__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Af:s rapporter ser bedrövliga ut

tisdag, februari 24, 2009

Af:s rapporter ser bedrövliga ut

Statistiken saknar betydelse

Arbetsförmedlingens rapporter prognoser och publikationer visar statistik för oss, från år till år. 1.Statistik över vad? Vad vi får se är hur många som är arbetslösa innestående månad och hur det antalet skiljer sig ifrån motsvarande period föregående år. 2.Vad har en arbetssökande för nytta av sådan statistik? 3.Hur hjälper den honom eller henne med sin jobbsökningsprocess? Svaren blir otvivelaktigt:
  1. Ett nuläge av arbetslöshetsantalet i förhållande till tidigare år och inget som är av värde för de inskrivna.
  2. Han eller hon har ingen som helst nytta av siffrorna.
  3. Inte ett dugg.
Ingenting om hur de inskrivna fick jobb. Inte heller något om hur lång tid det tog från det att de skrevs in, till dess de nådde en ny lösning d.v.s. ett arbete, en längre utbildning eller någon av Arbetsförmedlingens aktiviteter och sysselsättningsfrämjande projekt.

Däremot har de ett dokument
som presenteras som följer. CITAT:
Var finns jobben?- Arbetsförmedlingens bedömning för 2009 och på längre sikt?
Tillgången på jobb minskar


Strålande! "Tillgången på jobb minskar" skriver de. Till att börja med är deras information med störsa sannolikhet inriktad på deras egna slutsatser. Allt färre arbetsgivare väljer att anmäla sina lediga jobb hos Arbetsförmedlingen, vilket fått förödande effekt på Arbetsförmedlingens matchning. Det råder en obalans mellan antalet inskrivna och det jobbflöde som förväntas strömma från arbetsgivarna. Därför måste Arbetsförmedlingen stadfästa att tillgången på jobb minskar, trots att det inte är sant. Tillgången minskar inte, det är tillvägagångssätten som har förändrats bara.

Därtill är det vansinne att gå ut med sådan information till redan uppgivna människor. Arbetsförmedlingen eller den myndighet som ska ge support och stöd åt individer som söker arbete ska visa möjligheterna, inte problemen. De ska ge tip, råd och hänvisningar till framkomliga yrkesvägar. Inte lägga skuld på börda och tala om för de inskrivna att "nu förstår ni, nu är det tuffa tider", men det är precis vad de gör.

CITAT:
Behovet att rekrytera arbetskraft minskar under åren 2009 och 2010. SLUT CITAT

Så går det till när Arbetsförmedlingen lägger sina prognoser. Att behovet av att rekrytera minskar, kan de omöjlighen ha en aning om och därför borde de inget säga. Bara för att arbetsgivarna inte resonerar med Arbetsförmedlingen när de står i begrepp att rekrytera, så betyder inte det att de inte gör det.

Vad som sker på arbetsmarknaden just nu är att arbetsgivare i allt större utsträckning anställer via kontakter. På så vis kommer de undan från onödiga rekryteringskostnader och kan täcka upp sitt behov av resurser med kort varsel. Arbetsgivaren kan, i och med rekrytering via kontakter, med enkelhet anställa personal vid belastningstoppar eftersom de slipper ifrån den annars långa och utragna rekryteringsprocessen.

Trenden är att allt färre anmäler sina lediga jobb till Arbetsförmedlingen, men själva hävdar de att det är såhär. CITAT: Arbetsgivarna har blivit mer benägna att anmäla lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket medfört en stark uppgång av förmedlingens marknadsandel under senare år. Den senaste mätningen visade att 42 procent av de lediga platserna gick via Arbetsförmedlingen. SLUT CITAT

Hur kan de påstå att 42% av de lediga platserna gick via Arbetsförmedlingen? Det finns absolut ett stort mörkertal och en rörlighet på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen inte har någon som helst inblick i. Det här är bara ett marknadsföringsjippo för att visa sig kraftfullare än vad man är. Enligt andra källor är Arbetsförmedlingen endast involverad vid 10% av alla rekryteringar.

Arbetsförnedringen.se kallas sajten som försöker göra oss uppmärksamma på Arbetsförmedlingens brister, och de formulerar sig såhär. CITAT:
”75 procent av alla nya jobb tillsätts via kontakter och i 90 procent av de fallen har Arbetsförmedlingen inte medverkat alls. Summa summarum: i genomsnitt så hittar en arbetsförmedlare ett (1) jobb var till de arbetssökande per år.”
SLUT CITAT

Och Arbetsförmedlingens sajt har ett språk som inte är av denna världen. CITAT:
Även om efterfrågan på arbetskraft nu minskar så kvarstår vissa bristsituationer på arbetsmarknaden. SLUT CITAT Och sedan visar man exempel på det man kallar CITAT: ... Arbetsförmedlingens bedömning av bristyrken på kort och lång sikt...SLUT CITAT

De har ett så fruktansvärt negativt sätt att kommunicera. Man pratar om "bristyrken" och "bristsituationer". Vad har de motivering till att peka på bristerna? En myndighet som förväntas peppa, coacha och stötta individer till dess de nått en ny lösning, får inte vara sådär nervärderande. De ska inspirera och uppmuntra människor att göra si eller så. Inte dämpa människors hopp och inte dränera indivien på energi genom att göra subjektiva bedömningar som ser allmänt glåmiga och trista ut. De ska stå på en neutral bas, och visa på arbetsmarknadens möjligheter, och inte på bristerna. Men de väljer att göra såhär:

CITAT: Bristindex enligt Arbetsförmedlingens metod
För att kvantifiera rekryteringsläget inom ett visst yrke används ett så
kallat bristindex. SLUT CITAT

Jag ger inte mycket för Arbetsförmedlingens metoder. Inte heller deras sätt att kommunicera. "Bristindex"? Är det inte mera lämpligt att kalla det för ett "potentiellt rekryteringsuppdrag" alternativt "möjliga rekryteringstillfällen i framtiden"? Nej, det ska vara negativa termer. De förtydligar genom att skriva CITAT: Botten i arbetslöshetsnivå har
dock passerats inom många yrken...SLUT CITAT

Hur kan "botten i arbetslöshetsnivå" ha "passerats"? Jisses, vad har de för sätt att uttrycka sig? Är det för att visa sig märkvärdiga eller är det deras interna fikonspråk? Man kan ju undra. CITAT: Yrken med begränsad tillgång på efterfrågade arbetssökande finns på
både högskole- och gymnasienivå sett på ett års sikt. SLUT CITAT

Skulle svenska företag ha"begränsad tillgång på efterfrågade arbetssökande"? Antingen har de väl ett behov av arbetsresurser, eller så har de det inte. Inget företag i landet frågar efter arbetssökande. Det är inte en abetssökande de vill ha. Ingen arbetsgivare är ute efter att få ett lönekuvert till att skicka ut. De frågar efter någon som kan utföra en uppgift. Och om det råder "begränsad tillgång på efterfrågade arbetssökande" betyder då det att det finns för få arbetssökande eller att det finns för få förfrågningar efter personal? Det är så otroligt luddigt formulerat, att man kan tolka det precis hur som helst.

Vidare skriver man om geografiska och yrkesmässiga"obalanser", men vad det innebär förtydligar man inte. De envisas med den icke-fungerande arbetsmetoden "matchning".
CITAT: Matchningsläget mellan arbetssökande och lediga platser inom olika
yrkesområden kan sammanfattas enligt följande tabell (med brist menas
liten tillgång på utbildad arbetskraft) SLUT CITAT

Wow! Så ordet "brist" betyder "liten tillgång på utbildad arbetskraft"? Gäller det hela dokumentet, eller betyder det något annat i en annan del av materialet? Men oj. Då kanske jag måste sluta skriva att Arbetsförmedlingen har stora brister, för vad är det jag säger då? Att de har låg tillgång på utbildad arbetskraft? I så fall kan jag fortsätta säga att de har brister, för Arbetsförmedlingens handläggare har dålig eller ingen kännedom om moderna jobbsökningsmetoder som hur man lär människor bygga egna kontaktnät och finna ett arbete.

Istället för att erbjuda arbetssökande moderna verktyg som kan vara dem till hjälp vid sin jobbsökning, så erbjuder man dem förteckningar över "arbetskraftsläget."

Tabell 2 Arbetskraftsläget inom yrkesområden
pilar för kort och för lång sikt, text kort sikt

Klicka på den understrukna texten så länkas du vidare till pdf-dokumentet,
där du kan se de röda,blå och gröna pilarna
2009 5-10 år
Data Brist yrkeserfarna
Sjukvård och omsorg Brist specialister
Försäljning Överskott på arbetssökande
Teknik Brist yrkeserfarna
Restaurang Överskott, liten brist
Administration Överskott på arbetssökande
Lärare Brist vissa yrken
Jord och skogsbruk Balans/överskott
Transport Överskott, liten brist
Bygg och anläggning Överskott, brist vissa yrken
Tillverkning Överskott, brist vissa yrken

Visst blir man inspirerad? Nej, jag försökte vara ironisk. Det finns inte ord för deras deprimerande vokabulär. Deras beskrivning av arbetsmarknaden är så statisk. Så ser det inte ut i verkligheten. På sidan 3 i dokumentet ger man en förklaring av innehållet i de listor över yrken som man radat upp. Det är alla yrken som finns i deras datamallar, och som används vid matchning. Och såhär låter det.

CITAT:
För yrket i fråga multipliceras alltså antalet arbetsförmedlingskontor som redovisar
stort överskott med talet 1, antalet kontor som redovisar visst överskott med talet 2, etc.,
varefter summan av dessa produkter divideras med antalet kontor som inkommit med
svar för yrket. Det sker sedan en viktning av svaren mot befolkningens storlek inom
motsvarande kommun. Det högsta bristindex ett yrke kan få är 5, vilket erhålls om
samtliga arbetsförmedlingar förutser mycket liten konkurrens om jobben. Det lägsta
möjliga värdet är 1, som fås om samtliga förmedlingar räknar med mycket stor konkurrens
om jobben. SLUT CITAT

Är de inte härliga? Borde vi inte få veta hur många som skrivits in i förhållande till hur många som funnit en ny lösning, med en kort beskrivning av hur det nådde dit? Vi vill veta hur lång tid det tar från det att personen skrivs int tills denne anmält att han/hon funnit en ny lösning. Vem är behjälpt av uppgifterna över Arbetsförmedlingens kontor och "summan av dessa produkter" dividerade "med antalet kontor som inkommit med svar för yrket". Och mätningar över "hur förmedlingarna förutser konkurrens om jobben". Vad är det de håller på med egentligen?

Var finns intresset för hur det går med de inskrivna, och var finns statistiken som visar vad Arbetsförmedlingens insatser leder till. Var kan man finna statistik över måluppfylldad, där man kan se hur de inskrivna har tagit sig från sin första arbetsfria dag till dess de hittat något nytt? Eller siffror över hur många av de inskrivna som nådde en ny lösning via olika rekryteringskanaler. Vilka tog hjälp av bemanningsföretag, vilka fick jobb via CV-databaserna på nätet, vilka fick jobb med Arbetsförmedlingens egen hjälp, respektive inhyrda konsulter? Vilka fick jobb via egenhändigt uppbyggda kontaktnät och vilka lyckades på annat sätt?

Om man hade haft möjlighet att ta del av sådan information, möjliggjordes ju en annan forma av rådgivande funktioner och de inskrivna hade haft en chans att hämta tips ur andra inskrivnas erfarenheter. Idag kan handledare på Arbetsförmedlingen kalla de inskrivna till möten som syftar till att förklara för dem hur man ska bära sig åt för att kunna stämpa så länge som möjligt! Man ytterst lite, eller obefintlig information om hur man ska göra för att nå sina personliga yrkesmål.


E Eklund


Om du vill kan du
Pushadetta inlägg

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Klockan tisdag, 24 februari, 2009 , Anonymous Anonym sa...

Nu får du väl ändå skärpa dig. Du kan inte bara komma och klaga på varenda millimeter text. Förresten är det inte bara anstälda från Arbetsförmedlingen som skriver underlagen till rapporterna. Ofta är det studenter som håller på med sina examensjobb t.ex.
Typiskt okunnigt av dig att nervärdera akademiska termer. Det begriper väl inte du även om någon skulle förklara.

Att du hänvisar till en källa som Arbetsförnedringen slog alla rekord. Hur de kan skriva om sånt de gör är sjukt. Och att du över huvud taget refererar till dem, säger mer om dig än om dem.


/Reimer

 
Klockan tisdag, 24 februari, 2009 , Blogger Teame2 sa...

Jag tar tydligen för mycket plats och det har väckt ont blod på sina håll. Om man som jag har en åsikt och en övertygelse, så får man räkna med att inte alla kan hålla med.

Att jag hänvisar till andra som kritiserar Arbetsförmedlingen är för att påtala att det finns fler som har reagerat på deras agerande.

E Eklund

 
Klockan fredag, 24 juli, 2009 , Anonymous Anonym sa...

Jag säger bara en sak först...
Puss till dig Teame2!

Om man som jag vänder lite till på det här så borde det bli att AF vänder sig INTE till medelsvensson med sitt "högre" språkval. Ett tips till AF borde vara att införa en ordbok med förklaringar.

/Zapper

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida