__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: augusti 2005

tisdag, augusti 30, 2005

Glimmer & bling-bling

Sagt vid karriärförändring:

En dag kommer vi att kunna se tillbaka på det här… skratta nervöst och byta samtalsämne.onsdag, augusti 24, 2005

Det finns inga lediga platser

Vår sysselsättningsgrad, hur är det egentligen med den?
Regeringen vill glänsa med polerad statistik över ökad sysselsättningsgrad.
Vad är då sysselsättning enligt dem?
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, temporära jobb helt eller delvis bekostade med aktivitetsstöd, samt kortare och längre utbildningar som upptar den arbetssökandes effektiva jobbsökningstid och inte är behjälpliga?
De skänker dessbättre snygga siffror i regeringens presentationer av sysselsättningsgraden. Konsekvensen blir att människor under långa perioder är upptagna med andra sysslor än att aktivt söka jobb. Är det fult att påstå att insatserna bara skjuter jobbsökningsprocesser och problem på framtiden? Faktum är att en individ som under en längre tid sökt jobb och gång efter annan fått avslag och stött på motstånd ofta känner sig frestad att ta en paus från eländet. Man kan uppleva det riktigt behagligt att slippa ifrån det så besvärliga med att utsättas för det ena avslaget från beslutsfattare efter det andra för en tid vid skolbänken eller ute i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd någonstans. Med förståelse för individen utifrån vår generella oro, rädslorna och okunskapen avseende jobbsökning kan man bara beklaga att detta sker.
AMS fråntar tyvärr individens handlingsutrymme att vara aktiv i sin jobbsökning och därmed möjligheten att nå den dolda arbetsmarknaden. Varför omyndigförklaras den enskilde?
Skapa istället en grund för individuell självkänsla genom att erbjuda goda förutsättningar att lyckas förbättra sin egen situation! Om traditionell jobbsökning innebar att man betraktade en av arbetsgivaren framtagen kravspecifikation på den de sökte innebär det idag att vända uppochner på de begreppen. På den tiden fanns lediga jobb att söka. Den sökande pusslade ihop sina sammantagna erfarenhetskomponenter, egenskaper och yrkeskompetenser, matchade med vad man uppfattade var arbetsgivarens behov och sökte den lediga tjänsten. Arbetsgivare annonserade i tidningar och på webben. På andra håll än Af praktiserades redan för ett par decennier sedan andra metoder att söka jobb. Ett för den jobbsökande betydligt mer framgångsrikt sätt. Istället för att leta lediga tjänster beaktade man sina personliga yrkeslivsmål. Man plockade ihop mixen av alla de yrkeskomponenter och erfarenheter man inhämtat genom åren, tog hänsyn till sina drivkrafter, vad man lyckats bra med och trivts med att göra. Fanns det något man motiverades särskilt av eller verkligen ville?
Jag som arbetssökandebehöver kanske fundera över:
"Vad innebar mina egna sammanflätade komponenter att jag kan göra nu och i framtiden?"
Därefter gick man som arbetssökande bokstavligen ut, lyssnade och förde en dialog med marknadsaktörer, letade efter hänvisningsvägar tips och råd för att kunna göra det man önskade och faktiskt hade möjlighet att göra. Man letade efter en plats på arbetsmarknaden som passade just ens yrkeshistoria bäst. Jämför med att söka ett privat boende eller att fantisera om en relation av något slag. Du har i allra högsta grad en egen mental personlig kravspecifikation med dig och dina personliga intryck och upptäckter ger drivkraft respektive motstånd i processen. Har man väl fått inblick hur man bidrar till framgångsrika jobbsökningsprocesser förundras man såklart över regeringens och AMS ovilja att förbättra.
Det är viktigt och avgörande att följa med i utvecklingen och se till att de personliga marknadsföringsstrategierna förändras i samma takt eller ännu hellre ligga steget före i den allt tuffare talangjakten på arbetsmarknaden. Af har lyckats bibehålla ett redovisat antal på ca 20% som nått tjänster via dem över årtionden. Borde vi inte koncentrera oss på de öviga 80% som man kan förbättra insatserna gentemot. De som är starka i sitt arbetssökande klarar sig förmodligen bra på egen hand ändå med eller utan Af:s hjälp, men alla andra då?
Vad hindrar att man från regeringshåll bestämmer sig för att praktisera ett bättre arbetssätt? Strukturerade insatser som innebär att individer rustas att själva aktivt bedriva sin egen kampanj med vägledning och stöttning från Af-handledarnas sida? Det ger bestående resultat, det vet vi som arbetar så. Många karriär-, och vägledningsföretag av olika slag bär arbetar lyckosamt med motsvarande på uppdrag av arbetsgivare sedan decennier tillbaka.
Hur vore det att inhämta kunskaper och säkerställa att själva göra likaledes på Af?
Den sittande regeringen visar ingen som helst angelägenhet att ta reda på vad som visat sig vara effektivt och till nytta för oss var och en. Handen på hjärtat så hör vi fortfarande ingenting annorlunda från alliansen heller. Istället förespråkar man från båda håll matchning. Politiker och media tycks hålla fast vid det gamla ickefungerandearbetssättet att söka lediga platser.
Det finns inga lediga platser. Vi måste nyskapa. De lediga jobben räcker inte till alla men det finns massor av idéer och uppslag till nya arbetsmarknader vi ännu inte sett. Att kunna marknadsföra sig själv blir allt viktigare. Det borde vara en självklarhet att bistå varje enskild individ att ta och bära ansvaret för vilken slags yrkeskompetens, personlig utveckling och framtid denne vill ha. Att uppnå ett nationellt samförstånd för att stärka och erbjuda ökad beredskap inför framtida möjliga förändringar i Sverige är nödvändigt.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

torsdag, augusti 18, 2005

Af som serviceinrättning


Efter dina möten med Af som serviceinrättning, känner du att de:

  • Bidrar till arbetssökande individers egna nya kreativa sätt att hitta nästa jobb.
  • Uppmuntrar och leder människor in i nya tankebanor och utmanar de traditionella tankesätten.
  • Arbetssättet är medkännande och inspirerande.
  • Erbjuder enkla verktyg i den komplexa jobbsökningsprocessen.
  • Upplevs förstå vilka förutsättningar som krävs efter att ha genomgått och ha befunnit sig i en omstörtande period i livet.

söndag, augusti 14, 2005

Arbetsmarknadens förändringar

I mediasammanhang hör man regeringsmedlemmar tala om en modern ”vinna eller försvinna mentalitet”. Vi förstår att det är en fras som oroar, skrämmer och upprör människor.Ja, det är väl inte så underligt det när man inte lär människorna i vårt land hur man bättre kan möta upp detta nya arbetsmarknadsfenomen.
Finns det någon som tror att det inte kommit för att stanna?

I fornstora dagar hade ett privat företag sin personliga medarbetarlojalitet riktat mot en majoritetsägare. Man upplevde en trygghet som kanske var särskilt beständig inom industrin. Ägaren kanske t.o.m. hade visat sig och skakat hand med medarbetarna vid något besök. Bolagsförändringar var sällsynta och det var främst den egna lönsamhetsutvecklingen som stod i fokus.

Idag däremot har de privata företagen kanske en tillhörighet till ett större börsnoterat företag och man har ett större antal marknadsintressen att möta upp förväntningar inför. Ägarna är anonyma och otillgängliga för medarbetarna. Förändringar kan ske snabbare, oftare och mer oväntat än tidigare.

Har vi då råd att låta arbetsmarknadsresurserna följa med som brickor i ett spel utan att putsa upp dem för ett mera robust samspel? Jag förespråkar en nationell investering i dessa våra marknadsresurser medan tid är och innan motivation, personliga drivkrafter hinner sina p.g.a. ett passiviserande bidragssystem.


En eventuell investering i våra nationella arbetsmarknadsresurser är självskrivet en satsning på vårt värdefulla humankapital. Ju bättre marknadsindividerna rustas att marknadsföra sig själva desto mindre tid och därmed ekonomi nödgas staten lägga på arbetsmarknadspolitiskt konstgjorda projekt. Dessutom lättar bördan på landets arbetsgivare.

Varför inte? Jag menar, istället för att ödsla tid pengar på kostsamma och tidsödande rekryteringsprocesser som ändå bara är ett spel för gallerierna kan de koncentrera sig på tillväxt och utveckling som gagnar alla.

E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,