__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Du är vad du väljer idag

måndag, februari 20, 2006

Du är vad du väljer idag


Om du funderar över alternativa vägar att söka jobb som skiljer sig från de traditionella måste du vare beredd på att behöva lägga ner en hel del hårt arbete.

För att söka jobb effektivt och framgångsrikt via relationer och kontakter behöver du först komma till insikt om att det innebär ökad bearbetningsinsats från din sida.


Planerar du att se till att nå det jobb du vill ha bereder du själv plats på arbetsmarknaden mot bakgrund av din alltmer tydliga bild av de kunskaper, egenskaper och färdigheter som du själv vill använda i framtiden. Du plockar fram din mentala backspegel, tittar bakåt i livet och hittar de situationer där du trivts och lyckats bäst. På så vis kan du urskilja de yrkeskunskaper, egenskaper och färdigheter som du kan härleda din egen motivation till. Alltsammans görs med utgångspunkt ifrån dina tidigare livserfarenheter.

I allt du gör vid enskilda möten såväl inom ditt nyetablerade kontaktnät som vid kontakt med för dig redan kända personer, presenterar du dina unika yrkesdrag och vad som är utmärkande för dig.

De flesta arbetssökande inriktar sig spontant på att söka ett likadant jobb som de haft senast eller tidigare. De förstår inte alltid att yrkesrollerna, och kanske även de själva, har förändrats och att arbets­marknaden och därmed arbetsgivare faktiskt ställer nya krav. Kanske har du samlat en kombination av kompetenser genom åren som gör att du kanske kan passa mycket bättre i ett annat område. Det gäller att du går bortom befattnings­beskrivningar och finner exakt vad du lyckats bra med under ditt liv, hur det gjordes samt på vilket sätt det tillförde värde. På detta sätt kan de av dina förmågor som synes specifika för en viss arbetsplats eller bransch översättas till en mer allmängiltig kompetens. Möten och kontakter med människor ger dig förståelse för hur du kan använda dessa.

Successivt prioriterar du själv upp det du genom dina möten med människor insett att arbetsgivare har behov av och som motsvarar dennes urval bland det som präglas av dig och din person. Du bygger upp din egen personliga jobbsökningsstruktur genom möten med människor som ger dig hänvisningar och råd som sammantaget skänker dig klarhet i hur ska lägga upp din strategi för att nå ditt yrkesmål.

Du är vad du väljer idag, inte vad du valt tidigare eller vad andra anser att du bör välja. I allt du gör utgår du hela tiden från din enskilda historia, ditt eget nuläge och dina personliga framtidsval.

E Eklund


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida