__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: I samverkan med näringslivet

torsdag, maj 25, 2006

I samverkan med näringslivet


Regeringen, näringslivet och samhället i stort har gemensamma mål och vår samhällsstruktur är upprättad för att nå dessa. Svenska folket förväntar sig att regeringen ser till att AMS insatser i samverkan med näringslivet leder till att alla får arbete eller meningsfull sysselsättning. Ett samarbete med näringslivet som är tänkt att leda till önskad lönsamhet och nytta.

Arbete till arbetslösa och arbetskraft till arbetsgivare.
Nu kommer rapporter om hur få jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingarna.
Undersökningar visar att Arbetsförmedlingen inte längre ägnar sig åt att förmedla arbete.

Om man känner till företeelser som marknadsföring, rekrytering, förmedling av arbete eller karriärutveckling så vet att det krävs omfattande, kontinuerliga kontakter med näringslivet för att lyckas. Arbetstillfällen kommer ofta fram i en dialog med beslutsfattare på arbetsmarknaden.

Endast genom löpande kontakter håller man sig uppdaterad om aktuella arbetsmarknads- och rekryteringsprojekt av de slag som leder till arbete. Arbetsförmedlingen arbetar inte längre med förmedling. Och många tjänster i arbetslivet tillsätts uteslutande genom kontakter. Det borde vara en självklarhet för en verksamhet som AMS att arbeta kontinuerligt för att stärka samarbetet med näringslivet. AMS och Arbetsförmedlingarna ska se och förstå företags behov. Åtminstone om det är vårt gemensamma mål.

Folkets förväntan på AMS och Arbetsförmedlingen är att de ska använda kommunikation internt och externt så att den leder till verklig dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Vi tar det för självklart att AMS och Af hela tiden anpassas till arbetsmarknaden. Men så är det dessvärre inte.

Vi hoppas naturligtvis att Arbetsförmedlingen ska inspirera till kreativt tänkande genom att skapa bättre förutsättningar och närmare kontakter mellan arbetslösa och samhällslivet. Men Arbetsförmedlingen sysslar inte med förmedling av arbeten längre…

Jag pratar inte om :
  • väl fungerande matchning
  • platser i arbetsmarknadspolitiska program
  • att kunna ge en utbildning som leder till arbete
  • arbetspraktik, praktikplatser eller anpassade åtgärder
Jag pratar om :
  • att lära människor att skapa kontakter och bygga nätverk
  • förutsättningarna för arbete till arbetslösa och arbetskraft till arbetsgivarna
  • samverkan med näringslivet och om flexibelt lärande
  • konsten att knyta nya, spännande möten som kanske leder till arbete

Företagen behöver all hjälp de kan få för att spara tid och pengar samtidigt som de kan utveckla sin organisation. Genom ökade kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare kan rekryteringsprocesser kortas och vakanser tillsättas snabbt.
Direktkontakter med arbetsgivare leder till att den enskilde får det inflytande som krävs för att se till att själv bli anställd.

Dagens arbetsmarknad kräver professionella kontakter som leder till önskad lönsamhet och nytta. Men så resonerar inte regeringen.


E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

15 kommentarer:

Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

C I T A T

Karin Pilsäter anser att konkurrensen borde öka ännu mera:
- Problemet är att det finns väldigt stora grupper av arbetssökande som vill in på arbetsmarknaden eller byta jobb och som inte hittar de rätta kanalerna. Därför behöver vi fler aktörer som kan vara ett stöd.
Det finns tre skäl till att bara var tredje ledigt jobb anmäls till arbetsförmedlingen.
Eftersom åtta av tio rekryteringen sker via personliga kontakter eller andra informella vägar kommer lång ifrån alla lediga jobb till arbetsförmedlingens kännedom.
För det andra har konkurrensen på jobbmarknaden ökat sen det offentliga förmedlingsmonopolet avskaffades 1993.
De nya aktörerna heter t.ex. bemanningsföretag.
Behovet av tillfällig personal har för det tredje ökat markant. Sju av tio rekryteringar handlar i dag om vikariat, projekt eller andra korta jobb. Å såna jobb förmedlas i allt högre utsträckning av t e x bemanningsföretagen.

S L U T

C I T A T

Hämtat på http://www.sr.se/ekot/ekonomiekot/
artikel.asp?artikel=674056

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous Ylva Edquist sa...

http://www.op.se/
parser.php?level1=2&level2=
6&id=557896&from=rss

"Arbetsförmedlingen finns för att man ska få stämpla, jobbet får man fixa själv"
"Alla jag känner har fått jobb via kontakter, säger Veronica Forsén, 24 år."

//Ylva

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous T W B Hasselblad sa...

http://www.dn.se/
DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=
498090&rss=1401


Artikeln avslöjar:
`Det gäller att ha en bra utbildning och inte minst kontakter. Det är i huvudsak tack vare att man känner någon som man får jobb. Utredningen visar att mellan 65 och 80 av de unga som fått ett jobb får det genom kontakter.´

__________
Lightening
__________

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous Dolphin sa...

Är ingen rödstrumpa och föraktade Feministiskt Iniativ eller vad de hette men härmade de andra å plockade med raderna http://www.dn.se/DNet/jsp/
polopoly.jsp?d=678&a=223326

"Bristen på rätt kontakter hindrar kvinnor att nå toppjobb inom näringslivet."
Vi kanske skyller på det, men jag tror som du att männen helt enkelt är bättre på att marknadsföra sig än vad vi är.

"Utbildning och rätt kontakter är de säkraste korten för den som vill lyckas."

Själv fick jag hjälpen från Trygghetsrådet. År 2004 lyckades 86 procent av de i landet som tagit hjälp av TRR att gå till en ny försörjning eller studier. Jag var en av dem.


Dolphin

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous $ sa...

Hjulet uppfinns på minst 8647 håll.
Men hjulen man uppfinner används inte till samma transportmedel.

Kommunerna och arbetsmarknadsmyndigheterna testar och testar och testar. Med våra skattemedel som drivmedel provkör de modell efter modell.

Nu vill kommunen i Linköping testa.
Man ska pröva en ny metod, där man istället för vända sig till arbetsförmedlingen går via bemanningsföretagen.

Med hjälp av EU-pengar vill kommunen testa hur det är att låta bemanningsföretagen ta ansvar för ett 20-tal personer med invandrarbakgrund.

Herregud, varför lyssnar de inte t.ex. på det du har att säga?

Undan med bytesdelarna och rulla ut heltäckande arbetsmarknadsprojekt!
Effektivt stöd med dokumenterad effekt.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous Russin sa...

Sådan falskhet!


Ett projekt startade för tre år sen och 916 personer fick chansen att komma ut på arbetsmarknaden. Nästan en tredjedel av dem (alltså ca.300 personer) utbildar sig eller arbetar idag.

SR-artikeln är missvisande dock. Man har valt att rubricera artikeln:
"Allt fler långtidsarbetslösa får jobb."

Och ingressen lyder
"Var tredje långtidsarbetslös har kommit tillbaka till arbetslivet efter att ha ingått i ett projekt som försäkringskassan och arbetsförmedlingen drivit tillsammans."

Länsarbetsdirektör Annika Lyttbacka "ser att den här satsningen kan växa ännu mer. Hon tycker det är viktigt att ta tag i problemen med långtidsarbetslöshet på ett tidigt stadium."

Öron & öron skrumpnar!

http://www.sr.se/cgi-bin/orebro/nyheter/artikel.asp?artikel=859188

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous Dr. Lorenzon sa...

Tidningarna har skrivit mycket om att antalet lediga jobb har minskat under de senaste åren. Media har präntat in i vårt medvetande att de akuta bristerna på arbetskraft har minskat och att vakanserna blivit färre.
Vi har gått på det.
Börjar se det du ser.

Att arbetstillfällena har minskat är en sak. Men att de lediga jobben minskat hänger ihop med att företagen rekryterar på andra sätt än förut. Man går hellre via kontakter. Det kan jag själv erkänna och jag har varit företagsledare i tjugo år. Vi hämtar arbetskraft i och igenom våra egna kontakter.
Precis som du skriver.

Dina smått radikala åsikter hörsammas snart ska du se.

Succesivt börjar man inse en så självklar sak som behovet av att ge studenter stöd så att de får peronlig kontakt med beslutsfattare och diverse aktörer som finns ute i arbetslivet.
Universiteten och högskolorna måste få resurser att hjälpa studenterna ut i arbetslivet, sa Juseks vd Louise Adelborg helt nyligen.

Irritabiliteten är tydlig.

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Hej Elisabeth!

Vi känner varann. Vi har arbetat i ett gemensamt projekt inom en kommun under ett par år. Vill inte uppge namn offentligt, men känner mig manad att sympatisera. Ofrivilligt måste jag erkänna att vi som arbetar med outplacement är lika blygsamma som begravningsentrepenörer. Man berättar inte gärna om solskensexemplen. Eftersom vi på sätt och vis arbetar med människors olycka. De uppsagda.

Vi som arbetat med outplacement i åratal vet att coachning och stöd är ett framgångsrikt sätt att få in folk på arbetsmarknaden.

Outplacement och karriärrådgivning klassas högt av såväl personalchefer, HR-strateger som övriga bolagschefer och ledningsmedlemmar. Undersökningar gjorda av multinationella organisationer har faktiskt visat en verkningsgrad på ca 90 procent.

Så gott som alla klienter får arbete under samarbetsperioden med konsultföretagen. Vilken Arbetsförmedling visar sådan statistik? Men vi arbetar helt olikt AMS. Hos oss outplacementföretag är ju avsikten från början att det ska leda fram till en lösning för individen!

Observationstiden nalkas.

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Blogger E Eklund info@teame2.se sa...

Tack!

Ja, vi som har jobbat med att stötta människor så att de fått arbete, vi vet hur man ska göra. Men vi är inte lika duktiga på att berätta för allmänheten hur pass väl det fungerar. Kanske i första rummet för att vi nöjer oss med att personen som fick jobb känner sig lyckad? Eller kanske för att uppdragsgivaren blev nöjd med utfallet?

Outplacementkonsulter och karriärrådgivare vet att nyckeln till framgång heter kontakter. Och det är sådana kontaktnät vi stöttar människor att själva bygga upp. Det ger dem jobb.

En undersökning från Arbetsmarknadsstyrelsen visar att 43 procent av arbetsgivarna använder informella kontakter när de söker personal.

I en annan studie där ett representativt urval av arbetsgivare undersöktes var resultaten ännu mer slående. Där svarade 57 procent av arbetsgivarna inom offentlig sektor att den senaste rekryteringen hade skett genom anställdas egna nätverk och kontakter.

Inom industri- och byggsektorn var motsvarande andel 66 procent och inom tjänstesektorn hela 70 procent.

När ska regeringen förstå att man måste uppmuntra arbetslösa att radikalt ändra sökstrategi.

Vi måste sluta söka jobben i annonser.

Vi måste sluta förlita oss på matchning och övergå till de metoder som behärskas av verksamheter som TRR, outplacementföretag och andra nationella omställningsprojekt?

E Eklund

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Många arbetslösa söker inte jobb och Arbetsförmedlingen mäter jobbsökningen i hur många man söker.

Du säger uppkäftigt att det inte är så man får jobb Eklund. En forskares studie bekräftar det. Fast det är en läbbigt känslig fråga i ett land med så hög arbetslöshet.

Var tolfte person i Sverige är utan arbete - trots att vi befinner oss i en högkonjunktur.
Göran Perssons mirakelmedicin är att han ska se till att Ams får arbetsgivare att nyanställa. Den nye Ams-chefen har skrutit med att Ams ska bli mer aktiva i kampen mot arbetslösheten.
De bara lövar å lövar!
Va de håller på. Vi har så dålige erfarenheter av alla löften. Regeringssatsningen på PLUSjobb blev rena fiaskot. De skulle minska arbetslösheten - men vad har hänt?
Efkänn att ni har misslyckats nån gång! Näh, då ska Pär Nuder vara gulleplutten som lovar att höja både studiemedlen och a-kassan.
Åtgärder för att öka sysselsättningen betyder att arbetsgivarna får den hårda passningan.

_ Nomine_

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous Mark Olio sa...

Där får du på käften.
Arbetsgivarna vill ha alla de där ansökningarna. Du skrev på Passagen debatt att man ska inte söka på annons. Arbetsgivarna vill ha alla ansökningarna för att motivera internt att man måste hålla lönerna nere. Många sökande till varje tjänst gör att arbetsgivarna kan avfärda krav på löneförhöjningar. De kan argumentera bort förhandlingar om lägre löner genom att visa att det faktiskt finns många andra som vill ha det jobbet du har.

Det kommer du aldrig ifrån Eklund!

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous G-M.F. sa...

Hej,

och tack för intressant läsning.

I mitt arbete som personalansvarig (på ett läkemedelsföretag) förekommer storskaliga rekryteringar. Men när det gäller nyckelkompetens och särskilt betydande positioner hämtar vi kompetensen uteslutande genom direkta hänvisningar. Det har visat sig vara större sannolikhet att personen/chefen stannar kvar om han/hon har anknytning till bolaget på ett eller annat sätt.
Lojaliteten blir högre om han/hon har andra beröringspunkter eller kopplingar till andra i företaget eller i det enskilda bolaget.
Icke att förglömma är det samtidigt den billigaste lösningen eftersom vi vanligtvis inte behöver betala lika stora omkostnader som vid extern rekrytering. Undantag om hänvisning sker genom headhunters eller kontakter inom dylik verksamhet.

Gull-Maj Fransson

 
Klockan torsdag, 25 maj, 2006 , Anonymous sentai sa...

. . .

Ända sedan den offentliga arbetsförmedlingen avreglerades 1992 har det stått stilla på AMS/AF/LAN.
Precis som du (Teame2:s E Eklund) skriver "behöver regeringen uppdatera AMS till 200.tal". Bemanningsföretagen har stadsminister Göran Persson stort förtroende för.
Men bemanningsföretegen arbetar ju på sitt sätt.

Vad har vi arbetslösa för alternativ?

Tacksam för idéer och jobbtips.

SENTAI

 
Klockan fredag, 26 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Varför ska vi ha fler aktörer som kan vara ett stöd? Sen 1992 näe arbetsförmedlingen avreglerades har den ju konkurrensutsatts. Av bemanningsföretagen. Och se hur det blev.

:(

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Ebba Gröns sing-along råpunk :

" Sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt staten och kapitalet, dom sitter i samma båt
fast det är inte dom som ror, som ror så svetten lackar och piskan som kittlar, kittlar inte heller
deras feta nackar."

Agnes Vit

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida