__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: september 2005

tisdag, september 27, 2005

Hushållsnära björntjänster

Ambitionen att dra ner nivåerna i a-kassan väckte debatt men allas vår skeva verklighetsbild av hur man kan lösa arbetsmarknadsproblematiken kvarstår.
Att sänka a-kassan utan att erbjuda någon strategi resulterar dessvärre i att människor uppfattar att arbetslösa tvingas att ta låglönejobb. Moderaterna har tidigare erkänt att detta är strategin. Man gör sig själva en björntjänst även om avsikterna är klockrena. Varför skjuta över bördan på arbetsgivarna att lösa arbetslöshetsfrågan? Risken finns att strategin uppfattas som om Alliansen skyfflar ut människor i sysselsättning mot sin vilja och då jag citerar Stan Slate nedan är företag/makthavare:
”Människor litar inte på företag – de litar på människor. De litar heller inte på strategier, hur välformulerade de än är, utan på de ledare som ger dem strategier.”
Människor behöver förstå hur de själva var och en kan påverka sin egen situation. Spontant upplever många att lägre a-kassa i kombinerat med s.k. hushållsnära tjänster är ett överklassgrepp om människor som redan känner sig nertryckta i skoskaften. Detta blir reaktionen även om Alliansens intentioner är goda. Landet behöver en strategi som starkt skiljer sig ifrån det befintliga AMS och det Af som inte fungerar eftersom det inte är uppdaterat till 2000-talets Sverige. De allra flesta har idag en välgrundad uppfattning om att jobb tillsätts främst via nätverk och kontakter. Verklighetens oupphörligen rörliga arbetsmarknad innebär att så gott som alla rekryteringar görs med hänvisningar i det fördolda. 97 % av alla jobb som tillsätts sker via någon som känner någon. Om det sedan sker via ett professionellt uppbyggt och befintligt kontaktnät, i ett fikarum, via en blogg eller på ett föräldrarmöte, det får förbli osagt. Jobb tillsätts via kontakter och i möten mellan människor på de mest fantastiska och oanade sätt. Några kallade det ödet eller slumpen medan andra målinriktat strävade dithän, men till syvende och sist är det främst via nätverk och kontakter man får jobb idag. Detta är vad vi kallar den dolda arbetsmarknaden. Det betyder naturligtvis att arbetssökande tidigt behöver uppmuntras att skapa och etablera behjälpliga kontaktytor och att tränas att använda dessa. Sådan kunskap om nätverksbyggande och relationsmarknadsföring finns på marknaden sedan långt före sekelskiftet. Metoder att söka jobb på just det sättet finns att hämta. Erfarenheterna och lärdomarna om vad som fungerar finns också, men för kännedom: AMS och Af bidrar inte till att arbetsslösa lär sig den individuellt anpassade tekniken att söka jobb via nätverk. Inget parti har föreslagit det som nationell strategi heller! Problemet är att press/media och politiker inte har begripit problematiken.
Vi behöver uppmärksamma alla makthavare och medarbetare inom såväl offentlig sektor som privat näringsliv med dylika erfarenheter att göra sig hörda. Vi behöver uppmärksamma alla de hundratusentals människor som genom åren nått nya jobb själva. Vi skulle behöva goda exempel på alla dem som efter att ha tagit del av metoder och arbetssätt som innebar att han eller hon själv skapade förutsättningarna att nå sina mål. Arbetslösa letar ständigt efter goda exempel på hur man kan göra för att nå jobb. Varför envisas med att tala om hur bedrövligt det ser ut när vi har så stor förbättringspotential? Är vi nöjda med det sätt enligt vilket AMS och Af arbetar och som leder till 3% av landets alla rekryteringar? Ambitionen att dra ner nivåerna i a-kassan är god, men bara om vi erbjuder arbetslössökande de erforderliga metoderna och kunskaperna han eller hon behöver för att nå jobb på egen hand.

söndag, september 11, 2005

De lediga jobben räcker inte till alla


Man skiljer på öppet arbetslösa och andra arbetslösa i redovisning och statistik tydligen.
De öppet arbetslösa är ca 270 000 och många kliar sig i huvudet när de konstaterar att de lediga jobben inte räcker till. Det finns inte lediga platser åt alla arbetslösa.
Att vara arbetslös och få höra att pressen ska ökas på de arbetslösa så att de binder sig att aktivt söka jobb annars förlorar de sin a-kasseersättning låter fruktansvärt med den verkligheten för ögonen. Inte desto mindre är det helt rätt att lägga ansvaret på individerna och inte på politiker och arbetsgivare menar jag. Låter det absurt att söka jobb som inte finns?
Jag menar att det är lättare att leta efter en plats att utöva något man vill göra och funnit att man är bra på, men som inte finns än att leta efter ett ledigt jobb och kanske inte vara den arbetsgivaren anser sig behöva. Arbetsgivaren sitter med en kravspecifikation som säger att man vill ha friska ynglingar med gedigen erfarenhet och spjutspetskompetens. Hur många stämmer in på den profilen?
Som arbetslös är det lätt att tro och tycka att ansvaret ligger på politiker och makthavare att lösa arbetslöshetsfrågan. Resonerar man så kan man gå omkring som långtidsarbetslös och hoppas på att någon annan ordnar det åt en. Låter det hårt och grymt? Det mähända men jag tror att vi alla håller fast vid det som känns tryggt och säkert även om vi så småningom själva kommer till insikt om att det förhöll sig annorlunda. Jag hävdar att det är ännu mer hårt och grymt att ha vetskap om att jakten på lediga jobb är som att bestämma sig för att fånga fisk med en håv i en sur sjö. Det håller inte att jaga på det viset bara för att du bestämt dig för att det är så man fångar en fisk. Vi måste ta hänsyn till de nya förutsättningarna. Det finns inga fiskar att hämta i den sjön. Inte tillräckligt i alla fall. Betrakta då hellre håven i din hand och se om du inte skulle kunna använda den till något annat. Varför skulle du inte kunna fånga en vacker fjäril med håven i din hand istället? Äsch, det var kanske inget bra exempel, men vad jag menar är att vi kanske måste tänka om. Titta inte bara på hur man alltid har gjort tidigare när det nu inte fungerar längre. Betrakta dina egna förutsättningar, vad du vill och vad du har med dig och undersök nyfiket nya alternativa vägar. Vad attraheras du av på arbetsmarknaden? Vad lockar dig? Du kommer att ha större framgång i din jobbsökning om du går ut och talar om för människor på arbetsmarknaden vad du vill med ditt yrkesliv än om du går och väntar på att en arbetsgivare eller politiker ska tala om för dig vad de vill. Eller ännu värre: Tala om för dig vad du vill.
E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

fredag, september 09, 2005

Glimmer & bling-bling

Inför förestående anställningsintervju:

Mitt mål är att bli meteorolog, men eftersom jag varken har utbildning eller erfarenhet av meteorologi, kronologi eller någon annan ologi söker jag tjänsten som kommunalråd.

onsdag, september 07, 2005

Glimmer & bling-bling

Samtal med yrkesvägledaren:

Du måste skaffa dig långsiktiga karriärmål i fortsättningen för att inte bli så besviken på dina kortsiktiga misslyckade arbeten.

tisdag, september 06, 2005

Rätten till arbete ger det oss rätt att kräva?


Vad säger grundlagen?

”Rätten till arbete hör till de grundläggande sociala värden som samhället ska bidra till att förverkliga”

Att självkänsla och sociala identitet påverkas av att vara utan sysselsättning känner vi till. Arbetet står för mer än ekonomisk försörjning. Vid biståndsarbete tillgodoser SIDA de behövande med redskap och lär andra hur de kan odla marken och klara sig själva. Gör vi på motsvarande sätt med vårt folk då vi bistår dem med arbete? Nej, då heter det att vi ska ordna jobb åt dem och ingen ser något alternativ. Den dolda arbetsmarknaden är alltför okänd. Regeringen glänser med polerad statistik över ökad sysselsättningsgrad. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, temporära jobb helt eller delvis bekostade med aktivitetsstöd, samt utbildningar som upptar effektiv jobbsökningstid och inte är behjälpliga. Aktiviteterna syftar till att snygga till presentationer av sysselsättningsgrad. Konsekvensen blir att sökande upptas med andra sysslor än att söka jobb. Aktiviteterna skjuter problemen på framtiden. Faktum är att har man sökt jobb länge och gång efter annan fått avslag och stött på motstånd känner man sig frestad att ta en paus från eländet. Man ser en chans att slippa ifrån för en tid vid skolbänken eller i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Alternativet: Riskerad a-kasseersättning. Med förståelse för vår generella oro, rädslorna bristande jobbsökningskunskaper bör vi beklaga. AMS fråntar oss handlingsutrymmet. AMS undanhåller metoder att nå den dolda arbetsmarknaden. Förlorar AMS kontrollen? Varför annars omyndigförklara? Vi kräver en grund för individuell självkänsla. Erbjud förutsättningar att lyckas! Förr utannonserades lediga jobb och om traditionell jobbsökning innebar att betrakta företagets kravspecifikation och söka plats innebär det idag att vända på begreppen. Lägg inte hela ansvarsbördan på arbetsgivarna att ordna lediga platser. Idag är det annorlunda men Af är sig likt. Folk behöver förstå hur de själva kan göra och få tillgång till nya metoder. Företag köper metoder och tjänster vid bolagsförändringar med lyckosamma resultat så regeringens och AMS strama ovilja förundrar. Det är avgörande att följa med i utvecklingen. Arbetsmarknaden har förändrats. AMS borde ha uppgraderats men Af bibehöll ett redovisat antal på ca 20% som nått tjänster via dem över årtionden. Idag svarar Af blott för 3% av alla som når jobb. Borde vi inte fokusera på de 97% som tillsätts via nätverk och kontakter? Många klarar sig alltså utan Af:s hjälp, men alla andra då? Folket behöver strukturerade insatser. Individer vill själva aktivt bedriva sin kampanj med vägledning och stöttning. Det finns massor av idéer och uppslag till nya arbetsmarknader vi ännu inte sett. Bistå individen att ta ansvar för valet av yrkesframtid. Ge folket förutsättningar att våga flytta fram sina egna gränser och själva våga utforska nya arbetsmarknader. Nu behövs nationellt samförstånd. Att stärka ökad beredskap inför framtida möjliga förändringar är nödvändigt.

E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

fredag, september 02, 2005

Glimmer & bling-bling

Statusrapportering hos karriärrådgivaren:

Jag skrev i den förra rapporten att den arbetssökande mannen var fast besluten att bestiga bergets topp. Sedan min förra rapport har den arbetssökande mannen nått bergets fot … och börjat gräva.