__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: juni 2006

fredag, juni 30, 2006

SommarstiltjeArbetsmarkndsdebatten
Var diskuteras arbetsmarknadsproblemen?
Hur tar man upp frågorna om förslag till lösningar den politiska debatten?
Var finns frågeställarna och folkets "jobbiga" klagoröster?
Eller är vi stllsamma svenskar nöjda med arbetslösheten som det är?
Äsch, det fnns väl ingen möjlighet tt påverk ändå, så vi låter väl bli?
E Eklund

torsdag, juni 22, 2006

Det var väl ändå droppen...?


Regeringen tar hjälp av Manpower

Nu sponsras Manpower med skattemedel. AMS och därmed Arbetsförmedingen kan som verksamhet luta sig tillbaka och totalt släppa det ansvarsfulla förmedlandet av arbeten. Om man nu anser sig ha har gjort så mycket den senaste tiden förstås! För 3 - 4 procent av all tjänster är väl inte mycket att skryta med direkt? Då ligger bemanningsföretagen bättre till med sina dryga 12 - 15 procent av landets alla rekryterngar. Så...? Nu ska alla lediga tjänster som utannonseras av arbetsgivarna dubbelexponeras. Man går ut med det media som ett "erbjudande" tll arbetsgivarna! Jobben ska deklareras dels hos Af i den gamla Platsjournalen och dels hos - hör och häpna : MANPOWER.

Ett kanonerbjudnde, eller hur?

Javisst. Om man tycker att det är okej ett specifikt bemanningsföretag uppnår en arbetesmarknadsrelation med förmånen att kunna ta betalt två gånger. Dels för uppdraget att förmedla, och då med stöd av skattemedel, och dels från den arbetsgivare som sedan efterlyser en specifik kompetens, tjänst eller resurs.

Okej?

E Eklund

tisdag, juni 13, 2006

Vi och dom


Hur kan vi lösa
arbetsmarknadsproblematiken
tillsammans?

Frågorna är många och de alternativa lösningarna likaså, men vi kan inte hålla på och dela upp samarbetet i skilda läger. Fortsätter vi att resonera i termer om "vi och dom" kommer nödvändiga gemensamma insatser att förkastas. Först måste vi klargöra vilka de olika målen är ur de olika intressenternas perspektiv. Vilka har makt att påverka? Vilka påverkar i praktiken? Vad blir resultatet?

enskilda individers, vanliga människors

regeringens, statens, myndigheternas, offentlig sektor

AMS, LAN, Af:s

privat näringsliv, arbetsgivarnas, beslutsfattarnas, aktieägarnas

rekryteringsbolagens, forskarnas, fackens, pressen och mediernas

m.fl.

Andra bloggar om:

måndag, juni 12, 2006

Förändringens vindar


Hänger du med?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Över ån efter vatten

Sveriges
arbetsmarknads-
politik släpar

efter samhällets
skeenden.

AMS orsakar
växande problem.

Nu söker man
efter exempel
lyckosamma
lösningar.


Nej, vårt hederliga AMS strukturer ligger inte i fas med verkligheten...
Allt fler befinner sig plötsligt en dag utanför arbetsmarknaden, och politikerna börjar så smått leta lösningar. Man börjar tydligen inse att en förändring är nödvändig, men man tycks inte veta hur…

Landet vi lever i kräver nya diversifierade metoder som bättre kan främja förnyelse och utveckling. Industrisamhällets kvarlevor som rekryteringsprocesser enligt löpande-band-princip med metoder som matchning och förmedling av arbete fungerar allt sämre. Verksamhetsstrukturer som de AMS innefattar fungerar inte i ett kunskapssamhälle där initiativkraftiga människor utvecklas bäst.

Näringslivet ställer nya krav. Moderna arbetsgivare med aktieägare i ryggen vill inte ha människor som väntar på direktiv och order uppifrån. Det är snarare initiativkraft och individer utvecklade med olika bakgrunder och referensramar som uppfattas ge näringslivet värde. Flexibilitet och förändringstakt ökar. Omställningar är vanliga. Vi behöver inte tycka att det är all right, men nu är det som det är och vi måste inse att vi alla har att vinna på att anpassa oss.

Nationellt välstånd utvecklas genom att stödja drivkrafter hos människor. Då skapas tillväxt, och arbetstillfällen. Men här hänger inte AMS eller Arbetsmarknadsstyrelsen med riktigt. Regeringen tycks passivt vänta på ökad tillväxt som i sin tur ska generera arbetstillfällen.

Andra hänvisar till
danskarnas lösningar. Men varför hämta modellen i Danmark som har en så väl uppdaterad arbetsmarknadspolitik när vi faktiskt har mångårigt beprövade och fungerande metoder att tillgå inom landets gränser? Känner inte politikerna och experterna kring dem till det?

E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag, juni 11, 2006

En alldeles orimlig tanke såklart


Som arbetslös har man väl inget annat val än att lägga sitt hopp om en framtid i andras händer?

Är det en lockande existens att leva utan självförtroende att söka några fler jobb efter att ha försökt och försökt?
Genom ansökningshandling efter ansökningshandling. Man klänger sig ängsligt fast vid det lilla hopp man har kvar när man väntar på att någon ska höra av sig. Inspärrad i känslan av att med nöd och näppe våga tro att man en dag, någon gång så småningom ska bli kallad till en intervju. Visst är det en cool och spännande tillvaro?


Politikernas ovilja att omvärdera sin verklighetsbild avseende svensk arbetsmarknad är riktigt läskig.
Som väntat, när jag lämnade förslaget om att förändra inom verksamheten AMS (eftersom de traditionella länkarna matchning och förmedling sedan länge är brutna och döda) väcktes vilda protester. Åtskilliga hundratusentals människor har nått en lösning efter att ha erbjudits andra jobbsökningsverktyg sådana som AMS och Arbetsförmedlingen generellt erbjuder.

Mina branschkollegor och jag vet att metoderna fungerar. Det vet vi eftersom 70 till 90 procent av de arbetssökande fick jobb. Vi är specialister på området och har samplade kunskaper om att man kan arbeta väldigt, väldigt annorlunda med sin jobbsökning. Annorlunda de gamla sökmetoderna som Arbetsförmedlingen förespråkar.

Men visst. Jag är fullt medveten om att det är alldeles orimlig tanke att lägga ner, göra om eller starta ett nytt oberoende alternativ till AMS Arbetsförmedling genom att protestera. Men jag försökte. Och det gör jag än…

E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Peppade och frigjorda från AMSVarifrån kommer den statliga skräcken för självständiga människor?

Jag har coachat, stöttat och pratat mellan fyra ögon med tillräckligt många människor, i olika åldrar, för att kunna konstatera att man inte får jobb genom att vara jättepolitiskt korrekt och AMS-lydig. Hör och häpna, man kommer ingen vart genom att söka hundratals jobb. Funkar det inte efter de första femtio, så borde man kanske pröva gångbara metoder istället. Nej, istället var det alla de som vågade vara fria och orädda att bryta mönstren i den traditionella jobbsökning som lyckades nå sina personliga lösningar och/eller yrkesmål.

Utgår du på ett naturligt sätt från dig själv, dina drömmar, möjligheter och chanser så har du de rätta tankeverktygen med dig i din jobbsökning. Men uppmuntrar Arbetsförmedlingen som verksamhet till det?
Ibland är verklighetsbilden inom den verksamheten aningen skev.

Det är nästan komiskt att betrakta det föråldrade arbetssättet som inte alls tar hänsyn till att människor har ett inre liv och en högst personlig profil. Man tar inte vara på det mångåriga know-how som finns inom områden som outplacement och karriärrådgivning.
Resultatet: Superpositiva och ambitiösa människor blir omhändertagna av AMS ytligt platta och charmlösa kontroll och känner sig successivt misslyckade och deppiga.
Som hänsynslös och cynisk karriärrådgivare säger jag:

Lägg ner AMS. Ge alla människor rätten att välja sin egen yrkesutveckling.

E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

lördag, juni 10, 2006

Nya åtgärdsprogram


Arbetsmarknadens glansperiod.Dagens rörliga och allt mer oförutsägbara arbetsmarknad ställer helt andra krav på människor än tidigare.


Både individ och organisation behöver anpassas till nya förhållanden och förberedas att möta omvärlden.
Det finns ett stort behov av information, rådgivning och service inom karriärplanering och rekrytering.
Vad så många konstaterat som fått arbete är att de flesta jobb inte "syns" i annonserna, på Internet eller på Arbetsförmedlingen.
Och svårigheterna sen...
Det är lätt att bli sittande i sin egen vrå och tappa kontakten med arbetslivet när man söker "lediga jobb" genom ansökningshandlingar.
Att med vett och sans framhålla sin unika yrkeskompetens och helt enkelt prata med människor kan däremot ge oanade resultat. Med mycket vilja och glöd i ögonen märks det att du vill jobba.Våga stå för dina egna unika fördelar.
Då hjälper du dina kontakter och dem du möter att göra den personliga och grundliga bedömning som krävs för att de ska kunna ge dig goda idéer och jobbtips. Vem vet? Du kanske får ett jobb?
Vet du vad är bra på, och vad som skulle vara rätt för dig kanske det är viktigare än någonsin att nå ut med det?
Berätta vem du är, vad du kan och därför önskar göra.
Upprepa det i ditt nätverk.
Se sedan till att leva upp till det.
E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag, juni 09, 2006

Är du åsiktsstyrd av media?


Styrning och manipulering
eller
statlig censur?

Det pratas mycket om hur dyrt det är för småföretagare att anställa,
men väldigt lite om de bidrag småföretagare tar emot från AMS som ersättning för lånade kompetensresurser och underbetald arbetskraft.

Det snackas en del om att trycka undan och pressa ner arbetslösheten,
men inte ett dugg om hur man stöttar, lyfter och uppmuntrar individer att finna ett (för var och en av dem) passande jobb.

Det diskuteras på massor av olika håll om hur svårt och problematiskt det är att ordna lediga platser och att fixa jobb åt arbetslösa,
men knappt något alls om hur vi kan hjälpas åt för att bidra till att människor själva når sin lösning.

Det resoneras högt och lågt om bristen på lediga jobb och hur omöjligt det är att bli utvald,
men få känner till hur många som söker sig fram genom informella kontakter och på så vis finner den plats de själva valde.

Det skrivs om antalet ansökningar till de platser som annonseras, hur påfrestande det är att inte få nej och skälen till uteblivna kallelser till intervjuer inför rekryteringar,
men var finns informationen om hur nio av tio personer får anställning? Nämligen genom individanpassade, och egenstrukturerade sökvägar, förutsättningslös dialog med nya och gamla kontakter samt personliga möten mellan människor.

Det talas om tillväxt och att jobben kommer.
men i vilken utsträckning samtalar vi om idéerna kring vad det är för jobb, vilka som får de där framtida jobben och framför allt hur arbetssökande ska få dem?E EklundAndra bloggar om: , , , , , , , ,

torsdag, juni 08, 2006

Oskäligt betungande att söka jobb

Man väntar och väntar på inträdet till arbetsgivarna på arbetsmarknaden och nej efter nej leder till upptrappning av ilska.

Beklagligt nog hänvisas arbetssökande fortfarande till ”matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare”.

Regeringen beordrar Af att rutinmässigt lära ut hur man skriver sitt CV och söker annonserade jobb, trots att det är en nedbrytande metod.

Arbetssökande hänvisas på Af:s inrådan uteslutande till ”matchning”. Det tyder på att uppfattningen fortfarande är att traditionella ansökningshandlingar med CV och brev till arbetsgivare ska leda till arbete.

Men det gör det ju inte. Bara ett par procent av alla anställningar sker på det viset idag. Ändå hotas arbetslösa att få a-kasseersättningen slopad om de inte söker de utannonserade jobben.

Ingen bryr sig om att kräva en förändring från regeringshåll…

Ju längre arbetssökande försöker utan att lyckas nå ett arbete, desto mer frustrerade blir de.

Och ju mer de retar sig på att arbetsmarknaden inte erbjuder dem någon plats, desto fler anledningar finner man som arbetssökande att känna bitterhet och ilska.

"Som arbetslös tycker jag att jag har min fulla rätt att känna mig arg." säger man.

Och människor i allmänhet instämmer. För det är ju bedrövligt at det ser ut som det gör.

Men att älta samhällsorättvisorna och omständigheterna kring uteblivet arbete ger inget annat än näring åt bitterheten.

Däremot att pröva att se situationen ur ett annat perspektiv kan ge nya förutsättningar att lyckas.

Om de som stöttade hjälpte arbetssökande att omformulera sin situation och hejda den negativa utvecklingen skulle vi kunna vända den negativa utvecklingen.

Det mest effektiva sättet att få slut på kampen mot arbetslösheten är att ge arbetssökande förutsättningarna att själva lyckas.

Vi behöver inte vidmakthålla arbetslösheten.

Ett mer konstruktivt sätt att förbättra för arbetssökande är att bryta det stillestånd som Af uppmuntrar.

E Eklund

Sverige


Befolkning 9 miljoner (2000)
Arbetslöshet 4,5 procent (1999-2001)
Inflation 1,5 procent (1999-2001)
BNP 255 miljarder euro (2002)
BNP-tillväxt 2,7 procent (1999-2001)
BNP per person 22.960 euro (2000)
Statsskuld 56 procent av BNP (2001)
Valuta Svensk krona (ca 9 = 1 euro)Jag har placerat min blogg i
Göteborg
på bloggkartan.se

tisdag, juni 06, 2006

Valet är ditt


Var går din gräns?


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

måndag, juni 05, 2006

Individualism


Det mesta avseende jobbsökning, rekryteringsvägar, anställningsformer har förändrats. Kanske mer än vad många av oss vill se. Vi lägger ner en massa tid på att hålla fast vid det som kändes tryggt. Men när nu arbetsmarknaden fungerar på ett annat sätt än vi är vana vid kan vi inte stirra oss blinda på våra invanda behov av arbetsgivarkontinuitet, anställningstrygghet och livslång stabilitet i yrkesrollen.

Vi blir starka först efter att ha anpassat oss till de nya förutsättningar som råder. Klimatet på arbetsmarknaden har redan hårdnat. Nu gäller det att vi som befinner oss här ser till att förbereda oss så bra som det bara går . Och det bästa sättet att möta framtiden är att rusta människor att klara sig själva.

Det är individer som i brist på förmedling av arbete har hittat enkla lösningar på de matchningsproblem som varken statliga eller privata bolag mäktat med. Enskilda individer som funnit egna annorlunda vägar att nå personlig framgång. Javisst, kan det kallas individualism? Men inte som i det vrickade skällsordet ”individualism”. Bara som i styrkan hos de enskilda människor som naturligt söker sig till sin plats just den tiden. Eller som uppmuntrats i sin kraft att finna den omgivning där de själva känner att de passar bäst. Personer som attraherar eftersom de avviker från mängden. Personer som bejakar de av sina egna särdrag som utvecklades genom naturligt lärande.

Och därmed personer laddade med framtidstro och självsäkerhet att möta arbetsmarknadens alla överraskningar.
Individer som ständigt är förberedda att möta motstånd, förändringar och konkurrens under alla förhållanden i yrkeslivet. Individer som känner sig trygga i alla slags arbetsmarknadsförhållanden man över huvud taget kan hamna i.


Vi söker trygghet i tillvaron. Och vi behöver människor som vågar tänka och agera annorlunda. En arbetsmarknad fylld av individer som utvecklar sin egen energi och drivkraft att skapa förutsättningar för en anställning.

E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag, juni 02, 2006

Ditt arbete, din framtid...


...alltså, vems mål?


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

torsdag, juni 01, 2006

Du är en unik person


Håll hoppet vid liv.
Hämta kraft och stöd där du finner det. Öva på övertygelsen om att det du har gjort bra tidigare är din tillgång nu. Med dina erfarenheter och det du har presterat är du också bäst på på att styra över ditt eget yrkesliv. När du väl känner du dig trygg i det du behärskar och begriper hur du kan tillföra nytta, då kommer du också att bättra din förmåga att övervinna de hinder och problem du möter.
Om du verkligen vill förändra, och förstår dina möjligheter, kan du också göra vad som krävs för att ta anvsar för din egen framtid.
E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,