken.

Läs mer om akademikers problem att få jobb i artiklarna jag har länkat här.
"Tobias: Hellre plugg än arbetslös"
Och om Tobias säger man:"Efter tre års ingenjörsstudier väntade – arbetslöshet."
Detta läser man i en artikel skriven av Anette Homqvist publicerad 2005-10-27 :
http://deliverya.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,720217,00.html

Ska man liksom förutsätta att studenter vet hur man ska söka jobb? Det här är ett exempel på hur man söker och hur det då går: "Jag har sökt ungefär två jobb i veckan men fick inte ens komma på intervju. Arbetsgivarnas krav satte stopp. I många platsannonser står det i klartext att arbetsgivaren inte anställer nyutexaminerade."

"Var fjärde är arbetslös trots akademisk examen" läser man i NorrlandsSocialdemokraten i en artikel skriven av Bo Torbjörn Ek som publicerades 2005-11-03 :
http://www.nsd.se/index.php?artikel=159491&option=1&PHPSESSID=
b25e5347926ca81ee267bc57c97bce93

Artikeln beskriver en rapport där Högskoleverket analyserat hur högskolornas olika utbildningar ligger i förhållande till riksgenomsnittet när det gäller att få ut studenter på arbetsmarknaden.

Nyutexaminerade eller ej, de vet ju inte hur man ska söka jobb! Man ska inte söka på annons. Man ska inte leta efter lediga platser. Jag säger hallå!


- Vad hindrar högskolorna att förbereda studenterna redan under studietiden?


Du student som vill jobba med det du utbildar dig till, börja att scanna av marknaden redan under studietiden. Din omvärldsanalys eller din scanning av marknaden innebär att du på ditt eget vis samlar på information som fungerar som fungerar som ditt eget beslutsunderlag. Var vill jag arbeta? Finns det något sammanhang därute eller några uppgifter att lösa där jag skulle passa in riktigt bra? Sök information. Var nyfiken. Med ditt insamlande bättrar du också på din proaktiva handlingsförmåga. Sök information om sånt som du tycker om att göra. Det man tycker om att göra gör man ofta bra, är det inte så? Dina och många andra arbetssökandes framgångsmöjligheter kommer under 2000-talet i allt större utsträckning att avgöras av vaksamheten och lyhördheten för förändringar. Några föredrar att kalla det flexibilitet. Men låt dig inte vilseledas av betydelsen. När du söker jobb är det bättre att vara snäv och fokuserad till ett sökområde. Det är faktiskt inte till fördel att vara ”öppen för det mesta” eller att ”man kan väl tänka sig vadsomhelst”. För att hänga med i förändringarna på arbetsmarknaden kan du ha stor behållning av att tidigt se till att knyta olika kontakter med människor som kan vara dig till hjälp på olika sätt. Det handlar dels om att finnas tillgänglig och vara vaken för möjligheter innan andra arbetssökande eller marknadskonkurrenter om tjänsterna hinner före. Men det handlar kanske främst om att upptäcka och korrekt tolka trender och förändringar i omvärlden. Är du bra på det? Att dra riktiga slutsatser om konsekvenserna för din egna personliga utveckling och för dina affärsmöjligheter om du så vill? Scanningen eller omvärldsanalysen ska i praktiken fungera som en individanpassad strålkastare eller en radar som sveper runt hela horisonten för att tidigt upptäcka trender och förändringar som är av vikt för just dig. Den omvärld du själv väljer att analysera kan delas in i olika områden som företag, kunder, leverantörer, konkurrenter eller bara informationskällor. Ett av de företagen kan mycket väl vara den ”beslutsfattande enhet” som du så småningom kommer att få anställning hos. Vem vet? Beroende på företagets historik, tidigare erfarenheter och lärdomar från mer eller mindre lyckosamma anställningar tidigare ges kanske villkor för hur just den organisationen rekryterar. Ta reda på mer. Fråga. Genom din egna omvärldsanalys bedömer du. Din tolkning tillsammans med andras bidrar till ökade kunskaper om vad som påverkar och styr agerandet handlandet inom just ditt intresseområde eller sökområde. Arbeta med utgångspunkten att det du minst anar kan vara det allra viktigaste.
Lycka till

E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida