__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Dina framtida studieplaner och yrkesval

söndag, december 28, 2008

Dina framtida studieplaner och yrkesval

God fortsättning!
Jag hoppas att du har käkat måttligt med julmat och att du hämtade frisk luft emellanåt. Ha nu inte dåligt samvete över allt du ätit, eller för att du aldrig tog de där långpromenaderna du hade föresatt dig.

Idag tänker jag på våra nyhetslöften. Löften som spricker innan januari är slut. Varför bestämma sig för en massa saker bara för att det växlar till nytt år? Varje dag gör du personliga val. I stort och smått. Somliga val är svårare än andra såklart. Och vissa är livsavgörande, fast vi kanske inte förstår det i just den stunden.

Hur ska man göra med jobbval? Finns det några möjligheter att välja överhuvudtaget? Vad ska man göra som högskolestuderande eller som grundskole-elev t.ex. Hur ska man välja? Ska man söka såna där`main stream´utbildningar för att de flesta andra gör det? Eller ska man gå något alldeles speciellt som ingen annan man känner har gjort bara för att man är intresserad av det? Vad säger familjen, släkten och vännerna? Är det betydelsefullt att lyssna på deras råd?

Jag har mött hundratals män och kvinnor, huvudsakligen män, där samtliga var mellan femtio och femtiofemårsåldern när de förlorade sitt chefsjobb. Jag skulle coacha dem vidare till ett nytt arbete någon annanstans och lyssnade givetvis först noga till deras beskrivning av tidigare yrkeslevnad. Hur många tror du hade gått utbildningar och valt inriktningar för att andra tyckte att det var lämpligt? Om du bara visste...! Många av de uppsagda beskrev att de hade sökt den och den gymnasieutbildningen och högskoleutbildningen för att det förväntades av dem. Kanske hade de haft en dröm själva som de aldrig vågade avslöja. Det passade inte då. Man skulle gå den väg man blev hänvisad att gå. Föräldrarna ställde sådana krav förklarade de. Eller så hade de haft lärare och andra som bildat en förutfattad mening om att det skulle passa just honom eller henne att gå någon särskild linje. Ibland för att det låg i släkten men även för att han eller hon av någon anledning ansågs passa till den inriktningen. I somliga fall med all rätt, men i vissa av dessa till stor förödelse och livstids olycka för den person som redan tidigt närt en dröm, och levt med den i bakhuvudet, men som aldrig vågat förverkliga den.

Likadant sa många om deras yrkesval. Inte hade de upplevt att de kunde välja. Nej, antingen hade det varit en fortsättning på den utstakade väg som grundskola och högskoleutbildningar automatiskt ledde till. Eller så hade de "halkat in på ett bananskal" som man uttryckte det. Deras far hede via en yrkeskollega ordnat ett sommarjobb eller lärlingstjänst någonstans i ena stunden och i nästa stund hade de varit anställda i trettiotvå år och precis blivit uppsagda. Egna val? Näh, glöm det! "Man hamnade bara där." eller "Det blev bara så." Var det vanligt att de sa.

Hur vill du göra? Har du hela yrkeslivet framför dig och ska göra de här valen? Hur stor påverkansgrad har d själv? Och vilket inflytande har din omgivning?

För att få lite struktur i ditt tänkande inför de här svåra besluten, så kan jag tipsa dig om att fundera över följande:

 • Kan du skilja på de planerade och de förutsägbara förändringar du står inför?
 • Hur vill du själv att din framtida utbildningsväg och/eller yrkesutveckling ska se ut?
 • Innebär dina framtidsplaner någon annan förändring som flytt och när sker detta i så fall inflyttning, eller utflyttning?
 • Innebär dina mål och drömmar andra förändringar? T.ex. ökad eller minskad tillgång på pengar? Förbättrad eller försämra kontakt med dina närmaste vänner?
 • Måste du förlita dig på andra och ta hänsyn till protester eller åsikter ifrån familjen? Opponerade de sig eller argumenterade för att dina planerade val inte stämmer med deras egen levnadssituation?
 • Hur ser det ut inom ditt framtida jobbsökningsområde? Är det en specifik bransch du söker dig till så fundera över det som händer där? Gör man mycket förflyttningar av bolag till andra länder? Och i så fall, kan du tänka dig att arbeta i något sådant land? Sker det mycket fusioner, förvärv eller nedläggningar inom din bransch? Händer det andra saker som kan vara till fördel eller nackdel för dina yrkesval?
 • Vilka faktorer spelar in på ditt val? Känner du till allt du behöver? Hur påverkar händelser, lagar, kommunbeslut eller regeringsskiften dina kommane utbildningar eller jobb inom det område du vill arbeta så småningom?
 • Spelar internationella faktorer in på ditt framtidsyrke? Jag kan nämna EU:s betydelse, på gott och ont, för svensk detaljhandel samt för svenskt jordbruk och djurskötsel som några exempel.
 • Känner du att du har fått fram det du vet om de olika utbildningsvägarna av en slump? T.ex. något du fått veta om din utbildning som SYO-konsulenten sa i förbifarten eller som du råkade höra i ett TV-program? Eller har du tagit reda på det själv genom att bläddra i facklitteratur och branschtidningar på biblioteket eller som du kollat upp via särskilda söksajter på Internet?
 • Vet du andra informationskällor som kan vara dig till hjälp? Vad kan du hämta för kunskap om dina framtida val i dagstidningar, kommunen, offentlig statistik, myndighetsutredningar, branschorganisationer, årsredovisningar, köpmannaföreningar, fackliga organisationer, politiker eller fackpress?
 • Ibland läser man om nya märkliga tekniker eller företeelser i magasin som Illustrerad vetenskap eller National Geographic, och en tid senare praktiseras de på marknaden. Titta närmre på ditt framtida sökområde. Kanske finns det saker som görs inom forskningen idag eller något man börjar behärska med ny teknik som kan vara till nytta för inom ditt område i framtiden?
 • Vilka är dina medtävlande eller konkurrenter till det där jobbet som du vill ha? Kan du säga att jobbet utförs av speciella människor? Om du vill bli forskare med specialistkunskaper inom området "krabbors fortplantning" t.ex. och du med bestämdhet kan säga att de som arbetar med just det här idag är kvinnliga höginkomsttagare med särskilt intresse för havsbiologi och då med fokus på miljöförstöring. Just därför kan du komma med något annat, något som du har tänkt på och som du vet att du kan tillföra den här gruppen. Det var ett exempel, kanske lite knäppt, men jag tror du hajar.
 • Kan du definiera din framtida arbetsmarknad? Du kanske kan ange den geografiskt eller i marknadsområden som bank,- och finansmarknaden, bokmarknaden, cykelmarknaden m.fl.
 • Vilka beslut måste du fatta på kort respektive lång sikt? Du kanske måste bestämma dig nu för att styra din inriktning senare. Eller så kan du välja att gå en rad olika utbildningar i följd för att senare specialicera dig.
Denna lista ger dig ett underlag för att kunna göra ett strategiskt arbetsmarknadsval. Då kan du och dina nära och kära tillsammans göra målmedetna överväganden. Och du kan själv göra val grundade på din inhämtade arbetsmarknadskunskap om ditt branschområde bland annat. Om du redan nu tar reda på så mycket du kan, känner du dig tryggare då du väljer. Om andra försöker påverka dig att välja annorlunda utifrån vad de har hört på radio och tv, så kanske du inte låter dig rubbas av det, för att du vet mer om konjunkturens påverkan på din framtida bransch sett i ett större perspektiv än de kan ana. Vad jag menar är att du blir expert på ditt eget område allteftersom.

Ju mer specialicerad du är och ju mer fokuserar du blir på ett sökområde och en unik yrkesroll, desto bättre kommer du att lyckas nå ditt yrkesmål. Och ju tydligare du är med vem du är och vilken som är din speciella profil, ju lättare blir det för människor i ditt kontaktnät att tipsa dig och slussa dig vidare. Tydlighet och klartext i allt du säger och gör. För att beskriva vad jag menar kan du får två olika exempel.

Det ena är en person som är dålig på att säga vad han/hon är bra på och som säger att hon/han kan tänka sig att söka vilken utbildning som helst, bara han/hon kommer in. Eller att han/hon vill arbeta med något, bara det är med människor!?

Den andra är en person som är tydlig med vem han/hon är och vad han/hon vill. Han/hon går en speciell utbildning för att lära sig ryska och vill ha konkreta förslag på utbildnings,- och karriärvägar för han/hon vill arbeta som provsmakare av mjölk i Ukraina.

Fundera över hur du själv säger? Hur enkelt är det att hjälpa den första personen i mitt exempel? Jag kan säga att det är betydligt mycket vanligare att säga som den första personen än som den andra. Tyvärr. De talar inte om sig själva i jagform utan säger "Man kan väl gå samhäll..."och"Man får väl ta något av det som finns häromkring." eller "Det blir nog nåt av det som mina bästa kompisar ska välja" och till sist "Eftersom man är osäker på vad man vill välja får det bli en bred utbildning för det tycker ju föräldrarna är bra".

När de undviker "jag" och talar om sig själva som "man" så händer någonting. Hur väl det än är menat, för de vill inte framhäva sig själva på något sätt, så uppfattas han/hon som sägen "man" som en mindre självsäker person än "jag"-sägaren. Och detta med att lägga ansvaret för ens val på kompisarna eller föräldrarna, vad säger det om den egna viljan och den inre drivkraften?

Den senare av de båda är i allra högsta grad unik i sitt framtida val, för vem sjutton vill bo nära Vitryssland och arbeta med Tjernobyldrabbade mjölkprodukter? Han/hon uppenbarligen, men du begriper ju vad jag menar. Hur som helst så är det bevisligen så att om man skippar det här med "vad som helst" och begrepp som "att arbeta med människor" som båda pekar mot ett brett urval snarare än något särskilt, så når man närmre sitt mål än om man talar sådär flummigt.

Det finns de som tror att om man är mer allmän och mer öppen för det mesta eller nästan vad-som-helst har man större chans att få något jobb. Men så är det inte. Det är snarare så att ju mer orginell och tydligt klurig du är desto mer hänvisningar och råd får du på din väg mot karriärmålet. En person som säger att han/hon kan tänka sig att jobba med djur har inte lika stor chans att få råd från folk i sin omgivning som han/hon som säger jag vill jobba med utrotningsrotade djur, pandorna i synnerhet. Ser du skillnaden? Hur ska man råda någon som vill jobba med djur, och som själv inte vet med vad?

Gör det inte svårare för dig själv än du behöver. Avsätt en stund åt att fundera, så har du ett bättre beslutsunderlag att rådfråga vidare kring. Lycka till!

E Eklund


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida