__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Vit slavhandel - vår tids arbetsmarknad

söndag, november 13, 2005

Vit slavhandel - vår tids arbetsmarknad


Vit slavhandel med långtidsarbetslösa...?

Nyligen höll ju Socialdemokraterna sin partikongress i Malmö och vi vanliga dödliga väntade besked om viktiga framtidslöften gällande jobben och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för ett mer levande och utvecklande näringsliv men det gavs lika få friska nya förslag nu som vid s-kongressen om tillväxt förra året.

Opinionen ropar efter behov av att minska politikens centrala lösningar och släppa frågorna fria att lösa dem på lokal nivå istället. Kommuner och landsting oberoende politiskt styre ber om möjlighet att pröva egna lösningar och att få driva sina frågor och politiska beslut mer lokalt.


Oavsett för eller emot borgerlig regering efterlyser man nu på många olika håll konkreta framåtsträvande arbetsmarknadsförslag som på så vis bättre kan utformas efter våra lokala och/eller enskilda förutsättningar. Vi hör kommuner efterlysa självstyre och vi läser om välgrundade önskemål när det gäller att bättre kunna påverka den lokalt förankrade tillväxten. Man tror att det stärker uthålligheten i ekonomin och ger oss bättre flexibilitet och inblick i hur kapitalmarknaderna fungerar. Det skulle inte vara till nackdel för företag att bedriva affärer på internationell eller låt oss säga global nivå med nationella och lokala entreprenörer.

Vi hör på många håll att Sverige ligger bra till för företagsinvesteringar. Såväl Socialdemokrater som borgerliga alliansmedlemmar menar att får vi ännu bättre fart på svensk ekonomi så kommer det också i sin tur att generera fler jobb.

2005-03-23 publicerade Svenskt Näringsliv en artikel med följande innehåll: ”Allmänheten tror inte att mer pengar till AMS löser arbetslösheten.

Enligt en färsk Temo-undersökning, genomförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv anser hela 8 av 10 av den tillfrågade allmänheten att bättre förutsättningar för småföretagen är viktigast för att minska arbetslösheten.” Då handlade den offentliga debatten kring arbetslöshetsproblematiken om att mer pengar till AMS var lösningen på problemet.

Svenskt Näringsliv menade i artikeln från i mars 2005 att debatten hade fel fokus och man sa att:
”Mer pengar till AMS skapar inte fler jobb.” Man tydliggjorde en önskan om att debatten i stället skulle handla om hur Sverige ska få fler företagare och fler företag som vill anställa. Temo-undersökningen finns på
www.svensktnaringsliv.se
De ansvariga för texten i artikeln var Jan-Peter Duker, vice VD Svenskt Näringsliv samt Andrea Prander, pressekreterare på detsamma.

Måndagen den 31 oktober 2005 beslutade den Socialdemokratiska kongressen i Malmö att Socialdemokraterna ska verka för att omorganisera AMS och öka möjligheterna att bedriva en lokal arbetsmarknadspolitik.

Partikongressen ville att man skulle göra förändringar av Ams styrning, men finansminister Pär Nuder försökte dämpa innebörden av besluten efter omröstningen och sa:
– Jag tror inte att det handlar så mycket om organisationsfrågor, utan det handlar mer om lyhördhet från den centrala nivån – att man lyssnar bättre på de lokala och regionala företrädarna.
På tal om de regionala företrädarna. För er som inte hörde om det goda exemplet på just detta.

Där visade faktiskt Stockholms länsarbetsdirektör nyligen hur Per Nuder möjligen menade med "lyhördhet från den centrala nivån" och om det här med att lyssna på de lokala företrädarna.
2005-11-11 skrev Dagens Industri och berättade för oss som inte förstått Per Nuder:
”Halv miljard brinner inne”
”500 Mkr av regeringens extra miljard till långtidsarbetslösa riskerar att brinna inne.
För att öka intresset under slutspurten sätter Stockholms länsarbetsnämnd in annonser i dagstidningarna. Som mest kan arbetsgivare få avdrag på lönekostnaden med upp till 64 procent, enligt länsarbetsdirektör Birgitta Heijer.” Och man höjde väl åtminstone lite på ögonbrynen åt informationen:
”I Stockholm finns 60 Mkr kvar av totalt 100 Mkr."


Nu är Stockholm först ut med ett nytt ovanligt grepp: Reklam. Under devisen "Arbetsförmedlingen gör det enkelt - helt enkelt!" annonserar Arbetsförmedlingen efter anställningssugna arbetsgivare.
Till salu: cirka 11500 långtidsarbetslösa i Stockholmsregionen.”

Läs artikeln skriven av Linda Öhrn
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dRSS%26ArticleId%3d2005%5c11%5c11%5c164695


Som grädde på moset ligger Norrbottens-Kuriren 2005-11-11 med sitt bidrag till debatten:
”AMS – ett stort svart hål” löd rubriken och man angav tonen:
”Inget statligt verk har så lätt att få pengar som AMS. Pengarna rinner ner som i ett stort, svart hål. Men nu kräver Riksrevisionsverket att få besked om hur miljarderna används.” och man avslutade artikeln:

”Det är hög tid, vilket de borgerliga partierna länge krävt, att man upplöser AMS och börjar om från början och restaurerar hela arbetsmarknadspolitiken. Ineffektiva och penning-slukande kolosser på lerfötter som AMS har inget existens-berättigande i ett modernt samhälle.”

Och jag för min personliga del är inte sen att hålla med.

E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida