__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Erfarenheter av förändringsarbete

måndag, maj 29, 2006

Erfarenheter av förändringsarbete


Elisabeth Eklund

har drivit och ansvarat för omfattande karriär- och förändringsprojekt inom ett femtiotal västsvenska organisationer.

Hon har mångårig erfarenhet av att träna och coacha personer som befinner sig i en förändring av sin arbetslivssituation, såväl individuellt som i grupp.


Inom svenskt näringsliv är hon en mycket uppskattad föreläsare. Med sin visionära berättarstil och sina beskrivande bilder hämtade från arbetsmarknadens vardag visar hon oss arbetsgivares och arbetstagares förändrade behov synliggjorda ur sina skilda perspektiv. Hennes föreläsningar inspirerar åhöraren att ifrågasätta våra invanda tankemönster och har rykte om sig att ge deltagarna en hel del nya insikter.


Elisabeth, Teame2 AB föreläser bl.a. om coachning som ett stödsystem som hjälper individen att hitta sina egna styrkor och tillgångar tack vare identifiering av tidigare framgångar. ”Genom att få hjälp att själv inse när, hur och varför man varit som bäst kan man lättare finna var man kan fungera bäst i framtiden.” säger hon. Elisabeth delar med sig av de egna erfarenheterna av att ha arbetat med ett tiotal olika verktyg och moderna arbetssätt inom individuell karriärutveckling:
”De beprövade arbetsmetoder som fungerar bäst är de som stödjer tanken om fritt val och om hur personlig motivation kan skapas genom goda samtal. Förmågan att marknadsföra sig själv är tydligt relaterad till drivkraften och de upplevda möjligheterna att få jobb."

"Är man inte övertygad om vad man vill eller kan behöver självkänslan att söka jobb först förstärkning för att man ska orka motivera sig själv till en förändrad yrkeslivssituation. Coachningen gör det lättare för individen att själv ta kontroll och aktivt påverka sin egen arbetslivssituation.” hävdar hon och passar samtidigt på att marknadsföra sin efterlängtade bokdebut. Arbetsmarknadens angelägenheter inbäddade i en "reality-roman" som hon själv uttrycker sig.
Bokens titel är: ”Aktiv jobbpaus” och är en samtidsskildring om arbete, identitet och om hur yrkeslivsförändringar påverkar oss.

Teame2 AB vänder sig främst till framsynta företagsledare och personalchefer som i sin strategi vill ta till vara medarbetarnas individuella drivkrafter såväl inför, under som efter en anställning. Föreläsningar bokas enklast på info@teame2.se

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

19 kommentarer:

Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Svensk ekonomi gasar på

2006-05-29: TT

Det är fortsatt god tillväxt i svensk ekonomi och uppgången sker på bred front. Det skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste månadsbarometer.


http://di.se/Nyheter/
?page=%2fAvdelningar
%2fArtikel.aspx%3fO%3dRSS%26Article
Id%3d2006%5c05%5c29%5c189096

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Toivo sa...

Hur kommer vi till rätta med arbetslösheten?
Anders Wetterholm skriver på Aftonbladet Debatt att det viktigaste för politikerna verkar vara att frisera statistiken med hjälp av plusjobb, nu inför valet, i stället för att angripa grundproblemen med svensk arbetsmarknadspolitik.

"Hur ska vi bära oss åt för att skapa fler`riktiga´ jobb?"

Angripa grundproblemet?

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Anders Wetterholm
är en man som varit arbetslös i två år och vet vad han säger! Dessutom är han 55+. Läs själva.

/Svarte Petter

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Toivo sa...

http://www.aftonbladet.se/
vss/debatt/story/
0,2789,761504,00.html

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Politikerna har inte lyckats enas om ett gemensamt målfokus, och vet inget om att enas i en strategi som kan brytas ner i praktiska åtaganden. En verksamhet som AMS borde ha en starkare genomslagskraft i sina arbetsmarknadsinsatser. Både Alliansen och Sossarna har sagt ( i omskrivningar och med olika formuleringar ) att verksamheten borde brytas ner på regional nivå. En hälft säger kommunal, den andra "lokalt".
Grannlandet har slagit ihop sitt AMS med motsvarigheten till Försäkringskassan. Är det något för Sverige?

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Hejsan Elisabeth!

Undrar om du har läst "Coaching för bättre resultat" av John Withmore. Det är en väldigt lättläst bok som ger en bild av vad det handlar om. Finns på www.Brainbooks.se

Sibylla

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Hello!

Ansluter mig gärna till en sån där träff om det går. Blev uppsagd p.g.a. arbetsbrist i höstas och letar nytt arbete sedan dess.
Skitsvårt. Söker arbete efter arbete, finslipar CV, är på intervjuer m.m. men det verkar ganska "fullt" där ute. Senaste tjänsten jag sökte var vi 728 sökande...

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Klaga inte på regeringen! Det är som att spotta i motvind – man spottar på sig själv.

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Göteborg Göteborg Göteborg sa...

Vi behöver coachning från såna som du Oh hallelulja. Du måste väl ha något bättre att komma med. Alltså - fattar du hur crazy det låter? Som du har hittat ett helt nytt sätt att uppfatta världen då va?

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Lägg ner bloggen Teame2. Sätt på er stridsutrustningen och åk upp till Arbetsmarknadsstyrelsen med några backar ål eller som skånska fiskare gjorde utanför regeringskansliet. Adressen du kan åka till är Statistikenheten, 113 99 Stockholm.
Har du några frågor om var du ska hälla ålarna ring Arbetsmarknadsstyrelsen.

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Radar sa...

Konkurrensen om jobben ökar. Men varken näringslivet eller politikerna har tagit sitt ansvar. Varför gör de inget för att möta det växande hotet för framtida kompetensbrist. Pratar du om så känsliga ämnen på dina kurser också, eller törs du "teame2" bara dra igång en opinion och fegar sen? Mycket snack och ingen verkstad!

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Clockwork sa...

Det du och andra coacher och rådgivare gör är säkert okej. Socialdemokraterna har goda intentioner men flesta arbetspolitiska beslut kräver dock ett praktiskt arbete för att regeringsbesluten ska få avsedd verkan inom AMS. Om ingen på Arbetsförmedlingarna får själva uppdraget att verkställa besluten lämnas verkställandet åt godtyckliga omdömen ute på lokalkontoren tror jag. Därmed riskeras att Göran Perssons direktiv och fattade beslut inte får den effekt som var meningen. Kanske ska man lämna centraliseringen och fördela ut beslutsfattandet? Mitt förslag är att AMS får i uppdrag att verkställa Arbetsförmedlingarnas fattade beslut och inte tvärtom. Golvfolket får bestämma, dom som är närmst de arbetslösa och därmed försäkras att alla beslut träder i kraft.

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Hej alla goa gubbar! Som jag sagt tidigare, rannsaka er själva, se vad ni kan göra bättre och lägg ner det hårda arbete som behövs. Jobbet är Edert! Voila!
Kan man få bli coach nu?

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous V Timèn sa...

Ditt snack går säkert hem bättre i bland företagarna än hos arbetslösa i de svenska stugorna. Gillar en del du kommer med men ett klokt tips damen: emellanåt behövs lite förklarande för att så många som möjligt ska förstå.

(Vickan)

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

Res runt med din talarstol. Måste räkna med att arbetslösheten blir betydligt högre än dagens nivå. Spekulerar att kanske tom 60% av befolkning i arbetsför ålder kommer att vara arbetslösa när man själv är gammal och grå.

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Nam Nam Man sa...

Det blir mest en massa prat!

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Blogger E Eklund info@teame2.se sa...

"Gruppmöten, internet och telefontjänst i stället för klassisk arbetsförmedling då en handläggare möter och hjälper en arbetslös. De personliga kontakterna har minskat, en växande del av arbetsförmedlarnas tid går till administration."

http://expressen.se/expressen/
jsp/polopoly.jsp?a=596581

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Blogger E Eklund info@teame2.se sa...

http://debatt.passagen.se/
servlets/search?start=0&advanced
=1&all_words=administration&some_words
=&exclude_words=&exact_words=
&conference=&poster=teame2&sort=
relevance&search_interval=
fixed_interval&fixed_interval_time=
0&sd=1&sm=1&sy=2005&ed
=29&em=5&ey=2006&hpp=25

 
Klockan måndag, 29 maj, 2006 , Anonymous Anonym sa...

www.tv4.se/nyheter

......
14 000 nya jobb i Västsverige
Det kommer att bli omkring 14 000 nya jobb i Västra Götalands län fram till våren 2007. Den bedömningen gör länsarbetsnämnden.
Större text Mindre text
"Det känns som en vändning, att det äntligen kommer att skapas relativt många arbetstillfällen i länet", säger länsarbetsdirektör Kenneth Herder i ett pressmeddelande.

Antalet arbetslösa och personer sysselsatta i arbetsmarknadsprogram kommer dock att minska långsamt. Det beror bland annat på att inflyttningen till länet fortsätter och att antalet personer som lämnar studier eller långa sjukskrivningar bedöms öka.

......
Publicerad Tv4 den 29 maj 2006 14:15......

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida