__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Free Logo From Thefreelogomakers.com
3h - Leaderboard You Travel Sweden 728x90 Teame2: mars 2006

fredag, mars 24, 2006

Dubbelt - hopp(löst)


Erbjudande:
Nu två för samma möda att försöka nå dina drömmarnas mål som ett

Senast kom uppgifter om felaktig AMS-statistik Stockholm (TT)

Nästan var tionde av de platser som anmäldes till arbetsförmedlingarna

var dubbletter enligt AMS genomgång av de lediga platserna i januari.

Undersökningen gjordes efter uppgifter om att AMS statistik var felaktig.

”I storleksordningen 500 dubbletter fler än motsvarande månad förra året”,

sa Ams ställföreträdande generaldirektör Lars Sjöström.

Hur många var det förra året då? undrar man kanske.

Det framgår inte, men enligt Sjöström

”…är inte ökningen större än att man med säkerhet kan säga att de lediga platserna blivit fler.”

Det är en liten ökning i gapet men det påverkar inte den trendmässiga utvecklingen.” sa han.

???

E Eklund

måndag, mars 20, 2006

Varmt välkommen tillbaka

Första gången du besökte Teame2-bloggen
hade vi ett förutsättningslöst "möte" på distans. Eller hur?
Du tog kanske del av några av mina tolkningar av verkligheten i och framför allt utanför arbetsmarknadens och näringslivets Sverige.

Förhoppningsvis fick du någonting med dig.
Något att fundera över eller att tänka lite på. Kanske något att diskutera med andra eller att använda i en argumentation? Vad vet jag?

Att du nu besöker bloggen igen...
Kan man uppfatta det som ett visst intresse för frågorna?
Jag funderar över vart dina kreativa tankar förde dig och vad just du fastnade för respektive störde dig på när du läste mina inlägg. Vad har hänt dig sedan du senast besökte Teame2-bloggen? Vad var det som fick dig att komma hit till Teame2 -bloggen igen? Något som förändrat ditt tankesätt?

Vad säger du om att dela med dig av dina reflektioner?
Du kan skriva en kommentar till något av inläggen under "Comments". Där väljer du att använda dig av ditt namn, ett alias eller att vara anonym. Föredrar du at kommunicera direkt med mig kan du alltid skriva några rader till info@teame2.se

E Eklund


torsdag, mars 16, 2006

Ett uselt debattinslag om arbetslösheten

Svt 24 hade med anledning av Rapports inslag om Arbetsförmedlingens krav att arbetslösa ska söka ett visst antal jobb annars utebliven a-kassa.

Svt 24 Måndagen 060313
Henrik Lund, SALO
Maryam Yazdanfar (s)


Maryam Yazdanfar (s) inledde sitt anförande med en fras som innehöll orden matchning, arbetare och arbetslösa. Den frasen väljer jag att inte återge eftersom jag gissar att hon hade för avsikt att säga matchning mellan arbetsgivare och arbetslösa. Men det blev annorlunda. Däremot sa hon i klartext: ” Vad Sverige behöver är en aktivare politik”.

Henrik Lund, SALO hade synpunkter på företeelsen matchning och sa ”ekvationen går inte ihop”. Detta förklarade han såhär:

”Problem som orsakats av den ekonomiska politiken med bl.a. inflationsbekämpning gör att hela arbetskedjan felar. Och den sista länken i den kedjan är arbetslösheten. Arbetslösa kan gå år ut och år in och söka arbete utan resultat.”

Henrik Lund, SALO avrundade sitt uttalande med ett bestämt:
”Det finns inte tillräckligt med jobb!”

Maryam Yazdanfar (s) startade nästa samtalsinlägg med att berätta för oss att hon var ”kritisk till såna här reportage”. Och sa att hon skulle tycka att det skulle vara ”intressant att se alternativen” och gav därefter borgarna en känga för att inte ha ett dugg bättre alternativ. Sedan upprepade hon att vad vi behöver ”är en aktivare politik”. Vidare fortsatte hon: ”Sverige har lägre arbetslöshet än de flesta andra länder” och efterlyste därefter: ”Solidaritet mellan de som arbetar och de som inte har arbete”.

Henrik Lund kontrade med att man hade vänt på begreppen. Han påstod att nu var det tvärtom ”de arbetslösa som ska vara solidariska mor t dem som har jobb…” men han undvek att förklara hur han menade. Istället fortsatte han ”Jag tycker att vi felaktigt individualiserar problemen som han eller hon inte har verktygen att lösa”.

Maryam Yazdanfar (s) flikade in: ”En aktivare politik är verktygen”. Och sa sen: ”Vi behöver förbättra de verktygen individen kan få.”

Henrik Lund, SALO delade med sig av sina erfarenheter som visstidsarbetande eller med kortare anställningar under en tioårsperiod och nu arbetslös. Han sa torrt:

”Det är så samhället ser ut idag. Man kan bara få kortare anställningar”.Jag citerar Astrid Lindgren:

”Något budskap har jag inte. Men jag vill gärna sprida en allmän tolerans för mänskligt vansinne”

Astrid Lindgren , Svenska Dagbladet,1970

E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

måndag, mars 13, 2006

Haveri


Den traditionella jobbsökningen genom ansökningar till annonser och färdiga rekryteringsstrukturer har havererat! Matchning och förmedling ur ett beslutsfattande överläge är inte längre aktuellt.

Vi kan beklaga oss över haveri å ena sidan men vi måste samtidigt glädja oss över lysande resultat å den andra. Fler behöver få kännedom bara...

Jobbsökning på 2000-talet som ger dig ett arbete är inte genom att leta efter lediga platser som syns i en annons. Arbetsgivarna annonserar inte om tjänster i samma utsräckning längre även om man fortsatt anställer. Nio av tio personer får arbete genom nätverk och kontakter. Det krävs därför helt andra metoder att förmå arbetssökande att finna egna vägar till sin bästa jobblösning.

Jobbsökning måste ske på lika villkor. Lär alla arbetslösa hur man når jobben efter sin egen förmåga.

E Eklund

Arbetslöshetsfrågor betraktat ur min "glugg"

Vi betraktar omvärlden ur olika perspektiv och tar del av arbetslöshetsfrågorna i en betraktelse från varsitt nyckelhål eller ur en mindre förnsterglugg. Det här är min:Grunden i min yrkesbana inom karriärutveckling,- och outplacement-tjänster lades när jag själv blev uppsagd tillsammans med 17 andra medarbetare inom en globalt erkänd försäljningsorganisation. Då vi erbjöds de konsulttjänster som vår arbetsgivare köpt och som kallades outplacement var det något alldeles nytt och okänt för mig. Konsulten vi erbjöds samarbete med var Anders Kinding. Äldre tjänstemän hade god inblick i konceptet outplacement. Själv hade jag aldrig hört talas om den typen av insatser för uppsagda. Möjligen kände jag till Trygghetsrådet, men det var något diffust och jag visste inte vad stöttningen som jag mer uppfattat som en slags skyddsnät eller ”fallskärm”.

Under mitt yrkesliv dittills hade jag en yrkesutvecklingsbakgrund med start i produktionsledet, därefter butiksförsäljning inom det dåvarande Gulins AB följt av grossistledet i.o.m en mindre agenturfirma, vidare till Lindex/Gulins inköp och därefter flera års nyetablerings och personalansvar inom handels. Jag hade huvudsakligen arbetat med människor inom marknadsföring, inköp och försäljnings- organisationer och förstod att det där med att coacha individer att sträva mot egna mål det ville jag själv arbeta med. Mitt första uppdrag inom uppdrag rubricerade outplacement blev sedermera utbilda ca.150 personer av de 700-900 medarbetare som lämnade en större verksamhet i finansvärlden med utbildning i personlig marknadsföring och arbetssökning via nätverk. Företaget jag fick förtroendet att arbeta inom hette Antenn Samarbetspartner AB som då ägdes och leddes av pionjärerna inom branschen, Tomas Tjajkovski och Matthias Kjellberg. En kollega från den tiden vars publicitet gjort henne till en profil i branschen är Eva Gotthardson excecutive konsult och känd för allmänheten genom DN.

Idag har jag snart tio år bakom mig i förändringsbranschen personlig marknadsföring och har under dessa år drivit projekt inom övertalighet, personalrörlighet och arbetsmarknad för över hundra arbetsgivare i privat och offentlig sektor. Jag har arbetat som anställd, i allians med eller som underkonsut till sammantaget ett tiotal olika outplacementföretag och karriärutvecklingsbolag. Jag har fungerat som stöttepelare, coach och rådgivare under många år och har bland annat bidragit till tusentals övertaligas förmåga att finna nya arbeten, inom eller utom deras egen organisation. Och jag har med tiden utrustats med god kännedom om ca tolv olika former av processinriktningar och metodmaterial efter att ha arbetat i omedelbar närhet till andra privata outplacementaktörer i gemensamma projekt vid t.ex. större omställningsarbeten. Det har gett mig förståelse för applicerbara förmågor och hur man kan översätta yrkeskunskaper till andra roller än de invanda efter 25-30 år i ett och samma företag.

På senare år har jag samarbetat i ett företagsfinansierat projekt med stöd åt långtidsarbetslösa och arbetslösa rehabiliterade att komma ut i arbetslivet och jag har tidigare arbetat som konsult åt excecutives och högre tjänstemän. Mina lärdomar är att metoderna fungerar för alla och envar. Enda skillnaden är samarbetsmiljö, som interiör i lokalerna och klass på möblerna och stilen på arbetsmaterialet. Det praktiserade arbetssättet och metodiken för processerna skiljer sig åt en aning men är snarlik till sin karaktär. Paketeringen skiljer sig åt helt enkelt men det gör inte framgångsfaktorerna med arbetssättet. Alla kan nå sina mål. Det tar bara olika lång tid!

Mina erfarenheter inrymmer även delaktighet i ett initialt skede vid tre av landets stora fackförbunds introduktion i metodutveckling inom främst verkstadsindustri och teknikorienterade företag. Under mitt arbete genom åren har jag periodvis samverkat med såväl Trygghetesrådet som Trygghetsstiftelsen och Arbetslivstjänster. Dessutom har jag introducerat och medverkat i interna kärriärväxlingsprogram och själv ansvarat för metodutveckling vid några sådana stora insatser t.ex. i statliga energiföretag under en turbulent bolagiseringsperiod och inom kommunala enheter med långtidsrehabiliterade. Jag ansvarade för att metodutbilda och coacha interna handledare och jobbfinnare och fanns på plats under projekttiden för vart och ett av dessa och har faktiskt lärt mig mest genom insikter om vad som inte fungerar.

Bäst fungerande har branschkunniga funnit att den sorts metodmaterial är som helt och hållet fungerar som ett verktyg där individen själv är huvudpersonen. Jag har sett flera sådana i sin ursprungsform med erfarenheter och historik från ca. tjugo års tid bakåt och förstått hur det skapat en metodgrund för otaliga outplacementföretag. Därtill sker metodutveckling och uppdatering löpande förstås.

Outplacement, karriärvägledning och yrkesrådgivning av det slag jag lärt mig genom åren är fungerande i 80 - 90 procent av fallen. Därmed kan man inte säga "alla" men betydligt fler än vad Af kan skryta med eftersom AMS och Af svarar för max 3 procent. Övriga femton tillfaller bemanningsföretagen att glänsa med.

E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

söndag, mars 12, 2006

Söker för att få behålla a-kassa

svt.se/nyheter

INRIKES Publicerad 12 mars

Arbetslösa tvingas söka fel jobb
                     
Texten lyder:

"Allt fler arbetslösa söker jobb som
de inte är kvalificerade för. Det
visar en granskning av ett hundratal
myndigheters personalavdelningar som
Rapport har gjort.

Hälften av myndigheterna ansåg att
antalet jobbansökningar från
arbetslösa som inte ens uppfyller
grundkraven för tjänsterna har ökat.

Skälet tros vara att arbetsförmedling-
arna ibland kräver att en arbetslös
måste söka ett visst antal jobb för
att få behålla sin a-kassa. -Det är
inte meningen att man ska göra så,
poängterar AMS direktör för Rapport."

Andra bloggar om:


Jag har placerat min blogg i
Göteborg
på bloggkartan.se

Arbetsformsförändring


Rastlösheten gror hos arbetssökande som skickat in sitt personliga brev och CV till arbetsgivare.
Som arbetssökande går du kanske där och väntar och väntar... och hoppas...
Saknar du behov av att kunna påverka och utveckla din arbetslöshetssituation?


Att söka jobb genom att förlita sig på andra när man söker på det gamla sättet genom att skicka iväg sina ansökningshandlingar innebär en ständig osäkerhet, eftersom man hela tiden behöver börja om och leta nytt efter varje avslag. De flesta känner uppgivenhet efter en tids jobbsökning när man inte har något utrymme att påverka sin arbetslöshetssituation och man saknar kunskap om hur arbetet att nå ett arbete kan organiseras.

Tänk om någon inom det egna relationsnätverket kunde erbjuda ett nytt intressant jobb eller hänvisa mig till en för mig ny inriktning... Och om det betydde att jag samtidigt försågs med en slags framtida social försäkring genom att jag bygger en stadig brygga mellan gamla och nya kontakter som kan vara mig behjälpliga en annan gång. Hur vore det?

Vad skulle det betyda att få arbeta med jobbsökningen på ett spännande sätt och med stora möjligheter att påverka situationen och lära känna människor med intressen som motsvarade dina egna? För att åstadkomma en arbetsformsförändring
behöver arbetssökande strategier för hur man själv kan påverka sin yrkeslivssituation och ta del av välgrundad metodik som leder till ny lösning.


E Eklund


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Arbetslösa...Arbetslösa har gått ned sig efter att de har sökt jobb under mer än ett halvår och inget fått. Arbetslösa har blivit passiva, förlorat självförtroendet, börjat supa. I vårt avlånga land finns ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Ingen vill väl sparka på dem som redan ligger, men hur hjälper vi dem upp?


E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

lördag, mars 11, 2006

Beställ ett "utrustningspaket"


De allra flesta som är verksamma inom karriärutvecklings, - och outplacementbranschen samarbetar endast med människor som själva väljer att samarbeta. Ditt val är vår samarbetsförutsättning därför att vi har lärt oss att det blir bäst. Det blir allra bäst när det blir så som du själv har önskat dig. Och javisst är det ett krävande arbete att söka arbete. Det är alltid vanskligt att marknadsföra sig själv, men gör inte misstaget att uteslutande söka jobb genom att skicka intresseanmälningar i samband med utannonserade ”lediga jobb”. Trots hårt arbete finns alltid risken att någon sorterar bort dig under urvalsprocessen. Pröva istället att klara den positiva pressen att ta eget ansvar för jobbsökningsprocessen.

Vi, d.v.s. mina branschkollegor jag som har branschvana inom karriärutveckling och specialiserade företagstjänster som outplacement, yrkesvägledning och omställningsarbete har samlade kunskaper och erfarenhet av hur nio av tio personer når arbete. Mot vår mångåriga bakgrund kan vi konstatera att du har det som krävs för att lyckas bli en framgångsrik jobbsökare. Du behöver bara vara specialist på en enda sak: att göra det du själv är bra på. Så resonerar vi inom branschen eftersom vi har förstått att en personligt anpassad jobbsökningsprocess är en levande jobbsökningsprocess.

Det mest framgångsrika sättet att söka arbete det sätt som är anpassat efter dig, dina krav, dina speciella behov och dina drivkrafter. Sök jobb lite enklare med fördelar för dig, din familj och dina möjligheter och inte tvärtom.

Beställ ett ”utrustningspaket” som kan bidra till att öka din unika konkurrenskraft.
Skriv till mig på info@teame2.se

E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

fredag, mars 10, 2006

Glimmer & bling-bling


Peter var så slö och hängig en dag att arbetsledaren sa:

- Jag ser att du ligger efter jobbschemat. Mår du inte bra, eller har du ingen arbetslust i dag?
- Jodå, svarade Peter, men man kan väl behärska sig.Ett statiskt tillstånd eller statligt stillestånd.


Känner du någon som varit arbetslös länge?


Då vet du säkert hur extremt påfrestande det är för självkänslan att söka jobb enligt traditionella metoder. I den obekväma rollen som arbetssökande kan det vara påfrestande vid socialt umgänge i allmänhet och vid intervjuer och möten som handlar om "dig själv" som person i synnerhet.

Traditionell jobbsökning genom ansökningar via annons frestar på ytterligare eftersom man riskerar avslag.
Det alternativa valet erbjuder andra jobbsökningsförhållanden. Flera hundra tusentals peroner i landet känner till andra jobbsökningsmetoder och förespråkar dessa. Det är inget nytt, suspekt och märkvärdigt. Det är inget obeprövat eller osäkert. Hur skulle det kunna vara det? Mina branschkollegor inom outplacement och karriärrådgivning kan snart ha 20-årsjubileum och mer är åttio procent av alla som samarbetar når en lösning.

När ska regeringen begripa att AMS och Arbetsförmedlingen har en enorm förbättringspotential?

Hur ska vi kunna hjälpas åt för att uppdatera och få ordning på kaoset som leder människor in i ett förlamande tillstånd?

Ett statligt statiskt stillestånd, är det okej tycker du?


Varför ska AMS få förbli underhållsfritt?

E Eklund


Andra bloggar om:

Skillnaden


Hur får man regeringen, politikerna, makteliten och folk i allmänhet att inse skillnaden?


Vi alla tillsammans, d.v.s. samhället, måste erbjuda varje arbetslös möjlighet att få kontroll över sin egen situation och stimulera till personliga val och självständig handling. Det skulle ge var och en ett överlägset försprång. Både i konkurrensen om de lediga jobben och inom den egna individanpassade yrkesinriktningen. Relationsmarknadsföring och nätverksbyggande är på intet sätt några oprövade kort jag höjer till skyarna. Det är ett "jag- är- unik- för- den- jag- är- multi- verktyg" som formats av den metodik som ger stöd åt det delade ansvaret mellan arbetssökande och beslutsfattare.

Regeringens AMS och AF fungerar inte som stöd. Visserligen som ett indirekt ekonomiskt sådant, fast det med allas våra gemensamma skattemedel så det räknar jag inte. Jag menar att AMS inte bidrar till att erbjuda oss medborgare beprövade långsiktiga lösningar som kommer individ, arbetsmarknad och samhälle till totalnytta. Arbetsstrukturerna behöver styras upp fullkomligt annorlunda kring arbetslösa. De behöver först och främst anpassas att följa individens alldeles speciella förändringsprocess.

Arbetssökande behöver öva sin förmåga att undvika de oändliga köerna till de färdiga rekryteringsvägarna. Matchningen fungerar som ett mer eller mindre diskriminerande filter. Arbetssökande behöver erbjudas träning i att våga köra offroad på egna småvägar. Vi har förlitat oss på alla dessa enorma rekryteringsapparater och arrangerade urvalskontroller länge nog.

AMS behöver uppdateras till 2000-talets arbetsmarknad och betona sin förväntade roll som inspiratör och motivationsstöd åt arbetslösa. Men först behöver regeringen och beslutsfattarna förstå skillnaden. Då har AMS goda förutsättningar att upprepa outplacementföretagens, yrkesvägledningsbolagens och karriärutvecklingsorganisationernas framgångar med att stötta och coacha individer till dess att de nådde en för honom/henne bra lösning. Sedan 1980-talet har sådana bolags tjänster anpassats till den stentuffa arbetsmarknaden och tre av fyra arbetslösa får jobb inom ett halvår efter samarbetet startar med sådana uppdaterade jobbsökningsmodeller. Det är ett styrkebesked så gott som något. Eller hur?

Hur får man regeringen, politikerna, makteliten och folk i allmänhet att inse skillnaden?

E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

torsdag, mars 09, 2006

Vågar du nonchalera fakta?


Fler får jobb även om det inte syns i statistiken. Arbetsförmedlingarna har de senaste åren besatt allt färre av de lediga jobben. Förra året hade 29 procent av de jobb som tillsattes varit anmälda till arbetsförmedlingen. Funktionshindrade män får oftare hjälp som leder till sysselsättning medan kvinnor i högre utsträckning får sjukersättning. Varje månad skickar de arbetslösa i Sverige 2 miljoner jobbansökningar, visar siffror från AMS. Det innebär att det går minst 40 sökande på varje ledigt jobb. Rätten att vara olik måste värderas.

E EklundGlimmer & bling-bling


En kritiker är en person som är till för att hylla större begåvningar än han själv, men han lyckas aldrig hitta dem.

Rickhard Le Gallienn


Förståelse för framgångsvariationer


Vilken jobbslökningsmetod metod som är bäst för mig som arbetssökande beror naturligtvis på vad insatserna är tänkta att resultera i och vad jag själv vill uppnå.

Men så länge
ambitionen är att jobbsökningen och aktiviteterna präglas av yrkesmässigt varm nyfikenhet och stor kunskap om de rådande marknadsförändringarna kommer de egna insatserna att ge resultat. Många gånger handlar det helt enkelt om att skapa unika aktiviteter och processer för att ge försprång gentemot andra talanger och därmed indirekta konkurrenter om jobben på arbetsmarknaden.

Mina erfarenhet inom och av olika outplacementföretag och karriärvägledningsverktyg har gett mig förståelse för framgångsvariationerna mellan olika arbetsmetoder.
Det arbetssätt jag förespråkar och rekommenderar främjar marknadsorienterade insatser redan tidigt i jobbsökningsprocessen. Man måste ut och förstå vad som händer och samtidigt visa att man finns.

E Eklund

En ketchupeffekt att vänta?

Sverige genomlever en arbetslöshetskris men "Hans Karlsson vill inte ändra några villkor inom arbetsmarknaden i grunden för att fler jobb ska kunna skapas. Den modell som finns har de bästa förutsättningarna, menar han. Någon förändring kommer man inte att se de närmaste åren."


Du hittar texten ovan tillsammans med Hans Karlssons egna profetior under rubriceringen: "Jobben kommer från och med nu"

Såhär står det att läsa"Jobb: Alla pratar om det, men få har sett det. Ljuset på arbetsmarknaden. Men arbetslivsminister Hans Karlsson tvekar inte. Nu kommer jobben, men han medger också att tidigare pro-gnoser om jobben har slagit fel"
Och såhär sa Hans Karlsson i chatten som GP hade måndagen den 27/2 -06 kl 13.00 - 13.30.

Samtidigt skriver mediernapå webben att "Februari månads statistik visar att arbetsmarknaden stärks gradvis", för just så säger nämligen AMS-chefen Bo Bylund i samma veva. Och det ska man väl tolka positivt såklart? Eller vad menar han med att "arbetsmarknaden stärks gradvis"?

Ja, jobben ja. Det åligger åligger tydligen arbetsgivarna att ordna. Sen löser det sig av sig själv. Fast det utan att man ändrar "den modell som finns" eftersom "den har de bästa förutsättningarna", förstås...

Vi får helt enlkelt passivt vänta.
Först kommer ingenting, så ingenting och sen, plötsligt, kommer allt på en gång säger ju AMS makthavare?

I ett försök att vara saklig vill jag hävda att om en ketchupeffekt är att vänta när det gäller lediga jobb enligt AMS-modellen skapa färdiga lösningar och matcha, skulle en sådan
ketchupeffekt börja avta redan efter kort tid eftersom man inte har någon långsiktigt fungerande strategi.


E Eklund


Oavsett block


Överallt där människor möts uppstår ett samspel.


Tänk om vi kunde mötas bättre när vi resonerade kring arbetslöshetsfrågorna.
Att det är mindre viktigt vilket politiskt block man tillhör när man diskuterar arbetsmarknadspolitik, det förstår man efter att under närmre ett decennium ha arbetat med metoder som bidrar till att nio av tio människor når en lösning. Metoderna passar alla.

Hur pass viktiga dessa mångåriga erfarenheter och konkreta exempel på, för alla involverade parter, gynnsamma arbetssätt egentligen är... det vet bara du. Vi behöver inte hänga ut något block. Vi behöver finna en gemensam lösning!

Tillväxt utan jobb oroar oss alla och inte bara Nutek:
"
Sverige visar hög tillväxt och stigande effektivitet i näringslivet, men trots det är sysselsättningsutvecklingen svag, konstaterar Nutek i en rapport."

Det är vi alla tillsammans som avgör hur arbetslösheten i samhället ska se ut.
Överallt där människor möts uppstår ett samspel. Hur kan vi hjälpas åt för att mötas i de här frågorna?


E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Det bästa resultatetDet bästa resultatet kommer vid optimal ansträngning.
Tro på dig själv. Du är unik.
Du innehar en exceptionell förmåga att lyckas.
Öva på att vara lyhörd och vaken för förändringar.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag, mars 08, 2006

Förbered svenska folket


Arbetslöshetsdebatten behöver vara opolitlig.


Och då menar jag inte opolitisk, utan opolitlig eftersom det är så lätt att falla in i en förväntan på att endera lägret ska eller bör agera "fixare" och lösa problemet med arbetslösheten.

Somliga förväntar sig att arbetsgivarna ska skapa fler arbetstillfällen och ordna jobb åt landets alla arbetslösa.

Andra anser att det är Arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen som ska bli bättre på att matcha tillgång
på arbetsmarknadsresurser mot efterfrågan på lediga platser.

Ytterligare några hävdar att det hela är omöjligt att lösa eftersom det inte finns några lediga jobb och därmed fungerar vare sig förmedling av arbete eller möjlighet att lösa arbetslöshetsfrågan.

Och som svar på det påstår då några att det löser sig bara arbetsgivarna får bättre förutsättningar.

Men erferenheterna av företeelser som outplacement och karriärvägledning visar att man måste erbjuda arbetslösa ett sätt att nå arbete som stämmer med hans eller hennes egen verklighet annars riskerar alla goda förslag till lösning att misslyckas .

Det är så lätt att vilja fixa och ordna lösningar på olika sätt.
Istället handlar det om att förbereda svenska folket på att prestetera sitt bästa.
Eget ansvar innebär mer kreativitet i jobbsökningsprocessen och man uppskattar resultatet mer än om beslutsfattare och/eller statliga myndigheter presenterar färdiga lösningar.

Lägg inte ansvaret på arbetsgivarna att skapa jobb.

Lägg inte ansvaret på arbetsförmedlingarna att förmedla arbeten.

Stötta arbetslösa att våga lyfta sin unikitet och att vara sig själva i alla sammanhang.

Ge arbetslösa rätt till verktygen som innebär att han eller hon själv når sin bästa lösning.


E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Okänt för allmänheten

Vad innebär arbetslöshet egentligen?
Har man aldrig själv varit långtidsarbetslös är det förmodligen omöjligt att sätta sig in i hur det är för individen och hans eller hennes närmaste. Eller hur det kan vara...

Saknar man egen erfarenhet går det inte att riktigt förstå hur det påverkar en att känna sig så annorlunda. Även om man har haft någon i sin omedelbara närhet att dela upplevelserna med kan det vara svårt att förstå vad det innebär. Arbetslösa beskriver sällan öppet hur liten man kan känna sig. Det inte lätt att prata om hur självkänslan påverkas och vad man våndas över annars så enkla saker. En arbetslös kan undvika att möta människor för att det är så krävande att stå upp för vem man är och vad man gör.

Många arbetslösa avstår från att utsätta sig för överraskande kontakter. Skulle man råka göra det inser man hur skrämmande möten med människor är och man kan t.o.m. må dåligt av att ta ögonkontakt. Sociala situationer är främmande utan den inre styrka man annars hade där naturligt. Som arbetslös kan man på ett diffust och obegripligt sätt sakna stolthet över sin identitet. Ibland är det svårt att sätta fingret på vad det är. Man känner bara att man har förlorat sin känsla för vem man nu var när man hade ett arbete.

När man inte längre har sin yrkesroll eller sin identitet i ett utövande försvinner mycket av den självtillit man tidigare hade och man kan även tappa tilltron till det man faktiskt klarade av och lyckades med. Somliga känner sig identitetslösa och osynliga i arbetslösheten, som om man inte fanns alls. Vissa har svårt att umgås med människor utöver den allra närmaste vänkretsen och hävdar att andra förnärmas av en arbetslös blotta närvaro eftersom de finner det svårt att tala om vad man gör om dagarna.

Förutom all frustration över att bara fungera och existera i det vardagliga har ytterst få arbetslösa den minsta susning om vilka de viktigaste variablerna är när man ska nå en ny lösning. Arbetslösa behöver få tillgång till befintliga, men för allmänheten okända verktyg, för att få hjälp att kunna styra upp sin situation, ta sig förbi hindren och finna vägen till en ny och bättre lösning.

E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

tisdag, mars 07, 2006

Debatt därför att...Möten, samtal och diskussioner kan vara ett sätt att komma till insikt och att få lite perspektiv på egna åsikter. Att se kreativt och kritiskt på omgivningen och sig själv i dialog med andra är krävande på samma sätt som en debatt kan provocera därför att den utmanar till nya tankesätt.

E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Motivationsarbete


Att söka arbete är ett icke jämförbart tålamodsprövande motivationsarbete.


Svårast är det kanske för att det du ska och behöver kommunicera är du själv. Ovanan att tala om sig själv, vad man behärskar och hur man utför en uppgift utgör ett stort initialt hinder i jobbsökningen. Men för att framgångsrikt nå arbete krävs en marknadskommunikation.

Alldeles nyss talade jag med en man som hade sportfiske med fluga som största fritidsintresse. Han är 58 år och har ett arbete nu, men när vi började samarbeta var han arbetslös och så stukad av uppsägningen att han var självmordsbenägen. Sju månader efter vårt första möte och med många nedlagda timmar på processen från hans sida nådde han sin lösning.

Såhär fyra år senare kunde han se lärdomarna efter det besvärliga han gått igenom. Vi skrattade åt enskilda episoder och så berättade han för mig om sin reaktion på den här bloggen. Han ville tala om såhär i efterhand att de förmågor jag övade honom att utveckla i sin jobbsökning och personliga marknadsföring påminde om hans kunskaper om flugfiske...
Så förklarade han för mig att den relationsmarknadsföring han utvecklade då han sökte sitt jobb, liksom fiske var ett vansinnigt tålamodsprövande motivationsarbete
. Men han såg stora skillnader i den sökmetoden jämfört med att passivt sitta på ett och samma ställe och vänta på "napp" d.v.s. kallelse till intervju, genom att skicka in ansökningshandlingar.
Han menade att flugfiske i likhet med relationsmarknadsföringsstrategin mer handlade om att vara utrustad med rätt redskap och förstå fiskens beteende och vilka förutsättningar som råder för att sedan själv agera på ett flexibelt och planerat sätt som på sikt leder till napp. Och ja, jag förstod vad han menade:


Som jobbsökare behöver du först och främst ta reda på dina egna styrkor men sedan måste du förstå hur arbetsgivarens mönster ser ut. Du behöver begripa hur rörligheten på arbetsmarknaden ter sig och du måste inse hur beslutsfattare resonerar först. Därefter kan du leta efter den plats som passar dig bäst.

Som den västkustens dotter jag är,
med de salta rötterna på Skaftö håller jag mig helst till havsfiske förstås...
"Ge mej e makrelledörj"!
;0)


E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Glimmer & bling-bling


På tal om inflationsrisk och risk för fågelinfluensa måste
det finnas fördelar med att vara arbetslös i dagens läge...
...man är ju både pank och fågelfri.

måndag, mars 06, 2006

Nyutexaminerade akademiker når inte arbete


Varför ställs det inga direkta krav på att de anställda på våra svenska utbildningsenheter ska ha större arbetsmarknadskännedom?

Hur många har väl inte haft föreläsare som aldrig någonsin varit anställda någon annanstans än på t.ex. universitetet? Man lyssnar till sina lärare, föreläsare och professorer som vanligtvis inte har en aning om hur arbetsgivare resonerar…
De skolor, universitet och högskolor som har förankring i näringslivet och inom offentlig sektor på olika sätt, har vanligtvis ett helt annat, och mycket mer positivt utfall.

Nyutexaminerade akademiker når inte arbete...
Var fjärde akademiker är utan jobb cirka ett år efter examen.
Hur kan vi ge de andra bättre förutsättningar att lyckas?


E Eklund


Andra bloggar om:

Ja, jag tjatar


Min uppfattning är att många har en föråldrad syn på hur man faktiskt får jobb.


Erfarenheten är att vi tvångsmässingt håller fast vid den inpräntade föreställningen om ansökningsprocesser och att bli "kallad" till intervju. Men i realiteten är det så att rekryteringar och anställningar i huvudsak sker i dialog mellan människor, och inte bara i arbetsgivarens val av lämplig medarbetare.

Många med mig har genom lärdomar förstått att man som arbetslös når framgång och når ett arbete genom att göra som de nio av tio som fått jobb. Jobbsökning baserad på möten och kontakter med beslutsfattare ger dig en möjlighet att påverka hur du vill nå dit du vill. Någon särskild möjlighet att påverka din situation har du inte genom ansökningar skickade till beslutsfattare. Eller hur?

Vad har du att förlora på att pröva ettt annat sätt att söka jobb?

Den mest framgångsrika och för dig mest lönsamma vägen till en affärsmässig och professionell relation som kan hänvisa dig vidare sker genom ihärdig och strukturerad bearbetning.
Det värsta som kan hända är att du når det arbete du själv vill ha. *L*

Observera skillnaden till ihärdig jobbsökning genom att skicka ansökningshandlingar och CV-spam till arbetsgivare.
Denna bearbetning sker genom fokus på marknaden, organisationer och så småningom beslutsfattare – och då med fokus på dennes behov och intresseområden. Du matchar dina egna förväntningar på t.ex. företagspolicy, din närmste chef, arbetskamrater, medarbetarkrav, sociala behov och högst personliga önskemål vad beträffar arbetsmiljö, restid, utvecklingsmöjligheter eller det du är angelägen om. Du inhämtar fakta och söker information enligt dina egna värderingsparametrar och gör dina egna aktiva val i processen.

Det är du som kan göra skillnad.
Vad hindrar dig att testa?


E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag, mars 05, 2006

Utmana din gamla ide´


Vad har du för belägg för att det inte finns några möjligheter att få jobb?

Du kan inte helt och hållet förlita dig på det du finner i platsannonser, på Arbetsförmedlingen och på rekryteringsföretag. Du måste pröva andra möjligheter därtill om du vill ha jobbet du själv önskar.

I alla organisationer finns informationsvägar som inte syns. Förtroenden människor emellan och personliga relationer med vissa gemensamma nämnare har skapat informella beslutsvägar. Det som är viktigt för dig att känna till i din jobbsökning är osynligt för ögat men det råder inget tvivel om att de ändå finns där.

De för dig till en början osynliga kontaktvägarna finns där oavsett dina tvivel på möjligheterna att nå fram via dessa relationer och kontakter eller ej.

Testa att släppa taget om dina fastsurrade tankar kring traditionella sökvägar och pröva att utmana din gamla ide´ om möjligheter och omöjligheter. Pröva att vara lite mer nyfiken på vad som verkligen händer där ute i arbetslivet genom att snacka med människor. Finner du de för dig rätta kontaktvägarna inom ditt sökområde så kommer du också att hänvisas dit du själv önskade via de kontakterna.


E EklundTolkningsbara rubriker i tidningen från AMS
Såhär kan rubriker i en tidning från AMS för dig som arbetar med arbetsmarknads- och rekryteringsfrågor se ut:


Minskad ökning av sysselsättning i byggföretag

Hundra invandrare ska lockas norrut

Fler platser men den höga arbetslösheten består

Lätt för optiker få jobb efter utbildningen

Revisionskritik mot aktivitetsgarantin

Ljusningen på arbetsmarknaden skyms av att fler vill jobba

Sjunkande intresse för friåret

Lägre arbetslöshet – på kort sikt

Antalet sysselsatta inom bioteknik avstannar

Arbetslösheten bland kvinnor sjunker

Färre fick jobb förra veckan

Arbetslösheten släpper inte greppet trots positiva signaler

Öppen arbetslöshet vände uppåt


E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

lördag, mars 04, 2006

Var inte så lat


Var inte så lat att du bara kommunicerar med arbetsgivare och beslutsfattare genom ansökningshandlingar. Visa att du är kapabel att ta ansvar för din egen arbetslöshetssituation istället.


E Eklund
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

fredag, mars 03, 2006

Yrkeslivsförändring med Teame2


Teame2 vänder sig till människor som befinner sig i en arbetslöshetssituation eller i någon form av förändring i sitt yrkesliv. För att inleda sin jobbsökning behöver man först arbeta fram ett beslutsunderlag och en egen handlingsplan beträffande sin framtid. Arbetsprogrammet som Teame2 utformat ger den arbetssökande en mycket god självinsikt i sin temporära yrkesroll som jobbsökare. Den identitetsstärkande plattformen utgör basen till att sedan hitta de alternativa möjligheterna hos arbetsgivare som bäst motsvarar det personliga målet.

Arbetsprocesserna är grundligt, välstrukturerat och systematiskt uppbyggda. Arbetssättets syfte är att ge arbetssökande handfasta och stadiga verktyg som lyfter den egna motivationen att ta ansvar för sin professionella utveckling. Under samverkans gång tillgodogör man sig nya kunskaper och färdigheter avseende yrkeslivsplanering. Individen finner sin lösning genom att aktivt praktisera jobbsökning via informella vägar med hjälp av sin unika personliga profilering och relations-
marknadsföring.

Arbetsmetodiken är 2000-talsanpassad och det betyder att man som arbetssökande snart lär sig om de senaste trenderna på arbetsmarknaden och får en känsla för att vara lyhörd för förändringarna inom dagens och framtidens organisationer.


E Eklund


torsdag, mars 02, 2006

Glimmer & bling-bling


Humor är en medicin utan biverkningar.


onsdag, mars 01, 2006

Jag erbjuder att översända byggstenarna


Hej!


Efter att ha fått många personliga jobbsökningsrelaterade förfrågningar från oväntade håll har jag förstått er arbetslösas behov av mer precis stöttning. Jag kan omöjligen besvara alla mail individuellt, det finns inte en chans att praktiskt lösa det för mig. Det är så många att det skulle ta alldeles för mycket tid och kraft i anspråk och många har hört av sig utan att jag ens hunnit svara i samma takt. Hoppas ni inte tagit illa upp. Jag hjälper gärna i den mån jag kan och förmår ska ni veta.


Jag satte därför samman ett anpassat material i form av ett häfte med modern jobbsökningsmetodik, arbetsbeskrivningar och konkreta förslag och tips som jag skickar ut i ett vanligt brev. Utskicket innebär att vi gör verklighet av de konkreta råd om tillvägagångssätt som jag nu fått så oerhört många spontana intresseanmälningar kring. Vid förfrågan översändes det egenkomponerade och specialanpassade häftet per post.
På förekommen anledning erbjuder jag dig alltså ett förutsättningslöst utskick om alternativ jobbsökning.


Jag erbjuder att översända byggstenarna i metodiken i ett lättbegripligt underlag för att möjliggöra din fortsatta jobbsökning efter ett beprövat arbetssätt som bidrar till att nio av tio personer når en ny lösning.

Du kan på så vis pröva att söka jobb efter andra jobbsökningsmetoder än de traditionella som innebar att man sökte jobb via annons och konstruerade rekryteringsprocesser, men som bara bidrar till tio procent av alla landets rekryteringar.


Finns intresse för att ta del av konkreta råd, tips och förslag i ett utskick som jag skickar hem till er så skriv och anmäl intresse för sådan på min mailadress:


info@teame2.se


E Eklund


Andra bloggar om:

Ringrostiga metoder


Än så länge har vi varken sett att Alliansen eller sittande regering tänka om och föreslå något konstruktivt avseende AMS-frågorna tyvärr. Inte något som på lång sikt innebär något positivt och hållbart ur arbetslöshetsperspektiv menar jag. Politikerna behärskar uppenbarligen inte området?

Vad vet

 • våra politiker om hur man kan anpassa sig till 2000-talets rådande arbetsmarknad?
 • politikerna egentligen om de problem arbetslösa dagligen brottas med?
 • beslutsfattarna om de de gamla ringrostiga jobbsökningsmetoderna?


Ingen bör låta sig luras att tro att felet är de enskilda arbetsförmedlarnas. I grund och botten är det regeringen, ledningen, styrningen och de uppifrån beordrade arbetsstrukturerna. Jag har uppfattat att det finns enskilda arbetsförmedlare som uttryckt en önskan: "Låt oss få jobba med arbetsförmedling och inte så mycket administration kring A-kasseersättningar." och jag är av en helt annan åsikt såvida de inte definierar vad man lägger i ordet "förmedling". Traditionell "förmedling" av arbete, baseras på matchning. "Förmedling”klingar i mina öron att någon förväntas "fixa" jobb eller ordna lösningar, vilket inte ens de privata aktörerna klarar av att uppnå i mer än vid 12-13 procent av alla landets rekryteringar.

Matchningsprincipen och förmedling fungerade som allra bäst i början av nittonhundranittiotalet. Möjligen p.g.a. att det fanns större tillgång på lediga jobb att matcha emot, men å andra sidan var de sökande till varje tjänst färre, vilket innebar ett överläge för de arbetssökande. Så ser det inte ut idag. Utbudet på mänskliga talanger är enormt i och med att arbetslösheten är så stor. Det i sin tur innebär att arbetsgivare fjärmar sig. Man vill inte annonsera i samma utsträckning. Man behöver inte ens, eftersom man får massor av spontanansökningar redan som det är ändå. Istället anförtror man sig numera (som förr) åt människor man litar på, professionella eller ej, som kan komma med tips och hänvisningar till "rätt" ny medarbetare. I modern tid har det kallats kontakter och nätverk.

Egentligen är det så enkelt att människor föredrar att samarbeta med människor. Så även i en anspråkslös dialog som kan leda till arbete. Anställningar kan ske trots att inget behov att få något utfört hade konkretiserats av arbetsgivaren. Det kanske var någon som dök upp i deras kontaktnät som uppmärksammades först, och arbetsgivaren insåg att där fanns kompetens som skulle kunna vara till nytta för företaget. Helt omvänt alltså. Sammanfattning: Om Af tror sig kunna återgå till att "förmedla" arbete, kommer man att lägga äggen i helt fel korg. Likaså kommer Alliansens förslag att anlita bemanningsföretag som ska ombesörja matchning att brista av motsvarande skäl – det är inte så nio av tio personer når anställning.

Kan man däremot utveckla kompetenserna inom området personlig marknadsföring, och stötta arbetssökande i deras egen förmåga att etablera förutsättningslösa kontakter på arbetsmarknaden - då kan det hända saker!


E Eklund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,