__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Underkuvade arbetslösa och strategen - människan

lördag, januari 28, 2006

Underkuvade arbetslösa och strategen - människan


Den svenska arbetslösheten framställs befinna sig i ett underläge. Dels under det betvingande AMS-systemet och dels under de omständigheter som råder i övrigt på arbetsmarknaden.

Arbetslösa beskrivs sällan som jämbördiga marknadstalanger som tappert kämpar med sin yrkesförändring. Istället presenteras de under all värdighet som om de vore lägre stående människor.


Arbetslösa ställs på en annan samhällsnivå och utsätts för en mycket förödmjukande behandling som inte står i rationellt förhållande till människovärdighet. Därigenom skiljs arbetslösa från sin förvärvsarbetande omgivning i framställningarna.

Människor med erfarenhet av yrkesförändringar eller avbrott i sitt förvärvsarbetande händelseflöde begriper hur tillvaron ställs på ända. Känslan av utanförskap i kombination med jobbsökningsrutiner baserade på annonssökande, väntan och avvaktan på besked, får som konsekvens att skillnaderna görs ännu större mellan arbetsgivare och arbetslösa. Baseras jobbsökningen istället på företagsnära relationer ger de arbetslösa sig själva ett värde ovanför det konkret skildrade.

Genom ett handlande och ett agerande, eller interagerande för den delen, med etablerade yrkesgrupperingar närmar sig arbetslösa sina potentiella arbetsgivare på lika villkor med de redan arbetande inom samma yrkesområde. Syntesen av relationsmarknadsföringen blir en jobbsökningsstil där arbetslösa dominerar sin omgivning på ett starkare sätt. Arbetsgivare välkomnar arbetslösa som förmänskligar sin egen marknadsföring och som företräder sina samlade yrkeskompetenser i egen person.

Arbetslösa behöver inte värderas och framställas som offer eller vardagshjältar, så varför inte som strateger, människor ledande sin egen yrkesutvecklingsprocess? Tänk om alla arbetslösa hade möjlighet att välja själva. Då hade den svenska arbetslösheten kunnat framställas bestå av strateger och människor som strävar efter att uppleva triumfkänslan när de så småningom nått sina egna yrkesmål. Idag ges inte alla människor den möjligheten.

E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentarer:

Klockan söndag, 29 januari, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Håller på och söker jobb. Alla dagar är tunga. Man vet hur noga det är för arbetsgivarna att man dels inte är arbetslös, dels inte har varit eller är sjukskriven. Tabu :
Handikappad eller äldre, eller yngre eller kvinna eller invandrare.

Då blir man automatiskt bortsorterad från dem direkt som ansökningarna ligger på bordet

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida