__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: De arbetslösas brott&straff ska registreras bättre

torsdag, oktober 20, 2005

De arbetslösas brott&straff ska registreras bättre

Läste DN:s debattinlägg "Straffa arbetslösa som inte söker jobb".
Klicka på länken nedan om du vill läsa artikeln i sin helhet
***
Vilken effekt får ökade kontrollinsatser under rådande strukturella omständigheter inom AMS? Menar man att dessa ska baseras på AMS befintliga arbetssätt och metodik kommer konsekvenserna att bli förödande som jag ser det. Mina bästa herrar Reinfeldt och Borg :Tänk på att endast 3% av alla jobb tillsätts via matchning/annons vilket är det enda arbetssätt Af har visat sig behärska. Vet ni vad det är ni föreslår förutsatt bibehållen AMS-strategi i övrigt?

I artikeln läser vi: ”Formellt ställer arbetsförmedlingarna och a-kassorna hårda krav på de som är arbetslösa, men i praktiken brister tillämpningen.” Tillämpningen brister främst p.g.a. den okunskap som råder om hur man lyckosamt söker jobb. Även om alla arbetslösa så redovisar sina ansträngningar varannan dag och redogör för hur de pliktskyldigt sökt jobb per annons eller visar kopior på hur många ansökningshandlingar och intresseanmälningar de lydigt skickat iväg kommer det aldrig att innebära ett bättre utfall. Det i sig genererar varken fler jobb eller höjer motivationen. Hur motiverar vi ansträngningarna då? Om avsikten ändå vore att garantera fler jobb, då hade det åtminstone varit befogat, men på detta viset lägger vi bara ytterligare resurser på onödiga rutiner vilket innebär ytterligare dränerad AMS-ekonomi. Idén om att lägga mer ännu mer pengar på administrationskostnader tjänar inget syfte såvida man inte samtidigt ändrar arbetssätt.

I DN:s inlägg står att läsa: ”I många andra länder krävs att den enskilde var eller varannan vecka redovisar sökaktiviteter. I till exempel Storbritannien, Australien eller USA ska sökaktiviteter redovisas var 14:e dag och om denna redovisning inte sker så sänks ersättningen automatiskt. I Sverige är de formella kraven på att söka arbeten även när man deltar i åtgärder omfattande, men uppföljningen och kontrollen av att jobbsökande verkligen sker är svag.” Uppföljningen och kontrollen i Sverige kan klart förbättras, det är förmodligen de flesta eniga om, men kontroll och uppföljning av vad? Jag förstår avsikten och man kanske tror att detta kan vara den nål i ändan som många arbetslösa behöver för att ta tag i sina åtaganden, vad vet jag? I så fall förutsätter man förmodligen att de arbetssökande inte gör vad de kan i dagsläget. Tyvärr gör de arbetslösa vad de kan efter sin bästa förmåga, men det beror på att AMS inte har hängt med i utvecklingen. Jag hävdar att vi måste lära nytt först. Lära människor hur man med större sannolikhet får jobb. Förklara egenvärdet i förbättrad kontroll och uppföljning om insatserna saknar kriterier för lyckat utfall för mig som inte förstår nyttan med sådana insatser. Uppdatera AMS så att det motsvarar kraven på dagens arbetsmarknad. Samtliga länder har helt andra upplägg på sina arbetsförmedlingar och deras sökrutiner är upplagda efter ett mycket mer framgångsrikt koncept vilket underlättar för att mäta aktiviteter på ett helt annat sätt än hos oss. Jag tror på tätare uppföljning och individuella möten inom ett nytt slags AMS, men inte baserat på befintlig metodik utan på ett mer motiverande, inspirerande och lyckosamt sätt att söka jobb.

Jag läste vidare i artikeln i DN och det här är synnerligen intressant:
”I dag har den enskilde möjligheter att begränsa sitt arbetssökande till de yrkesområden vederbörande har utbildning för eller erfarenhet från, och till ett geografiskt begränsat område under de 100 första dagarna. Regeringen beslöt att ett utvidgat sökområde skulle gälla efter 100 dagar från och med 2001. I dag vet vi att i praktiken innehåller de individuella handlingsplanerna sällan ett utvidgat sökområde och att det praktiskt taget inte görs någon uppföljning av om ett utvidgat sökande sker.I den handlingsplan som läggs fast av arbetsförmedlaren och den arbetssökande bör alltid ett utvidgat sökområde fastställas.”

Upplägget är från början helt uråldrigt. Mallarna och de gamla metoderna AMS använder sig av är förlegade och ickefungerande. Sökmetoderna man hänvisar till fungerade för tjugo år sedan men är inte fungerande på dagens arbetsmarknad. När ska man inse det? Styrningen att söka jobb enligt de mallar man använder sig av är från början dömda att misslyckas. Det är inte så man bäst söker jobb längre! Varför föreslår man att man ska förbättra något redan dåligt till något ännu sämre? Att öka sitt sökområde minskar möjligheterna att lyckas. Särskilt vansinnigt blir det med en sökstrategi baserad på ett matchningsförfarande. Vi som vet hur man ska göra för att få jobb har också lärt oss att ett snävt sökområde inom ett smalt kompetensområde underlättar. Den som är öppen för olika alternativ med stor bredd har sämre möjlighet att lyckas nå framgång med bedriften att få jobb. Men hur i hela friden ska herrarna Reinfeldt och Borg kunna veta det?

”En skärpt kontroll av arbetsviljan och en försiktig åtstramning av ersättningsnivåerna återupprättar arbetslinjen och därmed kan både trygghet och välfärd säkras. ” Så avslutas artikeln. Spontant studsar frasen ”Skärpt kontroll av teveavgiften…” upp i huvudet. Vi är vana vid statliga förmyndartermer som ”skärpt kontroll” i Sverige numera. Plikttroget gör vi det vi anmodas att göra, för sådana är vi svenskar. Så vi anpassar oss och gör som man säger men det betyder väl inte att något behöver bli bättre för det?
Befintlig arbetsvilja och drivkraft att söka jobb kan dödas av förstärkt kontroll om den förstärkta kontrollen inte innebär förhoppningar om bättre möjligheter eller på annat sätt motiverar. Ändra upplägget på AMS först och allra främst och förbättra uppföljningen av de individuella insatserna i steg två.

E Eklund

4 kommentarer:

Klockan torsdag, 20 oktober, 2005 , Anonymous Ragnar sa...

Anders Borg har ju sagt att "det är farligt om arbetsförmedlingen får en förlorarstämpel" så han gör väl det han kan för att tvätta bort den.

 
Klockan torsdag, 20 oktober, 2005 , Anonymous Anonym sa...

Som karriärrådgivare och arbetsvägledningskonsult vet man att det inte är fördelaktigt att söka utanför sina preferenser utan tvärtom. Ett väl formulerat och väl definierat smalt sökområde ger dig ökad möjlighet att nå jobb.
(Louise)

 
Klockan torsdag, 20 oktober, 2005 , Anonymous Anders sa...

DEt vi har att brottas med niu är det som många anser vara det mest besvärliga. Att inte kunna påverka sin situation!
Även om AMS ekonomichef Anders Borg har förändringsplaner ger det inget ökat inflytande och att ha inflytande utgör hela demokratins grund. Det är betydelsefullt för var och en att betyda något och att kunna påverka sin egen situation. //AN

 
Klockan måndag, 24 oktober, 2005 , Blogger E Eklund info@teame2.se sa...

Hur vill du påverka din situation?

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida