__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Omprövad arbetsförmåga

onsdag, maj 31, 2006

Omprövad arbetsförmåga


Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett samarbetsavtal sedan drygt ett år tillbaka. Avtalets syfte är att "återrehabilitera” personer som har arbetsförmåga till arbetsmarknaden.

Omprövad arbetsförmåga betyder att Försäkringskassan har omprövat sjuka och funktionshindrade människors arbetsförmåga och i en del fall gjort en ny bedömning.
Dessa människor har överförts till arbetsförmedlingen. Konsekvensen har blivit att antalet arbetslösa med funktionshinder har stigit kraftigt.

Publicerades i NT 2006-05-30

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

11 kommentarer:

Klockan onsdag, 31 maj, 2006 , Anonymous Beklämmande sa...

Arbetslivsinriktad rehabilitering


Skrivet av 'Keso', 4.nov.2005, kl.22:17
Hej !

Jag har 50 % sjukersättning (reumatisk sjukdom) och är arb sökande på 50 % men under 6 månader i år så var jag sj skriven och på samtliga mina läkarintyg för denna period stod det att jag skulle få arbetslivsinriktad rehabilitering.

Jag har inte sett röken av någon rehabilitering, jag har både skrivit och ringt både till AF Rehab och Försäkringskassans sk "rehab-grupp" som jobbar mot arbetslösa och sjukskrivna. I dagarna ringde jag åter igen Försäkringskassan och frågade varför jag inte fått någon rehabilitering trots att det stod att jag skulle få det och att det skulle underlätta min åtgång till arbete på deltid. Ja nu är du ju inte sj skriven och då kan du inte få rehabilitering. Ja men jag var ju sjukskriven under 6 månader och det hjälpte ju inte heller sa jag. Till slut så erkände hon på Försäkringskassan att dom gjort fel och att jag hamnat mellan stolarna. Vi har ju så mycket att göra förstår du.
Hur jag mår? Skit.....

Nu har jag beställt tid hos kurator och läkare igen, för man orkar inte hur mycket som helst.

Hon på Försäkringskassan sa så här: Ja egentligen tar det emot att säga det men för att du som arbetslös vill ha hjälp med rehabilitering så måste du vara sjukskriven - och det var ju det jag var ?!http://debatt.passagen.se/
show.fcgi?category=
500000000000019&conference=
10500000000000178&posting=
19500000002887306#
19500000002887306

 
Klockan onsdag, 31 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=530199&rss=1400

Allt mindre görs allt senare.

Det är kontentan av den rapport om arbetslivsinriktad rehabilitering som gjorts av Ulrik Lidwall vid Försäkringskassans utvärderingsavdelning och som DN tagit del av.

Rapporten handlar främst om långvariga sjukskrivningar - över två månader - som började i januari 2003.

/Loisan

 
Klockan onsdag, 31 maj, 2006 , Anonymous Gullmaj Olsson sa...

"Längre sjukskrivningar och fler förtidspensioneringar bland dem som tränas för återgång till arbete" kunde man läsa i DN 2004

"Rehabilitering oftast bortkastade pengar"
Längre sjukskrivningar och fler förtidspensioneringar. Det blir följden för långtidssjuka som genomgår rehabilitering för att återfå sin arbetsförmåga. Av dem som får rehabilitering går bara 35 procent tillbaka till arbete jämfört med 53 procent av dem som inte fått någon rehabilitering. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga sjukskrivningslängden för dem som fått rehabilitering ökat från 314 till 724 dagar. 51 procent av de långtidssjukskrivna med rehabilitering går till förtidspension. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Att kasta in mer pengar i arbetslivsinriktad rehabilitering är i de flesta fall bortkastat, skriver sociologiprofessorn Antoinette Hetzler och forskarna Daniel Melén och Daniel Bjerstedt.

http://www.dn.se/DNet/jsp/
polopoly.jsp?d=
145&a=266507

 
Klockan onsdag, 31 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Försäkringskassan ska bedöma om du har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna återgå till arbete. Om särskilda rehabiliteringsinsatser behövs ska du, Försäkringskassan och andra berörda tillsammans diskutera fram en rehabiliteringsplan. Försäkringskassan har ansvaret att samordna insatserna.
*www.forsakringskassan.se*

 
Klockan onsdag, 31 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Yrkesinriktad rehabilitering

Med yrkesinriktad rehabilitering som ordnas inom arbetsförvaltningen avses tjänster som erbjuds handikappade personer. Hit hör

* yrkesvals- och karriärplaneringstjänster
* rådgivning i frågor som rör placering i arbete och rehabilitering
* undersökningar för utredning av hälsotillstånd och lämplighet samt sakkunnigkonsultationer
* arbets- och utbildningsprövning
* övriga stödåtgärder som främjar placeringen i arbete
* arbetskraftsutbildning

Med handikappad avses en person vars möjligheter att få lämpligt arbete, att bevara sitt arbete eller att avancera sig i arbetet har minskat betydligt på grund av en skada, sjukdom eller funktionsbegränsning.

Tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering erbjuds bl. av specialarbetskraftskonsulenter och yrkesvalspsykologer. I servicen ingår alltid personlig rådgivning och vägledning. Man bör boka tid för samtal med tjänstemannan.

INFO FRÅN ARBETSMINISTERIET

 
Klockan onsdag, 31 maj, 2006 , Anonymous Mimi S sa...

Hej!
När jag fick veta att jag hade övergått från sjuksrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering försökte jag hitta lämpligt arbete eller utbildning och ta reda på vilka erbjudanden som finns. Men ingen kan ge svar någonstans. Vilken ekonomisk och annan hjälp kan jag få som stöd för min rehabilitering?

Mimi Sandbrink

 
Klockan onsdag, 31 maj, 2006 , Anonymous Fredde sa...

Mimi. Har du inte fått en handläggare på AF?

/Fredrik

 
Klockan onsdag, 31 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

http://www.asn.se/arbetsliv/
notiser.asp?year=2006&month=5&id
=910

Ur tidningen Arbetsliv 2006-05-02.

Bristfällig rehabilitering
Trots otaliga utredningar och försök att förbättra och reglera, fungerar rehabiliteringen av sjukskrivna fortfarande mycket dåligt. Det är en av slutsatserna i Socialförsäkringsutredningens senaste skrift "Rehabilitering, ett långt lidandes historia" som skrivits av Sisko Bergendorff på Försäkringskassans huvudkontor på uppdrag av utredningen. - Det är alldeles för många som upplever sig ha hamnat mellan stolarna och som inte fått det stöd de förväntat sig, kommenterar utredaren Anna Hedborg. En slutsats i utredningen är att uppdragen till de inblandade aktörerna är otydliga och ologiska. I synnerhet för mindre arbetsgivare och för Försäkringskassan är det oftast omöjligt att leva upp till de förväntningar som finns. Otydligheten leder också till att samverkan och samordning förvandlas till förhandlingar om vem som ska betala för vad, enligt Anna Hedborg.

 
Klockan onsdag, 31 maj, 2006 , Anonymous Mimi S sa...

Hej Fredrik! Har fått en koordinator på Försäkringskassan som medicinskt skulle kolla upp min handlingsförmåga. Hon hade hört från AF att det kommer många långa gamla rehabfall till dem att det kan dröja mellan ett halvt år och ett år innan jag får en tid. Ville göra något under tiden.

 
Klockan torsdag, 01 juni, 2006 , Anonymous Ingemar sa...

Har också hystats åter och fram mellan Arbetsförmedlingen och kassan. Ingen vet vad den andre ska göra efter långtidssjukrkrivning och långtidsarbetslöshet. Har mindervärdeskomplex. Vem är man? Ingen vill veta sv en och inget duger man till!

//Ingemar L

 
Klockan måndag, 12 juni, 2006 , Anonymous RB sa...

Vi som ska fylla i ansökningar till myndigheter, såsom
Försäkringskassan ska vara 100% ärliga, annars finns det risk att bli åtalad enligt svensk lag..

Men vad händer då en statlig myndighet har en anställt som lämnar vissa uppgifter utanför en personlig akt?
Jo - ingenting..

Enligt JO och Länsrätten är det inte straffbart att en handläggare inte ger en 100% rätt bild av patienten.

Om en doktor gör fel, kan han/hon bli prickad eller till och med avskedad,

MEN en handläggare inom F-kassan kan undanhålla/ ljuga/ frångå saningen i en perosnlig akt, som socialnämnd och andra myndigeheter kan syna över.

Detta är inte rätt, men ändå för detta fortgå..

Jag kräver 100% sanning från en handläggare om hon/han ska skriva i min personliga akt!!!

Rickard Bengtsson

BJUV

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida