__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Media förstärker jobbsökningsmyterna

lördag, februari 14, 2009

Media förstärker jobbsökningsmyterna

AMS kläcker dem. Låt oss knäcka dem.

När man pratar med folk i allmänhet har de allra flesta idéer om hur man söker jobb och har svaren på alla frågorna. I synnerhet om hur arbetslösheten ska lösas ur ett politiskt perspektiv. Nyheter, press och media svarar för stor del av tolkningarna, men inte allt. Mycket information hämtas i vardagen när vi hör hur kollegor, arbetskamrater, släkt och vänner berättar. Visserligen är mycket är insamlad fakta och hämta ur verkligheten, men minst lika mycket är tolkningar och slutsatser som dragits efter att någon har varit i kontakt med frågorna.

Merparten av alla svenska medborgare har någon gång bildat sig en uppfattning om arbetsmarknaden och om hur arbetslösa borde göra och inte borde göra.
Beroende på våra egna värderingar och erfarenheter, har vi skapat oss olika föreställningar. Somliga har bestämt sig för hur man ska lösa makroproblemen och ytterligare några tror sig ha svaren även på individnivå. Vad jag vill säga med det är att även om det råder stor oenighet runtom i landet så har några fantasier fått fäste. Även de osanna.

Ursprunget och roten till felaktighetena skulle i rimlighetens namn kunna vara landets mer eller mindre okunniga människor. De som pladdrat på om sina stackars arbetslösa kompisar. Och de som svamlat i personalrum och på firmafester om den krävande arbetsmarknaden och kommit med diverse ogrundade teorier.

Tyvärr kommer de förvrängda sanningarna lika ofta från seriöst professionella och kunniga politiker. Man kan höra ansvariga för AMS, Arbetsförmedlingen och från de anställda där. Eftersom de förväntas "leda" människor till arbete är det ofattbart att de får vara så inskränkta. Medierna låter intervjuoffren offentliggöra sina idéer utan att ha fog för dem. På så vis ger man det svenska folket en bild av att det är si och så, trots att det inte är det.

Högerklicka på den understrukna texten nedan så länkas du vidare. Länken kan antingen leda till ett exempel på innehållet i den understrukna meningen eller orden, eller så leder den till en sajt med något som direkt motsätter sig det understrukna. Var och en av länkarna går till olika webbsajter.

Det är till att börja med vansinne att arbeta som Arbetsförmedlingen gör.
De lär arbetslösa att söka jobb på fel sätt. Arbetsförmedlingens handläggare säger att det är jobben i annonserna arbetslösa ska söka och därefter beordras de att fortsätta jobba så. Söker du (som arbetsös och inskriven på Arbetsförmedlingen) inte jobben i annonserna riskerar du att gå miste om din ekonomiska arbetslöshetsersättning!

Kvalificerad eller ej. Det är oväsentligt. Du får de här fem jobben att söka, vare sig du vill eller inte. Söker du dem inte förlorar du din a-kasse-ersättning! Och vansinnet stoppar inte med det, utan samma personer som har de dagliga kontakterna med de arbetslösa fattar beslut om att dra in ersättningar. Den kombinationen borde vara direkt olaglig. Lika absurd som idiotlösningen att Svensk Bilprovning, ditt försäkringsbolag och din bilmekaniker inhystes under samma bolagstak?

Jag anser att det är oetiskt att a-kassan ska hanteras av samma verksamhet som ska coacha och stötta individen till arbete. Än mindre samma person. Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb och stötta arbetslösa tills de får ett nytt jobb. Utan att ta in coacher utifrån för dyra pengar, som gör handläggarnas jobb. Fixar de det inte så lägg ned Arbetsförmedlingen.


Arbetsförmedlingen ska enligt min åsikt bara ha hand om inskrivningar och kontroll av a-kasse-ersättning inför vidarebefordran till respektive a-kassa. Och lägga ner det där med förmedling och att leda människor vidare. Som det nu är, och att Arbetsförmedlingen utnyttjar förmyndarrollen genom att hota med indragen a-kasse-ersättning, finns det massvis av exempel på. Ändå är mörkertalet extremt stort eftersom de flesta aldrig syns i press och media, som det här.


Många går till Arbetsförmedlingen i hopp om att de ska hjälpa en att hitta ett jobb. Så småningom övergår hoppet till uppgivenhet och det enda man får ut av att söka de anvisade jobben är att man får behålla sin a-kasse-ersättning. Samtidigt anmäler allt färre arbetsgivare lediga jobb på Arbetsförmedlingen. De får säga vad de vill, deras analytiker påstår att de får in hälften, men det behöver inte jag hålla med om.

Såväl arbetsgivare som inskrivna arbetssökande är missnöjda med Arbetsförmedlingen,
men de flesta tiger om Arbetsförmelingens allvarliga brister. Jag klandrar dem inte, jag försöker bara resonera kring det absurda som vi bara rycker på axlarna åt. Äsch, det är väl inte så viktigt? Men tystnaden består av rädsla att bryta mot reglerna och att gå miste om sin a-kasse-ersättning.

Tycker du att det är riktigt att
en dålig ansökan kan t.ex. sänka a-kassan? Sådana arbetsmetoder gör bara människor hjälplöst förlamade av tvivel. Arbetsförmedlingen omyndigförklarar de inskrivna. Robert ansågs inte vara fullt tillgänglig för arbetsmarknaden och blev av med sin a-kassa - för att han idrottade 2 ggr/vecka! Det kunde man läsa i en artikel publicerad: 2008-03-29 i Aftonbladet.

En viss jobbsöknings-jargong och vissa fraser är ständigt återkommande såväl på som utanför arbetsmarknaden, trots att de ursprungligen inte är baserade på något annat än ren magkänsla och på hypoteser. Med konstiga utlåtanden och underliga kommentarer konstruerar Arbetsförmedlingens anställda (medvetet eller ej) vardagsskrönor som sedan tolkas i press och media.

CITAT: För att ha rätt till a-kassa ska man söka jobb som Arbetsförmedlingen anvisar. Många arbetslösa som säger till Arbetsförmedlingen att de sökt jobb ljuger i själva verket. Det visar stickprovskontroller som Arbetsförmedlingen gjort på sex platser i södra Sverige, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion, 16 januari 2009 SLUT CITAT

AMS är förmodligen ett av de största hindren för en arbetslös att få jobb. Goda resultat kan Arbetsförmedlingen nämligen aldrig tvinga fram. Bara förtjäna. Arbetsförmedlingens förhållningssätt är skrämmande. Undan för undan blir de inskrivna kroniskt trötta och omotiverade av den press som Arbetsförmedlingen utsätter dem för. De blir osäkra både på möjligheterna och sig själva.

Många skrönor kring jobbsökning har uppkommit på Arbetsförmedlingen vars handläggare slarvigt slänger ur sig floskler som efter att ha publicerats i media övergår till att bli en sanning.

Här följer några exempel på just sådana galna myter och felaktiga föreställningar. Den röda texten strax under är mina åsikter som baseras på tre decenniers ststistik inom outplacement,- och karriärrådgivningsbranschen.
 • det finns inga lediga jobb att söka
 • De finns, om man söker de dolda jobben som aldrig annonseras.
 • det är svårt att få jobb, se bara på löpsedlarnas nattsvarta prognoser
 • Det är enklare om man använder sig av fungerande metoder.
 • ju fler jobb man söker desto större chans att få ett arbete
 • Kvantitet har inget egenvärde. Har du nekats 128 jobb, varför få napp den 129:e?
 • finns gott om jobb bara man vill jobba
 • Överlägsen attityd. Vilja som bottnar i motivation att nå exakt dit man vill är en annan sak.
 • börja ställa frågor om problem med företrädaren på tjänsten
 • Det är mindre lämpligt att fråga om sådant vid första kontakten.
 • ett knep är att skicka med ett foto, en vanlig ansiktsbild
 • Det kan passa i vissa branscher, men inte alla.
 • svårt att ta sig in på en krympande arbetsmarknad
 • Arbetsmarknaden må krympa nu, men ersätts sannolikt av nya nischer så småningom.
 • tar man inte erbjudet jobb eller utbildning ska man heller inte ha någon a-kassa
 • En helt sjuk metodik. A-kassan bör inte hanteras av den myndighet som ska stötta dig.
 • här är jobben att satsa på - och jobben du bör undvika
 • Ta det här med en stor nypa salt. Gå dina egna vägar, då går det bäst.
 • mer möjlighet att få napp när man skickar ansökan via mail
 • Nonsens, endast om de begårt det. Ett personligt brev med ditt CV i ett kuvert är mycket snyggare och uppfattas mer ambitiöst.
 • det tär på psyket att söka jobb
 • Avslag på avslag och nej efter nej tär på självkänslan att söka jobb. Det är fel metod. Att söka jobb genom att etablera kontakter och bygga nätverk däremot - stärker en.
 • de flesta arbetsgivare vill att du ska ange referenser när du söker jobb
 • Absolut inte, arbetsgivare begär bara referenser när de vill ha en bekräftelse på att du är som du har uppgett, men många gånger frågar de inte ens.
 • lämna alltid referenser i ansökningsbrevet
 • Tvärtom - aldrig. Du ska vara rädd om dina referenser. Lämna dem endast vid förfrågan.
 • efterfrågan på arbetskraft minskar
 • Inom ett branschområde och periodvis. Men söker du jobb via nätverk berörs du inte.
 • var så aktiv som möjligt när du söker arbete
 • Aktiv genom att bygga nätverk och marknadsföra dig personligen ja! Då är du aktiv. Inte genom att söka många annonser och passivt gå och vänta på arbetsgivarens svar.
 • tänk på att söka brett
 • Varför då? Statistiskt sett är det mer framgångsrikt att söka snävt och egenfokuserat.
 • utanförskap utan chans till arbete
 • Alla har en scans till arbete. Det gäller bara att individanpassa och utgå från människors förmågor och styrkor. Tatuerar vi individer "chanslösa" - vad har de då för framtid?
 • söker jobb varje dag – men får aldrig något napp
 • Återigen annonssökning. Ägna tiden åt personlig marknadsföring och du kommer att få flera jobberbjudanden inom en överskådlig framtid.
 • jag har sökt alla jobb som tänkas kan
 • Till vad nytta? Berätta istället vem du är och vad du är bra på för en noga utvald skara och dessa möten med människor kommer att ge dig så mycket feedback att du finner ett jobb.
 • ansökningsbrev ska inledas "Jag är mycket intresserad av arbetet som..."
 • Och rekryteraren gäspar, för så gör hundratals andra. Om CV:t innehåller dina erfarenheter så låt brevet innehålla dina lärdomar av dessa. Lärdomar och insikter som är till nytta för din potentiella arbetsgivare.
 • söka ska man till varje pris
 • Nej. Din jobbsökning måste motsvara dina förutsättningar. Strunta i att söka via annons om du inte precis motsvarar annonsens krav. Du bör med fördel koncentrera dig på nätverk och kontakter eftersom fler än sjuttio procent av alla rekryteringar sker den vägen.
 • man kan inte vara kräsen när man söker jobb
 • Paradoxat nog är det exakt det man ska vara. Kräsen så tillvida att du specialicerar dig på det du vill jobba med och är noggrann vid valet av en arbetsgivare som passar dig.
 • antalet lediga platser minskar stadigt
 • Det finns ingen exakt mängd arbetsplatser och heller inga tomma luckor i arbetsmarknaden. Det var kanske så för femtio år sedan, men idag är arbetsmarknaden rörlig. Däremot minskar arbetsgivares behov av människor som utför vissa saker inom ett visst område. Andra dyker upp från de mest oväntade håll.
 • jobben finns där och där, men inte här
 • Hur kan Arbetsförmedlingen säga så? De har bara koll på ett begränsat område nämligen bland de arbetsgivare som anmäler lediga jobb. Men idag när åtta av tio jobb inte anmäls till Arbetsförmedlingen, baseras uttalanden av detta slaget på en gissning eller på det lilla sökområde de har kännedom om.
 • har sökt 80 jobb men alltid fått nej och när fler blir arbetslösa blir det ännu svårare
 • Ja. Så varför söka jobben i annonserna? Spendera all din tid på att skapa kontaktytor som kan hjälpa dig vidare på arbetsmarknaden så kommer du att finna de dolda jobben innan de överhuvudtaget annonserats, om de ens gjort det.
 • arbetssökande vid 54 år är inte lätt - arbetslös i två år och sökt 247 jobb
 • Tittapå en hel bransch där TRR och alla outplacementföretag ingår. Åttio procent av alla uppsagde de coachar till nyt arbete är 53+ och samtliga har nytt jobb inom sju månader. Det gäller bara att undvika jobbsökning via annons och att börja nätverka istället.
 • arbetslös i tio månader och sökt 80 jobb – 60 av dem innan krisen började
 • Metoden suger! Sök inte jobben i annonserna. Dolda jobb hittas via kontakter och kontakter till dem i sin tur. Oavsett konjunkturläge finner man de dolda jobben och du har fått jobberbjudanden innan annonsen ens är påtänkt.
 • fler arbetslösa = färre lediga jobb
 • I ett klassiskt industrisammhälle, men med vår arbetsmarknad råder ständig obalans. Det är fler sökande, javisst. Om samtliga bara tog fasta på sina unika särdrag och såg till att marknadsföra sig, så skulle helheten se annorlunda ut.
 • systemet bygger på att man aktivt söker arbete och tar de arbeten som anvisas
 • Systemet på Arbetsförmedlingen ja. Omyndigförklara människor på löpande band, och tilldela dem jobb som de inte vill ha. Om de inte tar jobbet - stoppa deras ekonomiska ersättning.
 • jobben räcker inte till
 • Jobb finns där det finns arbetsgivare som vill ha något gjort. Räcker till? Det finns många arbetslösa, men förmodligen också många affärsidéer som ännu inte fötts. Förändringar som ännu inte gjorts och inflyttning av utländska företag som vi ännu inte sett.
 • jag tycker inte du platsar som inskriven hos oss (på Arbetsförmedlingen)
 • Vem är du att bedöma? Arbetsförmedlingens kriterier förstör människors drivkrafter, entusiasm och motivation. Är du för dålig på att söka så är det fel. Är du för duktig, så är det fel. Näpp. Du måste passa in i deras system.
 • arbetsförmedlarna är hela tiden ute på fältet och besöker arbetsgivare
 • Önsketänkande. De flesta gör det bara vid punktinsatser och kampanjer. Ett fåtal Arbetsförmedlingskontor har entusiastisk personal som arbetar så, vilket är förträffligt. Långtifrån vanligt dock.
 • få jobb i CV-databaserna = få jobb att matchas med
 • De som ansvarar för Cv-databaserna hoppas att vi tror det och förlitar oss på dem. Än en gång - jobbsökning via kontakter och personliga möten visar vägen till dolda jobb som aldrig exponeras på den där sajterna.
 • arbetsgivare anmäler alla sina lediga platser på Arbetsförmedlingen
 • Före juli 2007 var de skyldiga att anmäla jobben enligt lag, men numera är det frivilligt och de som inte ser att de har något att vinna på att anmäla, gör det givetvis inte.
 • minskat antal anmälningar av lediga jobb på Af = minskat antal lediga jobb
 • Bullshit. Som om Arbetsförmedlingen har monopol på arbetsmarknaden.
 • de sökbara jobben finns i platsannonserna
 • "Sökbara". Varför klassificera? Etablera kontakter med människor som är dig behjälpliga och bygg ditt eget nätverk av sådana kontakter och du ska se att du får förslag på arbetsplatser. Arbetsplatser som aldrig syns i platsannonserna.
 • många arbetslösa blir oanställningsbara den dag konjunkturen vänder
 • "Oanställingsbara" eller "icke anstälningsbara" är fula sätt att stämpla individer utifrån en bedömning baserad på föreställningar utan faktagrund. Ge alla arbetslösa de rätta verktygen så är alla anställningsbara. Då finner de jobb utifrån sina villkor. De konkurrerar inte ens om samma jobb så varför utsätta dem för jämförelse med andra.
 • får man inte jobb när arbetsmarknaden är god, får man det aldrig
 • Trettio års statistik inom outplacement,- och karriärrådgivningsbranshen visar att alla, oavsett ålder, etnisk tillhörighet och bakgrund kan få jobb, oavsett marknadskonjunktur.
 • 744 söker jobb - 30 lediga jobb finns
 • Arbetsförmedlingens metoder i ett nötskal. Inte undra på att arbetsgivare struntar i att anmäla lediga platser, eller att Arbetsförmedlingen måste gömma nyinkomna jobb. Ändra strategi och ni behöver aldrig se sådan massanhopning av ansökningar.
 • ett stort nätverk ökar dina chanser väsentligt
 • Storleken har ingen betydelse. Det är kvalitén på dina kontakter och hur väl du hämtade information och förankrade din snäva inriktning vid mötena med dem som är avgörande för resultatet. Enkelt och kort inom ett begränsat nätverk ökar dina möjligheter.
 • du kan låta Internet göra hela sökjobbet
 • Jaså? Hur anonym vill du vara?Den sökmetoden kan fungera inom IT-branschen men knappast annars. Ögonkontakt, handslag, lyhördhet och närvaro väger tyngre.
 • det är så himla svårt att få ett jobb i Sverige om man inte har kontakter
 • Ordet "har" ger ett felaktigt budskap. Om man inte har kontakterna behöver man hjälp och stöttning att knyta egna, nya band med personliga kontakter. Och ja! Det underlättar at söka jobb via nätverkskontakter. 75% nätverk och 4% annons - bedöm själv.
 • jag tar vilket jobb som helst, bara jag får ett jobb
 • Är det bra? Om du är i desperat behov av en inkomst kan jag begripa det, men om du har ditt på det torra så bör du ta det lugnt och hellre välja ett jobb som du kommer att trivas med. Vilket jobb som helst, hur hållbart är det? Det är en vanlig klyscha men inget eftersträvansvärt.
 • regeringen har raserat a-kassan
 • Har de? Korrigeringarna som gjorts var nödvändiga, men i och med att ersättningen bedöms, godkänns och sägs upp av Arbetsförmedlingen vars bisyssla är att leda människor till arbetstillfällen kolliderar deras ursprungliga intressen.
 • att skaffa sig en utbildning är viktigt, gärna en bred sådan
 • Två underliga slutsatser med tanke på resultatet. Är målet att finna ett jobb är båda felaktiga. En utbildning är ofta ett smidigt sätt att slippa förnedringen som är en konsekvens av jobbsökning via annons. Tystnad eller nej och avslag från arbetsgivarna tär på en, och en utbildning kan i den stunden verka lockande. Huruvida en utbildning är viktig eller ej måste bedömas i varje enskilt fall, men den har inget egenvärde. En bred utbildning är sämre i det avseendet att det blir svårare at se vad du är bäst på. Ju er snäv och specialicerad desto lättare för nätverkskontakterna att hänvisa dig rätt när du söker de dolda jobben.
 • alla lediga jobb kräver utbildning
 • Nej, verkligen inte. Vart och ett av alla jobb har sina krav, behov och arbetsgivarönskemål. Söker man jobb via nätverk får man det jobb som passar en sådan som man är. Om du vill avancera och utvecklas så okej, men gå ingen utbildning för att öka chansen att få jobb, för så funkar det inte.
 • det är regeringens fel att arbetsmarknaden ser ut som den gör
 • Arbetsmarknaden ser annorlunda ut än tidigare, men det som påverkat är flera faktorer och rimligen ingens "fel". Aktiemarknadens avigsida, som jag ser det, är att bolagen fördelar tillgångarna och delar ut vinstaandelar till aktieägarna så att de saknar buffert när konjunkturen vänder nedåt. Förr hade bolagen med stadd kassa lite att ta av när nöden så krävde. Saknas de ekonomiska reserverna är löneutbetalningarna det konto man snabbt kan få ner kostnaderna på. Så för att gardera sig varslar de och om det fortfarande är låg orderingång och/eller dåliga försäljningsresultat så säger de upp personal.
 • den borgerliga regeringen har misslyckats med sin arbetsmarknadspolitik
 • Och den socialdemokratiska lyckades? Pyttsan. Jag ser inget misslyckande. Jag ser bara ett orubbligt AMS och Arbetsförmedlingen som oavsett regering arbetar fel. Om de hade slutat fokusera på arbetsmetoder som bevisligen bara leder till arbete för 4% och istället började arbeta med fungerande metoder och lärde sina handläggare och de inskrivna hur man ska göra för att få jobb, så skulle en förändring åstadkommas.
 • staten borde lägga mer ekonomiska resurser på arbetsmarknadsåtgärder
 • Om man istället såg till att ge alla inskrivna moderna jobbsökningsredskap och lärde dem hur man etablerar nya kontakter och coachar arbetssökande att söka jobb, då skulle man lösa alltsammans. Man måste börja på gräsrotsnivå. Genom att träna individer i personlig marknadsföring så skulle man tilltala både arbetsgivare och arbetslösa. Dels för att det är så 75% av alla rekryteringar görs. Dels för att man gör individerna så oändligt mycket mer attraktiva på arbetsmarknaden. De är medvetna om sin yrkesprofil och sina unika särdrag.
 • jag kan tänka med vad som helst bara jag får jobba med människor
 • Som om det skulle underlätta? Var jobbar man utan att ha med människor att göra? Ytterst få jobb är inte med människor, så vad har jag som arbetssökande gjort när jag säger såhär? Jo, jag har gjort det svårare för omgivningen att guida dig vidare. För hur ska de veta vart de ska hänvisa dig när du nästan kan tänka dig vadsomhelst. Om du säger så när du söker via annons, visar du inte arbetsgivaren att du är genuint intresserad av dem. Det låter som om det kvittar var du jobbar. Och om du söker jobb via nätverk, försök föreställa dig hur den person du sagt detta till säger det till nästa kontaktperson... Du riskerar att falla mellan stolarna för att du är så oprecis. Så frasen minskar, snarare än ökar chanserna att få jobb.
 • uppemot 200 sökande på varje utannonserad tjänst visar att det finns kompetens
 • Det visar dålig kompetens när det gäller att söka jobb. Och det visar att det fortfarande är många som tror att det är via annons man får jobb. Ca.19o personer i det här fallet, kommer att få avslag eller ingen respons alls, ett tiotal kallas till intervju och en person får jobbet. Varför söka på det sätt som bara funkar vid 4% av alla rekryteringar? Är det för att Arbetsförmedlingen hotar att dra in a-kasse-ersättningen? Eller är det för att du inte vet hur man söker jobb enligt någon fungerande metod? Sök jobb via nätverk och du är ute och marknadsför dig själv alldeles ensam. Innan annonsen ens planerats.
 • all erfarenhet visar att möjligheten att få ett jobb ökar med utbildning
 • All erfarenhet innanför AMS och Arbetsförmedlingens skyddsmurar ja. Utanför murarna och i samhället i stort finns det ingen sådan koppling. Jag har letat upp flera doktoravhandlingar som styrker min åsikt på den punkten.
 • ingen jobbannons i dagstidningen = inget arbeta att söka
 • Nej. Söker du de annonserade jobben så är det riktigt. Åtta av tio jobb varken annonseras eller anmäls till Arbetsförmedlingen som alltså inte ens vet om var de dolda jobben finns. Den här osanningen har fått stärkt fäste på grund av medierna som med med olika sätt att formulera sig kontinuerligt skriver om det här. Det förvärrar bara allmänhetens oro.
 • ju fler som konkurrerar om jobben desto svårare blir det att hitta ett
 • Såklart! Söker du jobben bland annonserna såkan det vara flera hundra sökande till var tjänst. Varför göra det så svårt? De är så oerhört mycket enklare och mer behagligt att söka jobb genom att prata om det man tycker om att pyssla med via nån som känner nån som... o.s.v.
 • att vidga sina vyer och söka jobb i andra städer ökar chansen att få ett jobb
 • Via egenhändigt införskaffade kontakter, fortfarande inom ett snävt och begränsat sökområde, anpassat efter en själv och med fokus på det som intresserar en. Då bidrar vidgade vyer och sökning i andra städer till en fortsättning av det man gjorde innan. I övrigt kan jag instämma med påståendet.
 • yrkesutbildningen garanterar arbete
 • Många tror att yrkesutbildningen är en VIP-biljett in på arbetsmarknaden. Och att yrkesutbildningen är så hyllad på Arbetsförmedlingen är enkom av den anledningen att individerna försvinner ur statistiken för en tid och inte redovisas i den växande gruppen arbetslösa.
 • yrkesutbildning behövs för att ha en chans i konkurrensen på arbetsmarknaden
 • Säger Arbetsförmedlingen. Jobbsökning á lá 2009, via kontakter och nätverk innebär minimerad konkurrens. Var och en innehar verktygen och tar sig själva ut på arbetsmarknaden genom de personligen utformade kontaktvägarna. Eftersom du inte ska matchas mot en annons utan att ställas i jämförelse med andra.
 • utbildningsplats är bättre än att gå arbetslös
 • Och tittar man ute på arbetsmarknaden så finns det förvånansvärt många tjänstemän på höga bolagspositioner som började där direkt efter gymnasiet. De hade endast de baskunskaper som erfordrades och avancerade och utbildades sedan inom organisationens väggar.
För att ha rätt till a-kassa ska man söka jobb som Arbetsförmedlingen anvisar. Meddelade Stockholms TT 16 januari 2009. CITAT: Kontrollen av att de som får a-kassa verkligen söker jobb bör skärpas, tycker Leif Tallskog, chef för arbetslöshetsförsäkringen på Arbetsförmedlingen. SLUT CITAT

Och en effekt av det här vansinniga arbetssättet där man uppmuntrar jobbsökning genom annonser är att arbetsgivarna blir fullkomligen dränkta i ansökningar.
CITAT: Att många söker ett ledigt jobb är inte automatiskt bra. Får man tio ansökningr från rätt sorts personer är det mycket bättre än att få 1 000 ansökningar och de flesta är helt fel. Det gäller ju att hitta rätt person för ett jobb, säger Fredrik Stranne, vd på Coreworkers. SLUT CITAT Metro, 2006-11-30

För att skapa ett avtal mellan handläggare och de inskrivna gör man en handlingsplan. Allt enligt en mall med en av Arbetsförmedlinen framtagen struktur.
CITAT
Och så upprättar vi en handlingsplan. Fast i den står det i praktiken bara en sak: sök jobb, säger en arbetsförmedlare.
Ett annat exempel är målet att 40 procent av de arbetssökande ska ha jobb inom 90 dagar. Helst hade regeringen kanske velat lägga ner eller privatisera oss. Deras problem är att vi är för effektiva. Vi har bättre resultat än de privata alternativen. SLUT CITAT. I en artikel publicerad på ETC.se 2008-12-19

Arbetsförmedlingens handläggare lägger in sökord och du måste söka de jobb som matchar. Såhär galet kan det bli i realiteten och det här har pågått i flera år. Arbetslösa pressas söka fel jobb vilket får till följd att många söker tjänster som de inte ens är intresserade av.

Arbetsförmedlingens ansvariga vill påstå att detta är ett framgångsrikt sätt att söka jobb.
En doktorsavhandling från Umeås Universitet, 2006, visar att det inte stämmer.
CITAT:
I dag är det ju ofta så att man trycker på att de arbetslösa ska söka jobb mer aktivt, för då ökar man sin jobbchans, men det går stick i stäv med det jag har funnit, säger Margareta Bolinder, forskare vid Umeå universitet. SLUT CITAT

Enda förlaringen till att Arbetsförmedlingen envisas med att fortsätt beordra människor söka jobben i annonserna, trots att det inte fungerar, är att den sökmetoden är mätbar. Genom redovisade uppgifter, att papper utväxlas och de faktiska uppgifterna kan presenteras svart på vitt, är tillvägagångssättet toppen för Arbetsörmedlingen. Det gör det lättare för dem att kontrollera hur ambitiösa de inskrivna är och ställa de olika kontorens resultat i jämförelse med varann..

CITAT: Från och med den 2 juli 2007 är arbetsgivaren inte längre skyldig att anmäla ledigt
arbete till arbetsförmedlingen.
Då upphör den tidigare lagen att gälla, dvs. den som
innebar att en arbetsgivare – med vissa undantag – skulle anmäla ledigt arbete till
arbetsförmedlingen. SLUT CITAT Det har fått som följd att de inte anmäler mer än en bråkdel av alla rekryteringar. Men vi vill gärna tycka att arbetsgivarna gör fel. Det gör de inte. De gör bara det som är mest gynnsamt, samt minst tidsödande och ekonomiskt krävande för dem.

Jag ska inte sticka under stol med att det är riktigt tufft på sina håll. Orter som drabbats hårt av nedläggningar och som samtidigt är påverkade av frånflyttning för att de ligger geografiskt avsides...där är det inte lätt att söka jobb. Varken med traditionella metoder eller med mer nutidsanpassade. Jag tror inte på Arbetsförmedlingens arbetsmetoder som innebär att man beordrar flytt från en dag till en annan, och där man annars förlorar man sin ekonomiska ersättning. Och med reservation för att man inte vidgar sina vyer för vidgandets skull.


Jobbsökning via nätverkskontakter ger dig enorma fördelar. Arbetsgivaren möter dig för att diskutera vad du har att komma med och arbetsgivaren beskriver vilka saker an/hon behöver få uträttade. Du bedöms enligt de unika särdrag du har i din profil, och har inte behov av konkurrensfördelar eftersom ingen annan har kommit i åtanke ens. Ibland kan man t.o.m. erbjudas en tjänst eller uppgift som aldrig tidigare gjorts på företaget. Man skapar en plats för att man inte vill gå miste om dig. Du kanske tillför något nytt som de tidigare bara funderat på, men du var den som behövdes för att de skulle göra slag i saken.

E Eklund

Bloggportalen

Om du vill kan du Pushadetta inlägg

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida