__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Outplacement = tjänsten företagen köper

fredag, oktober 28, 2005

Outplacement = tjänsten företagen köper

Karriärrådgivning, coachning, vägledning och stöttning till nytt jobb innebär tjänsten i praktiken. Så benämns vanligtvis även den individanpassade process som enskilda personer samarbetar med konsulten i.

Och outplacement? Ja så kallas vanligtvis den tjänst som företaget köper. Det är i ett sådant uppdrag konsulten möter individen och det är i det samarbetet han eller hon når någonting nytt och för honom eller henne bättre än det förra arbetet. Men det är viktigt att nämna i sammanhanget att många karriärtjänster sker inom organisationers väggar och utan att det för den sakens skull handlar om uppsägningar.
Varför betalar då arbetsgivaren för detta?
Det kanske inte är helt politiskt korrekt att säga såhär: de gör det eftersom de har bättre vett än beslutsfattarna i toppen på hierarkierna inom AMS. Företagarna har förstått hur man behöver bistå människor för att de ska uppleva att de får stöttning i en svår och utsatt situation som det är att söka jobb. Kanske är det att ta i men det bryr jag mig inte om. Fast det är väl mer korrekt att säga: Arbetsgivaren bekostar uppdraget eftersom en förändring av något slag föranledde nya förutsättningar för tjänstemannen eller medarbetaren?
Av olika skäl har han eller hon behövt lämna sin anställning.
Många, många tusentals människor har erbjudits motsvarande konsulttjänster under benämningen outplacement och många, många tusentals människor har också fått jobb inom en rimlig framtid efter förlusten efter det förra jobbet. Deras arbetssätt kan skilja sig åt en aning men främst är det personella skillnader snarare än metodik. Jag anser mig ha hyfsat god inblick i de ickefundamentala skillnaderna eftersom jag hunnit arbeta inom och/eller samverka med flera olika outplacementföretag under alla de år jag har varit verksam i branschen. Likheterna mellan oss och därtill skillnaderna mellan oss och arbetsförmedlingen är att vi till skillnad mot dem huvudsakligen och främst arbetar med metodik som leder till nytt jobb. Vi arbetar med tekniker i hur man skapar nätverk och etablerar kontakter (97% av alla anställningar sker så), medan arbetsförmedlingen främst lär ut hur man skriver CV och söker lediga jobb (3% av alla anställningar sker så). Matchning av jobb är ingen huvudsysselsättning hos oss. Möjligen bland de fåtal "kvacksalvare" inom outplacementbranschen som beklagligt nog inte bistår individer på ett sätt som leder till arbete. Därför kan det vara lämpligt och absolut att rekommendera att man som arbetsgivare gör jämförelser och ber om referenspersoner samt att individer erbjuds en "shop around" där de själva kan bedöma vem de upplever skulle vara rätt att samverka med.
Självklart är det mest vanligt förekommande att outplacementföretag anlitas vid nedskärningar och minskningar på den svenska marknaden men det är även brukligt vid fusioner och förvärv. Två företag som slås samman står plötsligt med dubbla personalstyrkor på särskilda poster t.ex. specifika chefstjänster. Det kan också hända att företag investerar i konsultativa uppdrag och karriärrådgivningstjänster då man står inför marknadsförändringar med nytt affärsfokus. Det finns tillfällen då man helt enkelt vill möjliggöra för individer att göra ett eget val om man vill stanna eller lämna i samband med eller inför den nya företagsutvecklingen. Exempel på sådana uppdrag kan vara energibolag som bolagiseras och som därefter utvecklade en mer "business-minded" personalstyrka, vilket kanske inte alla medarbetare var vana vid. Företag som köper tjänsterna beaktar värdet av att investera i människor fortsatt goda syn på sin forna arbetsgivare och man väljer att erbjuda medarbetarna en fortsatt lyckosam yrkesutveckling.

Jag gladde mig oerhört åt att äntligen få läsa i tidningen om outplacementtjänster. Det sägs alldeles för lite, och vi som arbetar med det är alltsom oftast ganska så blygsamma på så vis att vi inte marknadsför oss mer än möjligen inom beslutsfattande kretsar. Därtill har det varit lite hysch-hysch kring uppdragen. Åtminstone var det så förr. Man talade kanske inte öppet om att man gick hos en karriärkonsult och fick rådgivning? Det kanske var svårt att dela med sig av lärdomarna avseende personlig marknadsföring och hur man skulle få jobb? Men lägg därtill att de allra flesta konsulterna inom karriärrådgivning också är oerhört måna om att stärka individen själv, och att det faktiskt är individen själv som kan ta åt sig den äran att ha lyckats finna en ny lösning. Förr var det uppdrag som mer eller mindre skedde i det fördolda och det var för femton år sedan vanligast att tjänsterna erbjöds bland högre tjänstemän. Numera är det annorlunda och tjänsterna når ut till alla medarbetare i en organisation. Vi kan läsa det som skrivs i tidningarna vid storskaliga förändringsprojekt eller bolagsnedläggningar som drabbar hundratals medarbetare och vi tar del av de uppsägningsdrabbades öden. Tyvärr är det inte lika ofta får vi höra hur bra det kunde bli. Så småningom.

I GP:s ledare (se bifogad länk nedan) fann jag förvånansvärt lite om det jag och mina branschkollegor arbetar med, rubriken till trots. Därför rekommenderar jag dig som läsare att klicka på länkarna till mina branschkollegor under "Cyberguiden" om du vill veta mer om oss och lite om hur vi arbetar.

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=630&a=237779

Ja, GP menar tydligen att vi konkurrerar med arbetsförmedlingen. Det vore kanske naturligt att hålla medförfattaren av artikeln i GP, men nej, ändå inte. För er kännedom hinner endast ett fåtal ens skriva in sig på arbetsförmedlingen innan de fått ett nytt jobb. Det säger jag inte för att vi ska slå oss för bröstet. Faktum är att flertalet uppbär avgångsvederlag under den period som löper fram till nytt arbete. Dessa individer är alltså människor som aldrig registrerats som arbetssökande på arbetsförmedlingen. I övrigt är det stora skillnader i insatserna. Vi och då talar jag för oss som arbetar seriöst med tjänsterna outplacement och karriärrådgivning, vi vet hur man lyckas och hur man får jobb. Vi törs också garantera samverkan till dess att individen har nått en ny lösning. Oavsett hög,- eller lågkonjunktur. Förlåt sarkasmen i min ton där, men det ligger ett bittert allvar bakom, och det är ju också skälet till och det ursprungliga syftet med min blogg. Lär alla i vårt land hur man får jobb!
Vi outplacementkonsulter och karriärrådgivare bidrar till att människor på egen hand når jobb på den dolda arbetsmarknaden. Vi som är seriösa och kan vår sak, vi kan också säga att individer som valt att samverka med oss garanteras att nå ett för honom eller henne bättre arbete.
Ursäkta mig nu, men hur många arbetsförmedlingar kan det?

E Eklund

3 kommentarer:

Klockan söndag, 30 oktober, 2005 , Anonymous Fredrik Johansson sa...

Hur kan ni garantera det?
Vad kommer det sig att man aldrig har hört om det där outplacement förut? För mig var det helt okänt till nu.

 
Klockan måndag, 03 april, 2006 , Blogger Hasse sa...

MKB erbjuder Garanti Outplacement, sedan 1992 dvs ett fast pris till dess jobb erhållits. Professionell hjälp till ny sysselsättning!

Historiskt, för fler än 500 deltagare, har 60 % fått nytt jobb inom 12 veckor och över 90 % inom 6 månader.
De som startat eget har, med vår hjälp, fått sin första order redan innan 4 veckors kursen är slut.
ta en titt på www.mkb.se

 
Klockan torsdag, 18 november, 2010 , Anonymous Anonym sa...

Det finns ett företag i Uppsala som arbetar aktivt med outplacement.

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida