__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Leta inte lediga jobb - sök företagsbehov

lördag, januari 28, 2006

Leta inte lediga jobb - sök företagsbehov


Förändringen på arbetsmarknadsområdet ligger i rikare variation på arbetsuppgifter och större rikedom på yrkesroller och därmed också på kompetensfrågor och rekryteringsförfaranden.


Jobbsökning under 2000-talet innebär i större utsräckning än tidigare att bevaka skiften av olika slag och att identifiera arbetsgivarbehov innan det planerats lösningar för dessa. För att klara den uppgiften behöver man förstå hur arbetsgivare arbetar med sina kompetenser i ett organisatoriskt nuläge och i den mån det går hur arbetsgivaren i fråga planerar verksamhetens framtid.

Dagens arbetsgivare identifierar överlappningsbara kompetensområden och säkerställer på olika sätt företagets kostnadseffektivitet beträffande spridning av yrkeskompetenserna. Ett exempel på hur det kan gå till är att arbetsgivaren erbjuder sina medarbetare så kallad ”job rotation”. På ren svenska innebär det att man under perioder gör företagsinterna förflyttningar mellan avdelningar och samt på och mellan olika positioner.

Arbetsgivare praktiserar rutiner som innebär intern rörlighet eftersom det förenklar överblicken över vad och vilka kunskapsområden som behöver förstärkas, förbättras eller utvecklas, både på individnivå, i olika grupper och/eller i enskilda projekt. Härigenom får företagets medlemmar en uppfattning om var i organisationen man nu eller i framtiden kommer att behöva förändra genom att utöka, minska, omfördela, avveckla, eller utveckla de mänskliga resurser och företagsunika kompetenser som finns i verksamheten.

Som arbetssökande har man stor nytta av att vara lyhörd för den här typen av skeenden och att vara hyfsat duktig på att förutsättningslöst undersöka den här typen av företagsbehov närmre. Samtidigt ger det dig som arbetssökande återkoppling på vad arbetsgivare kan ha att erbjuda dig, vilket ger sig möjlighet att jämföra det mot dina behov och möjligheter. Du skapar dina egna förutsättningar med öppenhet och i dialog med människor. Och du för din egen talan utifrån den du är och det du kan tillföra, i möte med andra som uppfattat vad som behövs.


E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida