__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Yrkeslivsförändring med Teame2

fredag, mars 03, 2006

Yrkeslivsförändring med Teame2


Teame2 vänder sig till människor som befinner sig i en arbetslöshetssituation eller i någon form av förändring i sitt yrkesliv. För att inleda sin jobbsökning behöver man först arbeta fram ett beslutsunderlag och en egen handlingsplan beträffande sin framtid. Arbetsprogrammet som Teame2 utformat ger den arbetssökande en mycket god självinsikt i sin temporära yrkesroll som jobbsökare. Den identitetsstärkande plattformen utgör basen till att sedan hitta de alternativa möjligheterna hos arbetsgivare som bäst motsvarar det personliga målet.

Arbetsprocesserna är grundligt, välstrukturerat och systematiskt uppbyggda. Arbetssättets syfte är att ge arbetssökande handfasta och stadiga verktyg som lyfter den egna motivationen att ta ansvar för sin professionella utveckling. Under samverkans gång tillgodogör man sig nya kunskaper och färdigheter avseende yrkeslivsplanering. Individen finner sin lösning genom att aktivt praktisera jobbsökning via informella vägar med hjälp av sin unika personliga profilering och relations-
marknadsföring.

Arbetsmetodiken är 2000-talsanpassad och det betyder att man som arbetssökande snart lär sig om de senaste trenderna på arbetsmarknaden och får en känsla för att vara lyhörd för förändringarna inom dagens och framtidens organisationer.


E Eklund


2 kommentarer:

Klockan fredag, 03 mars, 2006 , Anonymous Gerd P sa...

Hejsan Eklund.
Jag har arbetat med rekrytering i många herrans år. Jag är väldigt negativ till det svensk Arbetsförmedling håller på med.

En arbetslös vet inte hur hon ska lägga upp sin arbetssökning.
Hon öser över oss brev, mail och ansökningshandlingar trots att vi avfärdar dessa.

Få, nästan inga arbetslösa har tillägnat sig några särskilda färdigheter i de olika tekniker som finns för att söka arbete.

Det du gör är uppskattat bland oss personalare.
Det ger oss en chans att i framtiden möta en proffsigare attityd.


/Gerd P

 
Klockan fredag, 03 mars, 2006 , Anonymous Vicke sa...

Hej.

Arbetslösheten är ett svart moln över våra huvuden.
Svenskt näringsliv måste generera möjligheter och hjälpa varandra att se nya lösningar. Arbetslösheten är ett svart moln över våra huvuden och nu bör man prioritera vad som är viktigt. Lös arbetslöshetsfrågan och svenskt näringsliv kommer att växa till rik grönska.

---V U ---

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida