__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Demokratisk plattform för de arbetssökande

torsdag, november 10, 2005

Demokratisk plattform för de arbetssökande

Lär arbetssökande hur de kan påverka sina yrkesvägar själva.

Demokrati innebär att alla människor har möjlighet att utrycka sig.
Demokrati innebär att alla människor får förutsättningar att utveckla sig själva.
Det bör väl gälla när vi är arbetssökande också? Vår demokrati bygger på en upplyst folkopinion. Det förutsätter väl ändå en viss grad av information även när det gäller hur man som arbetssökande når jobb? Vi borde väl inte undanhålla information om det i sin tur innebär att man åsidosätter de enskilda individernas intressen? Ska vi tolerera att bemanningsföretagen är de enda som driver frågan om AMS avreglering vidare när de är ute och propagerar för sig själva och för sin egen vinnings skull? Nu när vårt land har möjligheterna och kunskaperna, varför ger man inte var och en av medborgarna möjlighet att ta på sig sin egen del av ansvaret för sin egen och samhällets utveckling istället.

Vi kan inte behålla ett AMS så länge det inte tar hänsyn till minoriteter och inte låter människor välja fritt utan efterräkningar. Vi kan inte behålla ett AMS som fortfarande håller fast vid metodik som bara ger 3 procent av alla arbetssökande jobb. Vi måste kräva en förändring. Men om vi någonsin ska uppnå ”democracy in practice” krävs det att vi koncentrerar all vägledning och stöttning till arbete för vårt lands arbetssökande på en plattform av metoder som innebär att han eller hon får möjlighet att välja och påverka sin utveckling själv. Får de arbetssökande uppdaterad information och kunskap om arbetsmarknaden av idag, om personlig marknadsföring och om kontaktskapande och nätverksbyggande först, har de också fått tillgång till grundförutsättningarna att lyckas.

Metoderna och verktygen måste fördelas på lika villkor. Att överlåta selektering och matchning åt professionella rekryterare på bemanningsföretagen kommer alltjämt att innebära att en skara arbetslösa inte blir ”valda” att matcha arbetsgivarens behov. Några stackare kommer alltid att bli över. Det kommer inte att spela någon roll om än aldrig så många garantier för att man ska vara jämlik i sitt arbetssätt. Om vi erbjuder alla människor verktyg att klara sig själva och anpassar insatserna efter var och ens förmåga uppnår vi däremot demokrati avseende arbetssökning. Ge alla människor de moderna verktygen att söka och finna jobb själva.
Låt de arbetssökande få tillgång till kunskaperna så att de själva kan bestämma. Vi behöver uppnå en nationellt social och ekonomiskt gynnsam utvecklingsgrad där inga sociala skillnader, etniska skillnader eller könsskillnader finns. Låt var och en förstå hur 97 procent av alla tjänster tillsätts och ge dem rättvisa möjligheter att välja sina yrkesvägar själva.

E Eklund

1 kommentarer:

Klockan fredag, 11 november, 2005 , Anonymous Anonym sa...

Hejsan hejsan
Visste du att MSN har nya bakgrundsfärger. Havsvit och åskblå.
Ser du. Man har saker och ting under kontroll. Dagarna går i arbetslöshetens tecken och när jag läser om dina och de du har omkring dig så vill jag vata. Vad är det för nåt ni håller på med som gör att man får jobb? Vad är det med arbersförmedlingen som inte tar in det istället för all smörja de håller på och vaxar arbetslösa med tills dom glittrar.
Feed me

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida