__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Individualism

måndag, juni 05, 2006

Individualism


Det mesta avseende jobbsökning, rekryteringsvägar, anställningsformer har förändrats. Kanske mer än vad många av oss vill se. Vi lägger ner en massa tid på att hålla fast vid det som kändes tryggt. Men när nu arbetsmarknaden fungerar på ett annat sätt än vi är vana vid kan vi inte stirra oss blinda på våra invanda behov av arbetsgivarkontinuitet, anställningstrygghet och livslång stabilitet i yrkesrollen.

Vi blir starka först efter att ha anpassat oss till de nya förutsättningar som råder. Klimatet på arbetsmarknaden har redan hårdnat. Nu gäller det att vi som befinner oss här ser till att förbereda oss så bra som det bara går . Och det bästa sättet att möta framtiden är att rusta människor att klara sig själva.

Det är individer som i brist på förmedling av arbete har hittat enkla lösningar på de matchningsproblem som varken statliga eller privata bolag mäktat med. Enskilda individer som funnit egna annorlunda vägar att nå personlig framgång. Javisst, kan det kallas individualism? Men inte som i det vrickade skällsordet ”individualism”. Bara som i styrkan hos de enskilda människor som naturligt söker sig till sin plats just den tiden. Eller som uppmuntrats i sin kraft att finna den omgivning där de själva känner att de passar bäst. Personer som attraherar eftersom de avviker från mängden. Personer som bejakar de av sina egna särdrag som utvecklades genom naturligt lärande.

Och därmed personer laddade med framtidstro och självsäkerhet att möta arbetsmarknadens alla överraskningar.
Individer som ständigt är förberedda att möta motstånd, förändringar och konkurrens under alla förhållanden i yrkeslivet. Individer som känner sig trygga i alla slags arbetsmarknadsförhållanden man över huvud taget kan hamna i.


Vi söker trygghet i tillvaron. Och vi behöver människor som vågar tänka och agera annorlunda. En arbetsmarknad fylld av individer som utvecklar sin egen energi och drivkraft att skapa förutsättningar för en anställning.

E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida