__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Presenterade marknadsåtgärder

söndag, oktober 16, 2005

Presenterade marknadsåtgärder

”Allians för Sverige har enats om att presentera åtgärder som kommer att underlätta kapitalförsörjningen samtidigt som regelverket för fåmansbolagen förenklas för de många företagare som har ett begränsat antal anställda."

Alliansen förespråkar så kallade "Nystartsjobb" och presenterar:

"Arbetsmarknaden måste reformeras så att fler människor kommer i arbete. Det gäller inte minst de hundratusentals människor som av olika anledningar tappat fotfästet i arbetslivet, eller som aldrig fått chansen att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Alliansen menar att en politik som leder till att det lönar sig bättre att arbeta är en väg vi måste gå för att komma tillrätta med dessa problem. "

Ur mitt lilla perspektiv tänker jag:
Finns det en risk att det blir ytterligare ett arbetsmarknadspolitiskt projekt liknande de befintliga?

Enligt min uppfattning är det synnerligen angeläget att först förbereda människor i konsten att söka arbete med olika företagsoberoende jobbsökningsmetoder.
Arbetsgivarmålgruppen fåmansbolag har vanligtvis varken råd, tid eller professionell kännedom om rekrytering.
Detta till trots är det vanligen just på dessa som möjligheten är störst att få jobb idag uppger olika samhällsinstanser.
De ansvariga för fåmansbolagen behöver förstå att det är i sin ordning och helt okej att inte belasta verksamheten med tidsödande rekryteringsprocesser.
Låt arbetsgivarna vara stolta över att de är proffs på andra områden, nämligen det de behärskar och gör i bolaget. Kärnverksamheten förutsätter kanske inte kompetens inom professionell rekrytering och det kan vi inte heller förvänta oss.
Måtte nu bara inte Alliansen åsyfta att en matchning ska ske i enlighet med de 2-3% som sker via annons, rekryteringskanaler, webbaserade funktioner eller via Af. Hur ska man förmedla dessa nystartsjobb?
Notera: Det framgår inte hur detta ska lösas vid eventuellt regeringsskifte.

Avregleringen bidrog till en del nytt under nittonhundratalets slut men hos många finns ändå en icke uppfylld önskan om ett alternativ till det gamla stelbenta Af.
Vi önskar oss en arbetsmarknadsenhet som bättre koncentrerade sig på att lyfta arbetssökande i byggnad, etablering och vård av arbetsmarknadskontakter och andra nätverk. Då skulle vi stärka processen och säkerställa det goda resultatet i en ren vinnar-vinnar-situation.
Får vi det däremot inte riskerar vi att hamna i en omvänd frustration. En rekyl som slår tillbaka på beslutet där arbetsgivaren ropade efter resurser och sökte någon som skulle matcha verksamheten – en process på hur lång tid? Då är vi ju där igen.

Att uppmuntra rekryteringsprocesser som de i själva verket huvudsakligen sker idag nämligen i dialog mellan två parter vanligtvis med hänvisning från en nätverkskontakt, det kräver att vi förbereder för sådana strukturer först.
Om partierna passade på att presentera planer för sådana strukturer skulle ett bättre trygghetsunderlag skapas i det politiska budskapet tror jag.
Att det i sin tur inbringar ett större väljarförtroende det är min fulla övertygelse.
Förbered nya strukturer.
Minimera rädslorna i landet på ett tidigt stadium.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida