__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: AMS är en serviceinrättning - men ...

måndag, januari 30, 2006

AMS är en serviceinrättning - men ...


AMS är en serviceinrättning eller hur?

AMS erbjuder tjänster.

Beställare av tjänster och människor som berörs har förväntningar på resultatet av insatserna.

Fundera över dem...


“What´s in it for me?”
Vad får jag som arbetsgivare eller arbetstagare ut av det?
Hur kommer det här att bidra till att jag når det resultat jag vill och önskar?
Hur möter insatserna upp de enskilda och högst unika behoven bäst?

Om jag besöker en tandläkare är det mindre viktigt för mig att förstå vad han har gjort under en dag. Jag är mer intresserad av vad hans arbete kommer att kunna tillföra mig som har ont i käften och behöver akut hjälp för jag skriker av smärta.

När jag betraktar Annika Sörenstam är det mindre viktigt för mig att ta reda på hur många år hon har bott i USA eller vilka betyg hon hade i skolan. När jag betraktar henne ser jag en golfstjärna (även om jag inte själv spelar eller vet något om golf) och fascineras av hennes sätt att få den lilla bollen i det där hålet som ser ut att vara ända borta vid horisonten. När jag betraktar henne kanske jag bortser från att hon är invandrare i USA och jag kanske inte fokuserar mig på vad hon har för handikapp. Jag kanske ser vad hon presterar som den begåvning hon är och för den möda och det engagemang hon lägger ner.

Skulle jag behöva anlita en hantverkare eller om en snickare ska iordningställa ett utrymme i fastigheten där jag bor, så är det mindre viktigt för mig vad han/hon gick för gymnasieutbildning eller om han/hon för tjugotre år sedan som lastbilschaufför eller sjuksköterska under fem års tid innan han/hon blev snickare. Det är heller inte intressant för mig att titta djupt i verktygslådan för att bedöma innehållet där, eller ta reda på hur länge han har haft hammaren. Skulle jag anlita en hantverkare vill jag få en känsla för att han/hon kommer att göra jobbet på ett sätt som gör mig nöjd. Om han/hon kan beskriva för mig vad han/hon har för erfarenheter av jobb liknande det jag behöver få utfört, och kan ta sig an problemet och redogöra för viktiga aspekter som han/hon då kommer att ta hänsyn till, så inger det mig förtroende för att jag kommer att bli nöjd med jobbet. Om snickaren därtill kan ge mig en känsla för att han/hon tar stor hänsyn till mina önskemål och den beskrivning jag ger av hur jag vill ha det färdiga resultatet – då kanske vi kan göra upp, och då kanske jag anlitar honom/henne till förmån för något annat alternativ.

Vad vill jag då säga med det här?
Jo, att den sittande regeringen och AMS samt Af ska ställa sig upp och sluta titta runt fötterna. Titta mot horisonten istället.

Vad förväntar sig en arbetsgivare? Bryr en arbetsgivare som behöver få sin gräsmatta klippt sig om vilket land mannen som kör gräsklipparen kommer ifrån, eller hur många år han har varit i Sverige? Är det viktigt för arbetsgivaren att förstå fabrikatet på gräsklipparen eller vilka maskindelar som ingår i utrustningen?

Det är föga troligt. Det primära för arbetsgivaren är förmodligen att få gräset kortat och att det görs när han anser att det behövs, utan att störa eller skapa oreda i övrigt. Arbetsgivaren har ett behov, och anlitar den som ger intryck av att göra det bäst, är utföraren mindre social men desto mer entusiastisk och engagerad i uppdraget kan det väga till större fördel än aldrig så många betyg och diplom.

Som en beskrivning över vad en arbetsförmedlare gör kom en person tillbaka med ett?
exempel på 3 arbetsdagar som jag redovisar i korthet här:

Besökt 4 arbetsgivare
Beviljat några sökanderesor
Haft enskilda samtal med 2 arbetssökande som riskerar utförsäkring
Haft utbildningsdiskussion med 1pers.
Intervjuat 2 arbetssökande
Gjort klart första avtalet för Plusjobb i vår kommun.
Haft kommunikation med facket på ett par arbetsplatser
Dokumenterat kontakter med arbetssökande i AF:s register
Kommunicerat med FK samt Soc ang. om arbetssökande
Haft samverkansmöte med kommunen ang. ev ungdomsprojekt
+ lite annat som jag inte kommer ihåg så här på rak arm.

Vad innebär det här för en arbetsgivare?
Vad ger det mig som arbetssökande för känsla avseende mina behov och önskemål?

Hur får jag som beställare av arbetsförmedlarens service en att det här kommer att ge det resultat jag förväntar mig? Kommer det här att vara svaret på mina krav, behov och önskemål som arbetsgivare respektive arbetstagare?

Hela AMS förhållningssätt, till de egna insatserna och till människor med behov, både ur arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv är extremt späckat med detaljkontroll, strikt information och förteckningar över inhämtade fakta. Det gäller även vid intervjuer med arbetssökande. Likadant gäller kurser och AMS - projekt som jag ser det.

Strunta i innehållet i kurserna. Släpp kontrollbehoven avseende specifika roller och detaljer i människors yrkesliv och utbildningar. Fokusera på det färdiga resultatet istället. Vart vill vi, hur och när? Vad styrker att vi kommer att klara det?

Försök att uppgradera er servicegrad och fundera lite över hur människor resonerar när de ställer sig frågan ”What´s in it for me?” AMS, vilket resultat strävar vi emot gemensamt? Vad vill vi uppnå tillsammans med AMS verksamhet?

E Eklund

(Skrivet av 'teame2', 30.jan.2006, kl.09:44 som inlägg på Passagen Debatt)

1 kommentarer:

Klockan onsdag, 01 februari, 2006 , Anonymous Af ga sa...

Gör det bättre då om du nu är så himla duktig. Ha?

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida