__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: Jobbsökningens hinder, problem o motstånd

söndag, januari 11, 2009

Jobbsökningens hinder, problem o motstånd

Ju fler kontakter - desto mer kunskap

Som arbetsgivare måsta man vara vaksam för man har man hela tiden nya marknader att erövra och nya vinster att göra. Arbetsgivare och andra beslutsfattare har fullt upp och vill spendera så mycket tid som möjligt åt "kärnfrågorna" i bolaget. Rekryteringsprocesser ses ofta som ett nödvändigt ont.

Att som arbetssökande hitta vägar till dessa arbetsgivare och ta kontakt med dem utan att störa alltför mycket, kan vara väldigt tufft. Försöken att nå dem kan innebära massivt motstånd. Är man inte beredd på de här problemen kan man bli fullständigt utmattad av hindren. Den bistra sanningen är att detta är en kamp man måste acceptera för att komma dit man vill inom en rimlig framtid.

Tillsammans kan de här båda parterna göra skillnad, och att ha det i bakhuvudet kan få en att ge sig sjutton på att klara det. Om man är relativt tålig, tar mothuggen med sans och förhåller sig till motpartens torra ursäkter kan motståndet trigga en att fortsätta. Man lär sig parera stressade chefer och man hittar smidiga sätt att ta sig an deras strama sekreterare. Ganska snart har man fått upp vanan att bemöta kyliga avböjanden efter ett tag inser man att fientlighet kan vändas uppochner med vänlighet.

De första stegen ut på arbetsmarknaden kan vara svåra att ta. Man känner sig osäker eftersom man saknar självkänsla att söka jobb. Nu talar jag inte om att söka jobb på det traditionella sättet där man skriver ett brev och hoppas på att bli kallad på intervju. Det tycker jag är en slapp sökmetod som sällan leder någonvart. Passiv jobbsökning och ett ständigt tiggande efter uppmärksamhet. Du har ingen som helst koll på vad som försigår på företagen och arbetsgivarna är anonyma förhörsledare. Varför koncentrera sig på det när det bara ger jobb åt två procent av alla sökande?

Det jag råder dig att ägna dig åt är jobbsökning á lá 2000-tal. Din jobbsökning består av att etablera nya kontakter och bygga egna nätverk. Att själv sitta med långa ringlistor och ta kontakt med beslutsfattare och människor är givetvis svårare än att gå hemma och vänta på att telefonen ska ringa, men det är fasen så mycket mer effektivt. Du söker på eget initiativ upp personer som du lär känna och som trivs i din närvaro. Dina dagar består av telefonsamtal där du bokar möten med folk som arbetar med sånt du själv vill arbeta med i framtiden. Inblicken i vad som sker på företagen är optimal för du har blivit delaktig i rekryteringsprocessen. Den här arbetsmetoden leder till jobb åt sjuttio procent av alla sökande. Din insats liknar en"jourtjänst"där du är aktiv och människor kommer så småningom till dig med jobberbjudanden.

Ska man söka jobb genom att bygga nätverk finns det massor av erfarenheter att hämta från människor som har lyckats få jobb den vägen. Det finns massor att fakta och information att hämta, och du kan efterapa andra i mångt och mycket. Trots att du kan få många hänvisningar och goda råd, så är ändå du som sätter prägel på din jobbsökning. Utan maffiga recept på hur man tar kontakt med beslutsfattare kan gå på sin magkänsla och pröva sig fram.

Det bästa sättet att smälta samman alla sina bra erferenheter och tillvägagångssätt är att fortsätta experimentera själv. Börja med vänner och bekanta, men när du blivit bekant med dina nya nätverkskontakter och känner dig något sånär bekväm, så kan du även be att få feed back från dem. Javisst. Då du har träffat dem några gånger och du vet att det inte äventyrar er relation, kan du be dem berätta hur de uppfattade dig vid första mötet. Säg att du behöver veta, eftersom du ska träffa fler personer och du inte vet hur du uppfattas a andra.

Tycker du att det är knivigt att ta kontakt med högre chefer och företagsledare? Avdramatisera samtalet. Du kan skapa förutsättningar för en avspänd dialog genom att invagga den du ringer i trygghet. Om du är nervös innan du ringer och det känns som om du besvärar. Att du ringer och kräver att de ska träffa dig. Lägg de tankarna åt sidan.

Innan du ringer, ta och vänd dina tankar in mot dig själv en stund. Tänk tanken att du är till mer nytta för dem än till besvär eftersom du kan vara en framtida lösning på deras problem. Låter det knepigt? Alla som arbetar hos dem eller på liknande bolag, löser som anställda något. Det är något som måste tas om hand som dessa ombesörjer. Arbetsgivaren har ett eller annat som behöver utföras, göras eller åtgärdas eller hur? Och nu är det ju så att du är den som kan göra just det allra bäst! Inte sant?

Bland de viktigaste egenskaperna är att vara ärlig och öppen. Arbetsgivare ser helst en sökande som både är intresserad, nyfiken och engagerad. En person som är förstående för arbetsgivarens behov och som gärna inhämtar fakta om arbetsuppgifterna eller marknadstrenderna. Någon som vågar ställa frågor, men som undviker att ställa frågor om självklara saker. Du kan uppfattas oengagerad om du inte har läst på före mötet, och därför förhör dig om sådant som vem som helst skulle ha kunnat ta reda på innan.

Det som finns tillgängligt på företagets hemsida eller kan läsas i varenda reklamkampanj de medverkat i bör du undvika att fråga igen, däremot kan du med fördel spinna vidae på den informationen. Du kanske drog vissa slutsatser som du nu vill diskutera? Men att upprepa eller be dem berätta samma saker som finns dokumenterat i deras presentationsmaterial är inte så lämpligt. Fundera över vad du själv skulle tycka var onödigt att ta din dyrbara arbetstid i anspråk till, om du arbetade där. Även om man har väldigt olika perspektiv på yrkesämnet man träffats för att diskutera kan man förundras över att ha värderingar och synen på saker och ting gemensamt.

Mest framgångsrika är de som lyckas skapa en god och nära relation med arbetsgivaren, med respekt för dennes integritet. Tänk på att nya argument, tips och fakta som du kan ha nytta av i ditt nätverksbyggande är något du får genom att ställa bra frågor och att vara en god lyssnare. Nära kontakt med några personer på strategiska positioner i ditt nätverkär en god grund att stå på. Även om man inte blir tajt med alla man möter, så kan man fokusera på några utvalda. Dessa blir dina nyckelpersoner som du bör vara mån om, för de i sin tur är ju budbärare av din presentation. Beroende på hur professionellt du har förmedlat dina framtidsplaner till dem, kommer de att kunna föra informationen vidare till andra.

Jag skriver ofta om hur viktigt det är att vara unik och säregen som jobbsökande. Samhällsmedborgare och människor i organisationer, företag, myndigheter och kommuner ska komma ihåg vem du är efter att ha mött dig. Kanske har din kontakt med dem gjort dem nyfikna på vad det skulle innebära att anställa dig. Om du har gett dem anledning att vilja träffa dig ytterligare en gång, så har du lyckats med din personliga marknadsföring. När du väl har poppat upp som arbetssökande i ett nätverk och du märker att det som är speciellt med dig har gått hem står du fast vid det. Du visar dem hur och i vilka yrkessammanhang du kan göra skillnad och upprepar det. Upprepa om och om igen vem du är, vilka unika personliga egenskaper du har, vad du har gjort och vad du vill göra.

För att få utrymme att anpassa sin personlighet till processen kan det vara fördelaktigt att börja med dem som är längst bort från drömjobbet. På så vis tar du kontakt med de (för dig och din jobbsökning) mest betydelsefulla personerna allra sist. Dem tar du kontakt med först när du är rutinerad och van att tala med människor i ditt nätverk. Bränn inga skepp i förtid!

Ju fler insatser du och ju fler kontakter du tar - desto mer lärdomar hämtar du. Tillsist har du fått rutin på att träffa nya branschkontakter och du upptäcker att du kan jättemycket om det du är så intresserad av att du vill arbeta med det. Medan du byggde ditt nätverk har du hunnit träffa erhört många med kännedom om branschen. Du har suttit i timlånga samtal med ofattbart många personer. Och du har stämt möte med nya kontakter som tipsat ytterligare några som behärskar det här området.

Efter några månaders arbete besitter även du sådana kunskaper och har därtill hört och lärt dig skilja på för,- och nackdelar med att arbeta si eller så. Alla företagspresentationer du lyssnat på har gjort dig insatt i deras syn på saken. Dessutom kan du se de olika bolagens historik och har fått höra om deras värsta farhågor liksom deras individuellt skilda uppfattningar om om bristerna och hoten som företagsledarna själva står inför och om deras syn på den framtida marknaden. Du vet plötsligt massor som du inte hade en susning om tidigare. Din expertis om själva yrkesämnet har vuxit uteslutande genom dina kvalificerade kontakter. Du har fått veta om bolagsfusioner och företagsförändringar, branschaktiviteter, kommande mässor, konsultuppdrag, ryktesspridning, om personers yrkesmässiga framgångar respektive nederlag och mycket, mycket annat. Vad du inte känner till är inte längre värt att veta, för du har koll på det mesta. Du har känt dem på pulsen om de arbetsuppifter du är fokuserad på, om vilka rekryteringsrutiner de har samt ett och annat om dina möjligheter att få anställning hos dem.

E Eklund


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida