__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Ett ”nytt AMS” eller ett alternativ till AMS

söndag, maj 28, 2006

Ett ”nytt AMS” eller ett alternativ till AMS


Vi har kapacitet att utföra omfattande arbetsmarknadspolitiska förändringar och de behöver snabbt åtgärdas.


Enklaste sättet är att göra en rikstäckande arbetsmarknadsanpassning. Kraven på den verksamhet som arbetar med arbetslösa skall direkt samspela med tillgänglighet och bekvämlighet för dem. Inom en modern verksamhet ska alla snabbt få hjälp och rådgivning. Såväl arbetsgivare som arbetssökande måste erbjudas service och gott samarbete. Ofta är det små detaljer som är avgörande för en fungerande helhet.

Regeringen behärskar inte det arbetsmarknadspolitiska arbetet har vi förstått. Och det kan vi heller inte kräva. Men vi kan kräva det lagen säger, nämligen att alla har rätt till arbete.

Regeringen behöver experter och specialister som tar ett totalansvar för det hela och som ser till att det blir rätt från början. En verksamhet som AMS behöver nya strukturer, system och verktyg för att ge stöd, hjälpa och vägleda arbetslösa tillbaka in i arbetslivet igen.

Vi behöver ett ”nytt AMS” eller ett alternativ till AMS som funkar som en aktiv serviceverksamhet. Att investera i arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste vara att investera i det som fungerar optimalt för alla parter. Vi behöver en aktiv verksamhet som ger support och stöd åt människor.

För att tillgodose alla krav krävs regelbunden översyn av organisationen. Vi kan inte acceptera dessa ständiga upprepningar av gamla nedslitna rutiner och ryckiga aktivitetsprojekt.
Vad vi behöver är beprövade hjälpmedel med god kvalitet. Hjälpmedel som faktiskt hjälper människor att hitta kunskaper som de kan tillämpa i sin egen unika process. Hjälpmedel som leder till arbete. Vi behöver en verksamhet med ett arbetssätt som fungerar som garanti för bibehållen naturlig genomströmning och som ger den bästa totalekonomin.

Ett stort ansvar vilar på regeringen, men även på oss samhällsmedborgare. Vi behöver involvera samhället så att vi tar tillvara arbetsmarknadens dyrbara framtidsresurser.
Den unika människan.

E Eklund

17 kommentarer:

Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Freja sa...

”Till detta kommer det verkliga eländet att politikerna inte har några lösningar på arbetslösheten. Lite statliga plusjobb och krav på skattesänkningar är det enda som föreslås. Det har vi hört förr, i flera decennier faktiskt.”
Citerade Lotta Grönings artikel Politikerna har inga lösningar på arbetslösheten

http://www.aftonbladet.se/
vss/debatt/story/
0,2789,808782,00.html

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

"Högerns lösning skärskådas sällan"
http://www.flamman.se/
kolumnister.php?id=3280

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous 3D sa...

Skitsnack.
Hon är ingen politiker eller nåt, men Eklund har iallafall en idé. Självklart finns det lösningar på arbetslösheten. Precis som det finns lösningar på allt. Höger eller vänster eller mittemellan finns dom. Ofta är det ganska enkelt att lösa problem. Så länge viljan finns.

/3D

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous f.d. pessimist sa...

Hejsan!

Jag är arbetslös sen mer än ett år. Så man har en mer cynisk syn på vad som föreslås. AMS vuxenutbildning på området söka jobb med CV och brev har gått snett. Det tycks vara kvar underliggande tendenser till masspsykos som LO-tänkande och motsvarigheter till diktatur inom Arbetsförmedlingen. Man straffar godtyckligt med utskällningar och brev om man inte gör som de säger åt en att göra. Det är deras fostran av arbetslösa. Och man underordnas att lyda. Har läst mycket av det du skrivit. Även i insändare. Tycker att det låter sunt att hänvisa till metoder som uppmuntrar individen hellre än politikernas egon. Entusiasm, iver och självtillit är återkommande i dina debatt-skrivelser. Häpnadsväckande hur du hoppar upp här och var. Det du gör varslar om en klimatförändring i arbetslöshetsdebatten. I den bemärkelsen agerar du som skicklig opinionsbildare. Om vi arbetslösa jämfördes med handikappade så är det du gör för att sänka trösklarna så att vi lättare kan komma in på den öppna arbetsmarknaden enastående. Det får oss att känna oss bättre till mods.

F.d. pessimist

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Freja, bollar denna frågan till dig eftersom du gav oss Aftonbladets artikel. Tycker du att det är bättre det som Danmark har? Där har anställningsskyddet gnagts i kanterna för att passa in på den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden. Alla sitter j-igt löst hela tiden. Är det vad vi ska ha?

Elephant boy

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

F.d pessimist!

Vad är du nu då?
Optimist?
I så fall märks det inte!

xxxxxxxxxxxxx

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Termos och macka sa...

Drogproblem och arresteringar ökar. Från scratch var arbetslösheten låg. Den steg till svindlande tal och AF:s makt ökades. Inte minst har senare tider "reformer" inom a-kassan med tex en bortre parantes, aga och horribla regler påverkat AF:s och AMS sätt att hantera arbetslösa på. Hybris kallas sånt. Den nedåtgående trenden för sossarna blir bara brantare och brantare...

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous linslusen sa...

Du är jävlarimej knäpp så det förslår och blir över. Åtkomst till nya revolutionerande program kommer inte att hjälpa. Statistik avslöjar ett samband mellan begåvning och samhällsstatus. Det sambandet kan man alldrig ändra på. -linslusen- tihihohotihihi

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Exemplet togs på www.AMS.se

"Vårt uppdrag

Det är regeringen och riksdagen som har det övergripande ansvaret för sysselsättningen och den samlade arbetsmarknadspolitiken. Målet är en väl fungerande arbetsmarknad.Arbetsmarknadsverket har en viktig roll för att skapa en väl fungerande arbetsmarknad. Vår uppgift är att nå de mål och att fullgöra de uppdrag som regeringen och riksdagen beslutar om.Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är bidra till en effektiv matchning mellan arbetssökande och lediga platser. Vi ska stödja och rusta de arbetssökande så att de kan ta de lediga jobben. En viktig uppgift är också att värna om arbetslöshetsförsäkringen genom att tillämpa dess regler på ett enhetligt sätt.Arbetsförmedlingens service består av nio tjänster för arbetssökande och arbetsgivare. Tjänsterna erbjuds genom de tre servicevägarna Arbetsförmedlingen Internet, Arbetsförmedlingen Kundtjänst och den lokala Arbetsförmedlingen.I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att effektivisera och påskynda inträdet på arbetsmarknaden för utsatta grupper. Arbetsförmedlingen ska också motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet på grund av kön, etnicitet, religion, och trosbekännelse, funktionshinder samt sexuell läggning så att alla arbetssökande får samma möjligheter att erhålla ett arbete.

All verksamhet inom Arbetsmarknadsverket ska bedrivas med hänsyn till miljön.


Arbetsförmedlingens verksamhetsidé

Arbetsförmedlingen ska medverka till att arbetsgivare får arbetskraft och att arbetssökande får arbete."Damasio

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Någonstans måste man vända utvecklingen av ungdomars och vuxnas långtidsarbetslöshet. Dina förslag är övärdeliga vägvisare. Arbetslösheten är ingrodd men det räcker inte att ändra AMS. Politiker behöver komma med kartor över förebyggande strategier. Personalen behöver arbeta med specialkurser som är inriktade på anställbarhet och som grundar sig på en tidig identifiering av individuella behov.
> Performer <

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous NEMA PROBLEMA sa...

Konflikten är löst.


Tror mycket på det du tar upp. Näringslivet måste involveras och samverka med AMS. Nästan enbart näringslivets deltagare kan svara för vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Närheten är den kritiska faktorn. Kompletteras AMS med bättre delaktighet från arbetsgivarna kommer träffsäkerheten i AMS-insatserna och bli mer skräddaranpassade.

NEMA PROBLEMA

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Teoretiker & praktiker simmar i skilda vatten o du är ute på för djupt

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous NEMA PROBLEMA sa...

Vem?

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Inte du nema!
E Eklund!

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous NEMA PROBLEMA sa...

Är inte invigd i vad det går ut på att diskutera vatten...
Vill du ha feedback?
- Löjligt!

 
Klockan söndag, 28 maj, 2006 , Anonymous Arbets - lös - fattig - råtta sa...

Teame2 profiterar på arbetslösa. Utnyttjar oss både som konsulter och som inkomstkälla säkert. Hur fasen kan man babbla om kvalitetsnivå när det är okej att debattera för egen vinnings skull? Ovanligt lättaktiverade ni som svarar på hennes sjuka blogg.

Arbets - lös - fattig - råtta

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous LÄGG NER ARBETSFÖRMEDLINGEN sa...

http://www.sr.se/cgi-bin/
uppland/nyheter/
artikel.asp?artikel=624041

LÄGG NER ARBETSFÖRMEDLINGEN

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida