__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: 110 dagars väntan på a-kassan som värst

torsdag, november 27, 2008

110 dagars väntan på a-kassan som värst

Arbetssökande i min närmaste omgivning har beklagat sig över hur lång tid det tog innan de fick sina pengar från a-kassan. Så jag bestämde mig för att ta reda på lite mer om detta. Och titta vad jag fann.

Vi har trettiotre a-kassor i Sverige och det har visat sig att de har extremt varierande längd på väntetiden på arbetslöshetskassorna. Det kan få drastiska konsekvenser för de stackare som stämplar eller lyfter a-kassa. Den kortaste handläggningstiden var 36 dagar men den längsta 110 dagar när man kollade senast. 110 dagar, det är fyra-och-en-halv månad för sjutton. CITAT: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, granskar varje år hur lång tid som går från det att en person anmäler sig hos arbetsförmedlingen till dagen då den första utbetalningen från a-kassan görs. Enligt kassorna beror ökningen på ökad arbetsbelastning, till följd av de många nya regler som införts. Den som väntar på a-kassa får vänta allt längre. SLUT CITAT Det kunde man läsa i Blekinge läns tidning ,BLT 2008-09-16 Här får du information om de vanligaste begreppen inom arbetslöshetsförsäkringen.

Inte undra på att ungdomar är CITAT: Fast i ett utanförskap där man varken studerar, arbetar eller söker jobb. År 2006 fick 9,7 procent av de unga mellan 20 och 24 år och 8,3 procent av 18–19-åringarna socialbidrag, visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen. En större andel bidragstagare, 12,6 procent, finns bland dem som är födda utomlands.SLUT CITAT Även detta i BLT 2008-02-14 Blekinge läns tidning

Det är alltså IAF som granskar flödet för hanteringen och som undersöker hur lng tid det tar. Det är ganska spännande att ifrågasätta Arbetsöshetskassornas egen kontroll över hur lång tid det får lov att ta. Många av kassorna saknar rimlighetsmål och de har inte en aning om hur lång tid det i själva verket sedan tar innan vi svenskar får våra a-kassepengar. Hela 80% av a-kassorna saknar nämligen rutiner för att överskåda flödet och mäta handläggningstiderna av olika ärenden. Det är under all kritik tycker jag.

IAF: rapport i sin helhet hittar du här. CITATEnligt vad som framkommit inom ramen för detta uppdrag skiljer sig arbetslöshetskassorna åt vad gäller definitioner och ambitionen kring internt arbete gällande handläggningstider.SLUT CITAT Det kanske inte är så himla konstigt att tiden är olika lång, när de inte ens är eniga om vad man ska kalla handläggningstid. De tycks ha delade meningar om hur de definierar ordet, eller begreppet "handläggningstid". Några, d.v.s. mer än en tredjedel av kassorna säger att CITAT: handläggningstiden räknas från och med komplett underlag till utbetald ersättning alternativt avslagsbeslut på ersättningsansökan. Tolv arbetslöshetskassor uppger att de definierar handläggningstid som tiden från att de mottagit första handling till och med att ersättning betalas ut.SLUT CITAT

Vad lägger du själv i begreppet? Tycker du att det ska räknas A) från att du gett dem en komplett samling underlag tills du får pröjs, alternativt ett beslut där de låtit dig få veta vad de har kommit fram till? eller B) från det att de har fått den första handlingen ifrån dig och till dess att de har betalat ut din ersättning. Eller som i tredje alternativet som bara en endra av de trettiotre valt att gå på nämligen C) enligt definitionen "genomströmningstid"CITAT: vilket i tidigare rapporter från IAF har definierats som den totala tiden från anmälan på Arbetslöshetsförmedlingen till utbetalning av ersättning. SLUT CITAT

Man kan ju lätt räkna ut varför ingen av de andra vill praktisera C) alternativet. Då skulle de ju tvingas exponera hur lång tid det i själva verket tar. För det är ju som i sista alternativet du själv upplever tiden. Från det att du skrev in dig som arbetssökandetills du får pengarna. Fast de jag har talat med betraktar A) alternativet som det vanligaste och mest besvärliga.

Just det här med komplett innebär ju i verkliga arbetslöshetslivet att man först tar reda på exakt vad det är de vill ha. Du litar på den info du initialt hämtade från din a-kassa, såklart. Du hämtar intyg hos din forne arbetsgivare, läser och fyller i arbetstider m.m. Väl postat börjar det du räknar som din totala väntetid. Sen dröjer det, och dröjer, och dröjer men du hör ingenting. En dag ser du på nummerpresentatören att de har sökt dig, men ibland är det en gissning eftersom de kan ringa med dolt nummer.

Nu börjar du undra varför det tar sån tid? Så du ringer dem. Knapptryckningar, och får sitta i kö i uppemot en timma. När du väl kommer fram till din kontaktperson på a-kassan så berättar han/hon att det fattas underlag. Du måste komplettera med det och det. Du skickar det där på studs givetvis, i hopp om att nu kommer pengarna snart. Brevlådan blir välbesökt under en rad veckor framöver, men icke! Okej...ringa igen...telefonkö igen...men du tröttnar tillslut för du måste iväg på ett handläggarmöte på Arbetsförmedlingen. Sen ringer du igen och igen i tre, fyra dagar i rad, men utan att komma fram. En dag, efter fyrtio minuter då du alternerat mellan hörsnäckan och luren i handen, och ditt öra är alldeles varmt, rött och svettigt. Äntligen får du fatt på personen du sökte. Sorry! Nu ger de dig ett nytt svar på orsaken till dröjsmålet. Felet är givetvis ditt och bara ditt. Samma visa pånytt.

Du måste skicka in ännu fler dokument. Sagt och gjort. Postade papperen samma eftermiddag för du ville ju få klart detta en gång för alla. Och sen går du rastlöst omkring ungefär som den gamla seriefiguren Baltazar, fram och tillbaka, fram och tillbaka och väntar. Tillslut får du veta: Nej. Ingen a-kassa. Även denna gång är orsaken till dröjsmålet uteslutande ditt för du hade glömt fylla i den och den rutan på den allra första blanketten du skickade dem. I det läget blir man upprörd, inte sant? Javisst. Och så undrar man ju; kunde de inte ha klämt ur sig detta vid något av de andra tillfällena du varit i kontakt med dem? Tittade de inte på den första blanketten vid ett tidigare tillfälle, undrar du? Till svar får du "Vi går aldrig igenom och detaljkontrollerar handlingarna förrän vi har fått in alla handlingarna vi ska ha in."

Om du tillhör Akademikernas erkända arbetslöshetskassa så uppger dessa att CITAT:kassans målsättning är att den sökande skall få ersättning utbetald senast 31 dagar efter anmälan på Arbetsförmed-lingen. I praktiken innebär målsättningen att ärende-handläggningen skall påbörjas inom tio arbetsdagar. CITAT Ambitiöst! Tänk om fler a-kassor kunde resonera sådär.
När vidtar arbetslöshetskassorna åtgärder för att korta handläggningstiden? Vill de att det ska ta tid? När IAF inspekterade a-kassorna, svarede man att skälen till förseningarna var följande:

 1. regeländringar
 2. kompletteringar/bristfälligt underlag
 3. komplexa ärenden
 4. Fiskeriverkets beslut
 5. utbildningar och konferenser för kassans personal
 6. driftstopp
 7. störningar och systemuppdatering
 8. sjukfrånvaro och annan oplanerad frånvaro
 9. semesterperiod
 10. hög arbetslöshet för kassans medlemmar
 11. informationsutbyte med Försäkringskassan
Både punkt 2. och 3. kan ju vara "ditt" fel s.a.s. och punkt 4. får vi hoppas bara påverkar "Yrkesfiskarna", Sveriges fiskares arbetslöshetskassa SFR CITAT är den gemensamma organisationen för Sveriges yrkesfiskare som består av 27 lokalavdelningar från Haparanda till Strömstad, representerar yrkesfiskarna i vårt avlånga land. SLUT CITAT

Det innebär att de övriga åtta orsakerna på listan, faller på a-kassorna generellt.
Man säger därmed att regeländringar, komplexa ärenden, utbildningar och konferenser för kassans personal, driftstopp, störningar och systemuppdatering, sjukfrånvaro och annan oplanerad frånvaro, semesterperiod, hög arbetslöshet för kassans medlemmar, informationsutbyte med Försäkringskassan, är som de ser det anledningen till att vi fått vänta. De har problem! Förklaringarna från kassornas sida är lite diffusa, och ingenstans framgår vem som ansvarar för problemen, eller när man tänker ta tag i dem och åtgärda bristerna.

E Eklund
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Klockan fredag, 28 november, 2008 , Anonymous Anonym sa...

En halv MILJON människor har lämnat a-kassan sedan början av 2007.

Det är en direkt konsekvens av det du tagit fram om handläggningstider och hanteringen av ärendena.

Du har uppenbarligen hajat, men tror du att de som ansvarar för de olika Arbetslöshetskassorna förstår det?

Missmodig//Fresk

 
Klockan fredag, 28 november, 2008 , Anonymous Anonym sa...

Det du beskriver har jag så svårt att översätta till mina egna erfarenheter. Kan inget om sånt med att hjälpa uppsagda och det. Mitt förslag är att man måste ändra på de tunga regelstrukturerna. Inget med dem är smidigt och flexibelt. De ar en massa regler som bara lägger fällben på en. Nu hörde jag idag att AF hittintills har koncentrerat det man behöver som de tuffare arbetslöshetsåtgärderna på såna som vart arbetslösa längst. Erbjudanden om att va med på jobb- och utvecklingsgaranti kommer som tidigast efter att man vart arbetslös 300 dgr. Sånt kräver företagsledare och andra att Af ska ändra på nu. Det är helt sjukt som det är nu. De väntar tills det har gått för långt. Är det inte bättre att hjälpa med allt som går så tidigt som möjligt så det inte hinner gå så långt att man tappat allt själförtroende. Ju längre det gått ju jobbigare är det att prata med arbetsgivare och såna som bestämmer. Succesivt blir man fegare och fegare och det stör mig att Af aldrig visar att de bryr sig om den lilla människan.

Guld att du finns!

Elvira S.

 
Klockan fredag, 02 januari, 2009 , Blogger Teame2 sa...

Ja, jag håller med om att det har gått alldeles för långt. Och just detta du skriver om den lilla människan, det anser jag måste vara utgångspunkten. Inte som idag när utgångspunkten är kontroll och översikt.

Det enda Af tjänar till är ju:

* att skriva in arbetslösa så att de har rätt att ansöka om a-kasseersättning
*kontrollera hur många som är arbetslösa.
*skapa statistiska underlag till SCB
*rapportera till regeringen

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida