__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Arbetsförmedlingens cynism

tisdag, februari 17, 2009

Arbetsförmedlingens cynism

Orubbliga strukturer

Arbetsförmedlingens handläggare fungerar inte som coacher och samtalspartners hur gärna vi än skulle vilja det. De är inga jämbördiga rådgivare, varken för inskrivna eller arbetsgivare, utan snarare som en slags poliskår. Ordning och reda enligt Arbetsförmedlingens normer innebär att man måste göra på deras sätt, hur lite det än överrensstämmer med dina önskemål.

Ett av de främsta skälen till att deras arbetssätt blivit så missanpassat i förhållande till samället är att de försvarar sina processer in absurdum, trots att de inte får det att gå ihop med 2000-talets arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen lyssnar inte till de inskrivnas och arbetsgivarnas behov i första hand, utan bara till verksamhetens egna. Allt de gör stärker deras förhållningssätt och handläggarna uppmanas kontrollera att de inskrivna följer regelverket. Därav kopplingen till en poliskår.

Det här med att envist försöka trycka in människor i färdiga mallar för att de ska passa i Arbetsförmedlingens system, borde inte vara tillåtet.
Deras sätt att förhålla sig till människor är inhumant, men när du är i beroendeställning till dem så tiger du och samtycker. Du vill ju inte gå miste om din arbetslöshetsersättning. Jag undrar hur många som är missnöjda i det tysta, men som inte vet att det är Arbetsförmedlingen som både lär ut kunskaper om, och själva arbetar enligt stenåldersmetoder som inte fungerar.

Arbetsförmedlingen kräver att handläggarna ska följa verksamhetspolicyn och sköta sitt jobb såklart, men när det gäller att hjälpa inskrivna med moderna jobbsökningsmetoder får inte handläggarna vara med. De måste, med undantag från vissa enskilda Arbetsförmedlingar i landet, arbeta med icke fungerande metoder som matchning och jobbsökning via annons. De fungerande arbetssätten däremot, de begagnas endast vid enstaka tillfällen och sköts då av inhyrda gurus och förstå-sig-på-are.

Kontakten med handläggarna blir svårmodigt eftersom de lägger så stort fokus på de inskrivnas ofullkomligheter och misstag. Riktig motivation växer ur en bra idé och utmaningen att ge den liv. Handläggarnas förmaningar att söka jobb man varken är intresserad av eller kvalificerad för fördunklar ditt kritiska tänkande och sunda förnuft. Tillslut låter det vettigt att skicka in sina ansökningshandlingar trots att man inte vill ha jobbet. Arbetsförmedlingens handläggare kan inte klandras, det är verksamheten bakom som bär ansvaret för bristerna.

Till deras försvar måste tillstå att handläggarna utsätts för stor arbetsbelastning . Trots att deras arbetssätt är alldeles på tok och inte fungerar, förväntas ägna sig åt detaljstyrning och hamnar i dagliga värderingskonflikter. Att det är stor omsättning på handläggare är inte alls konstigt.
Arbetsförmedlingens ledning förlitar sig uppenbarligen på sina gamla inarbetade universalmetoder. Metoder som fått vara kvar för enkelhets skull, trots att de inte är till någon nytta, varken för arbetsgivare eller de inskrivna.

Vi kan konstatera att Arbetsförmedlingens strukturer är orubbliga. Just nu, när arbetslösheten bara växer skulle det vara bättre om de hade kunnat de metoder som praktiserats i trettio år. Väl fungerande metoder som skapar förutsättningar för sjuttiofem procent av de inskrivna att få jobb, men som bara har existerat innanför Arbetsförmedlingens väggar då externa bolag kommit in och stöttat de inskrivna mot betalning.

Vad hindrar Arbetsförmedlingen att lära landets alla handläggare det TRR och samtliga outplacement,- och karrärrådgivningsbolag arbetar med? Det minsta vi kan begära är att Arbetsförmedlingens handläggare fick vara mer flexibla och anpassa sig efter kundernas krav och behov.

E Eklund

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Klockan lördag, 21 februari, 2009 , Anonymous Anonym sa...

Mogens Andersson, tidigare ombudsman för Handelsanställdas förbund, numera pensionär, skriver om A-kassan och fackföreningsrörelsens roll.

Facket bör ta över A-kassan

http://arvidfalk.se/2009/01/facket-bor-ta-over-a-kassan/

Han kommer med lösningen på det du har illustrerat.

 
Klockan lördag, 21 februari, 2009 , Anonymous Anonym sa...

När regeringen tillträdde 2006 stod 700.000 personer utanför arbetslöshetskassorna. Sedan dess har ytterligare 500.000 personer gått ur a-kassorna.
Nu föreslår regeringen i budgetpropositionen att avgiften till a-kassan sänks med cirka 50 kronor i månaden för medlemmar som arbetar. (Ur Svenska Dagbladet)

 
Klockan fredag, 24 juli, 2009 , Anonymous Anonym sa...

Bäst var det om dom arbetslösa vore som röda kulor som var identiska när dom skulle passera "produktionstratten"...eller?

I teorin JA! I praktiken NEJ!

Vad göra? Kassera defekterna? Sälja A och B sortering? Konkurs? Investering i bättre maskiner? Utbildning av maskinförare? Ställa om maskinerna till produktion av färglösa kuber som gick felfritt? Kicka tjänstemän och konstruktörer? Söka en bättre produktionschef?

Göra som i djurvärlden, spela död vid fara? Skylla på Bengtsson som jobbar på lagret? Säga att: Sorry vi har en dålig dag just nu? Lägga skulden på företagets astrolog för att denne tog fel på Apans och Råttans år? Byta till en annan religion? Ha en jävla stor firmafest? Ge alla på företaget purex för att bättra på fokuseringen? Tryck 1 vid tonen, Tryck 4 när du hör musiken, Tryck 7 när det är tyst...TACK! Var god fortsätt!

Det behövs fortfarande allvar, humor, cynism, kreativitet, stöd, teamwork, envishet och mycket mera. Ensam är INTE stark...

Tack å hej leverpastej!

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida