__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Plusjobbens minus

torsdag, februari 09, 2006

Plusjobbens minus


Ja men, det är väl ett bra initiativ från regeringen och AMS håll det här med Plusjobben? Eller?
Det är väl bra att man skapar sysselsättning åt...?
Vad var det nu…? Var det tretton tusen arbetstillfällen?


I och med att media uppmärksammar och riktar strålkastarljuset mot det gigantiska projektet kallat Plusjobb, ställer vi oss spontant, många av oss, positiva till idén. Det här är ju lysande, eller hur? resonerar många, medan jag som möjligen är något ”yrkesskadad” tänker att det här kommer att gå åt skogen och frågar mig således: Vad vet vi egentligen?

Plusjobb. På den här länken presenterar AMS statisik över nuläget.

Vad är det jag kan utläsa av statistiken? Vilka är egentligen eftersträvansmålen? Var finner man undersökningarna eller dokumentationen som styrker att Plusjobben kommer att få avsedd effekt?

Många hyser stora förhoppningar till det hela. Landets kommuner har uppskattningsvis accepterat upplägget med Plusjobben. Det är bara någon eller på sin höjd ett par kommuner som bestämt protesterat och helt enkelt avstått förslaget om Plusjobb med argument som:
Varför ska staten ersätta en kommun för att skapa ett jobb som inte behövs när pengarna borde ha gått till att ge kommunerna möjligheter att satsa på de egentliga behoven?
Andra argument liknar de jag personligen också hade och alltjämt har nämligen att det är inhumant och oetiskt att hantera arbetslöshet såhär vårdslöst att man skapar en plats egentligen inte ens behövs.

Som jag ser det gagnar projektet främst regeringen, som kan slå sig för bröstet och säga: "Titta vad vi fixade! Nä, nä, vi garanterade aldrig något resultat på längre sikt, men titta bara vad fint vi fixade!" Och, javisst säger jag... det ser ju snyggt ut i statistiken ett tag...
Men att ordna och skapa jobb på det här viset innebär att man löser arbetslöshetsproblemet på alldeles för kort sikt. Den som drabbas hårdast och riskerar mest är tyvärr den enskilde individen. Då avser jag i första hand inte de ekonomiska aspekter som innebär att individen efter Plusjobbets period är fråntagen rätten till fortsatt a-kasseersättning, vilket jag f.ö. har en del synpunkter på.

Med ”inhumant och oetiskt” menar jag främst att man skänker enskilda individer stora förhoppningar och förväntningar på fortsatta möjligheter som kan riskera att bli rena magplasket. Ja, magplask kallar jag det eftersom insatserna, som jag uppfattat det, görs utan att man först utvärderat och/eller kommunicerat vad själva Plusjobbet är tänkt att syfta till, d.v.s. vad målsättningen med platsen och uppgifterna är.

Individer som under en längre period varit satta på undantag inom AMS kan därmed komma att möta en verklighet där friktion uppstår på arbetsplatsen eftersom platsen skapats utifrån ett icke-naturligt organisatoriskt behov. Individen riskerar att möta konflikter som uppstått p.g.a. oklarheter när det gäller såväl de praktiska som personliga förutsättningarna. Hur påverkar det individens nya möte med arbetsmarknaden att utsättas för allt vad det kan innebära i form av motstånd och personella protester på olika håll inom verksamheten? Hur påverkar det i sin tur individens förmåga att ”hävda sig” eller ”komma till sin rätt” för den man är och kanske i förlängningen hans eller hennes självkurage? Vad betyder det på längre sikt för Plusjobbens genomslagskraft?

Plusjobben initierades, efter vad jag har förstått, genom att kommunerna gjorde vad man kallade en inventering av behov och möjligheter (?) under 2005. Nu efter årsskiftet skulle man således sjösätta projektet. 13 000 arbetstillfällen är planerade att skapas inom offentlig sektor. Såhär en bit in i februari månad kan vi ta del av rapporter som berättar att ”kommunerna inte får fram Plusjobben i den takt man hade planerat”. Vad säger det oss?

Nej. Personligen ser jag en ruskigt stor fara i att kommunicera ut enkom positiva budskap om Plusjobben. Budskap tänkta att invagga svenska folket i ett nationellt inre lugn genom att förmedla att Plusjobb är något bra.


E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Klockan torsdag, 09 februari, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Är man en person med den läggningen att man inte får jobben man söker fastatt man sökt och sökt hur länge som helst så är det flax att få ett plusjobb när det snart är slut på dagarna Du snackar flott tror du va men du har inte fattat nått.

 
Klockan fredag, 10 februari, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Fast om det inte kommit från sossarna skulle du inte sagt nåt va? Du är bara mot allt som dom gör bara för att det kommer från dom! Ni gör allt för att vinna valet. Till och med på bekostnnad av oss! Fast jag tror inte på ett ord av det du säger och det är ändå ingen som vill läsa sån skit. Lägg ner den här bloggen nu!

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida