__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Vad händer?

fredag, januari 27, 2006

Vad händer?


Det här med att finna en lösning via relationer och möten med människor utan att leta efter ”lediga jobb” och göra matchningar gentemot arbetsgivares kravspecifikationer betyder att man utvecklar en ny verklighetsuppfattning. Den som är arbetssökande gör sig själv delaktig i det som händer, där det händer, för det är då det händer...

Förr var arbetarna underordnade arbetsgivarna och arbetsgivare bestämde när, var och hur någon skulle arbeta. Ur det perspektivet var den arbetslöse/arbetslösa sällan autonom. Hennes/hans värld och arbetsgivarnas var separerade. Mellanhänder agerade medlare eller förmedlare av arbete. Det var under sådana former som AMS utvecklade sin egenart. Till skydd av omvärlden har man utvecklat en särpräglad företagskultur där människor trots sin begåvning inte har utrymme att utvecklas.

Idag, i och med relationsmarknadsföring sätts arbetsmarknaden och arbetsgivarna i relation till en arbetssökande betraktare eller en arbetslös som med större självtillit ger sig ut och undersöker sina egna intresseområden. Varje möte med arbetsgivare sätts i relation till just denne betraktare, som i första och sista hand går på ”känsla” och faktainsamlande och jämför med sin egen kravspecifikation.

Man skulle kunna säga att det här är ett försök att beskriva av hur det går till. Ett försök att beskriva ett tillvägagångssätt som tillåter den upplevande formen av att finna en plats i yrkeslivet. Tillvägagångssättet möjliggör för människor att få en helhetsbild och att komma arbetslivet närmare. Därigenom kan han/hon lättare gripa ögonblicket då något förändras.

Rekrytering via relationer handlar på sätt och vis om en förutsättningslös diskussion, alltså som en rent framställningsteknisk företeelse, istället för det tidigare eller traditionella konceptet med att ”bli kallad till” en intervju.

Här blir den enskilda människan mittpunkten i omvärldsbegreppet.

Men det är inte okej i Sverige att stå i centrum?

(Och inte att hänga i centrum heller för den delen)

E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida