__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Obefintligt självförtroende att söka jobb

lördag, februari 25, 2006

Obefintligt självförtroende att söka jobb


Jag har samarbetat med många människor som stämmer in på profilen långtidsarbetslös och utan sysselsättning. Somliga av dessa hade under flera år stått utanför arbetsmarknaden när vårt samarbete inleddes. Ett samarbete som bidrog till att de nådde ett arbete. Deras erfarenheter av långtidsarbetslöshet har fått mig att förstå hur hård och orättvis jobbsökningssituationen upplevs och rekryterarnas gallring av kompetenser har efter hand påverkat dem negativt till ett obefintligt självförtroende att söka jobb. Många skulle känna igen sig själva i beskrivningen att ha mött en resistent mur av motstånd att finna ett arbete och jag har lärt mig att varje persons historia är så unik att man aldrig på förhand kan avgöra vad obefintligt självförtroende innebär för just honom eller henne.


Långtidsarbetslöshetsfrågan är mycket komplex och ett försök att beskriva att möjligt arbetssätt konkret riskerar att kunna bli ytligt, men jag ska försöka göra en beskrivning av det konkreta förslaget till lösning.

Det finns långtidsarbetslösa som varit i behov av arbete under en längre tid men som själva sett till att sysselsätta sig på egen hand med ekonomisk ersättning i form av a-kassa etc. De kan trots alla års frånvaro från arbetsmarknaden anpassa sig snabbt till konsten att bygga egna nätverk. Sedan finns sådana som av olika skäl inte kan gå direkt in i "jobbet" att söka jobb via relationer utan särskilt stöd. Samtidigt har de, liksom ibland arbetsförmedlare och andra i deras omgivning svårt att se konkreta möjligheter på arbetsmarknaden. Viktigast är att: 1./ personen ifråga samarbetar med en stödperson av fri vilja och 2./ att dialogen dessa emellan hålls levande under hela processen, helt fram till ny lösning. Jag är noga med att poängtera vikten av dessa två punkter för att alla samtal och övningar ska kunna tillgodogöras individens egna och unika behov.

Långtidsarbetslösa är vanligtvis ovana och rädda för att knyta och utveckla egna kontakter. Man tror att hög ålder eller låg utbildning gör det svårt att finna ett nytt arbete.
Som långtidsarbetslös kan man tendera att vilja skjuta ifrån sig problemet och hoppas att någon annan ska löser det åt en. Samtidigt känner man ilska och bitterhet mot såväl de hjälpande som mot de arbetsgivare som ratat en när man prövat att söka arbete på olika sätt tidigare. Hela samarbetssättet med en stödperson utgår dels från insikter om människors behov i en långtidsarbetslöshetssituation och delvis från kraven på dagens ständigt föränderliga arbetsmarknad.

Mer konkret innebär samarbetet med individen övergripande att:

Först ventilera och försöka strukturera tankar kring arbete och försörjning, kompetens och drivkrafter, trygghet och framtida möjligheter. Man får insikt om sin egen kompetens och motivation och att få klarhet i hur de egna resurserna möter omvärldens krav och behov idag i jämförelse med de erfarenheter han eller hon har av arbete. Jag som långtidsarbetslös förstår hur jag kan vidga perspektiven och upptäcka hur de egna resurserna kan tas tillvara i andra arbetsuppgifter, yrkesinriktningar eller arbetsgivare än de man trodde tidigare. En långtidsarbetslös får tillgång till arbetsunderlag för att finna vad det är som gör honom eller henne attraktiv, unik och trovärdig på arbetsmarknaden och skapa ett individanpassat sätt att presentera det på. Jag erbjuds praktiskt träning och stöttning i att söka nytt arbete på okonventionella sätt och därmed få tillgång till osynliga arbetsmöjligheter. Få kraft till egen aktivitet, i stället för att invänta att någon annan löser problemet. Tillsammans med en stödperson som jag har fullt förtroende för att samarbeta med arbetar jag stegvis med att stärka självförtroendet i fråga om möjligheterna att få ett nytt arbete. Genom personliga analyser av arbetsmarknaden, personlig marknads­föring, gemensamma övningar, företagsbesök och andra utåtriktade aktiviteter knyter långtidsarbetslösa kontakter med omvärlden. Ett strukturerat arbetsmaterial för långtidsarbetslösa, väl beprövade insatser och enkla manualer för handledarna eller stödpersonerna gör att det är lätt att komma i gång med arbetet oavsett den långtidsarbetslöses förkunskaper eller självförtroende att söka arbete.


E Eklund


1 kommentarer:

Klockan tisdag, 28 februari, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Mycket nyttig läsning.
Tack ska du ha.


/Greger

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida