__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Är det verkligen grönt?

måndag, februari 13, 2006

Är det verkligen grönt?


Lena Askling skrev i Aftonbladet 2006-02-11”Alliansen har i frågan om jobb ryckt åt sig problemformuleringsprivilegiet. De är bra på att beskriva problemen på arbetsmarknaden och politikens tillkortakommanden. Tyvärr är de inte lika bra på lösningarna.”


Jag tycker att det ligger mycket i det Lena skriver. Politiker från respektive block har verkligen sparsamt presenterat lösningar. Regeringens strategi lever vi mitt i realiteten av. Det regeringen förespråkar går ut på att omhänderta, fixa och trixa med en uppsjö av arrangerade projekt. Om dessa sedan är tänkta att fungera målstyrt var de flesta av insatserna helt förkastliga från början. Andra kunde ha blivit bra, om bara AMS som helhet haft ett annat, mer supportinriktat och motiverande arbetssätt, men nu är det inte så…

Vad har vi att säga om alliansens batteri av reformer som presenterades under hösten då? Äsch, det innebar nya förslag till lösning som huvudsakligen lade den tunga ansvarsbördan på arbetsgivarnas axlar. Ekonomiska fördelar och omfördelningar ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen, menar man.

På vilket sätt hjälper det en arbetslös ur missmodet och hur motiverar det honom eller henne att samla krafter att söka jobb utifrån de egna förutsättningarna? Hur kan det ge tillträde till yrkesvägar för ungdomarnas del? Är det grönt att ha det såhär?

Vad vet våra folkvalda politiker om fungerande metoder att nå arbete?
Vilka experter anlitar den svenska makteliten i arbetslöshetsfrågorna?

Lena Askling skrev vidare om den svenska arbetslösheten:

”Arbetsmarknadspolitiken har de senaste 15 åren fått en allt starkare inriktning på omhändertagande, förberedande och billigare Ams-åtgärder. Istället måste den nu bli offensiv med direkt jobbfokuserade utbildningar, praktik och kvalitativa prova på-insatser.”

Hur menar hon? På vilket sätt är det offensivt att göra det som Ams försöker, försöker och försöker utan att lyckas? Vad vet landets arbetslöshetsskribenter på tidningarna om att söka tjänster som inte verkade finnas? Vad hindrar media att skriva: "Ge ungdomarna uppdaterad och fungerande jobbsökningskompetens"

Här sitter jag och frågar mig:

Vad vet egentligen arbetslöshetsskribenterna på våra svenska tidningar om att förmå individer att söka tjänster som inte verkade finnas? Finns det några kompetenskrav när det gäller att officiellt presentera lösningar som lägger grunden för människors fortsatta yrkesliv?

E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Klockan måndag, 13 februari, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Tiden går och deras felrapporter fortsätter.
NÄJ. De vet inte hur det är och de vet inte hur man kan lösa det.
Gör de det håller de på infot för vi hjälper upp BNP så in i h-e

 
Klockan måndag, 13 februari, 2006 , Anonymous ...... sa...

......

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida